Creació d'activitats: el JClic Autor

El JClic Autor és el programa de JClic que permet crear noves activitats d'una manera senzilla, visual i intuïtiva.

A l’àrea de treball del JClic Autor es troben la barra de menús i les 4 pestanyes en què s’organitzen les diferents eines del programa, i que només les trobareu actives quan hi ha alguna activitat seleccionada, cosa que és impossible quan s'acaba d'engegar el programa perquè sempre comença amb un projecte buit. Per veure les pestanyes, doncs, aneu a Fitxers | Obre el fitxer… i obriu algun projecte JClic existent, per exemple, les activitats de demostració que heu instal·lat a la pràctica 1 i que es troben a la carpeta …/projects/demo.

Menús i pestanyes del JClic Autor

Aquestes pestanyes són:

  • Projecte: des d'aquí s'introdueixen i/o modifiquen les dades generals del projecte. És la que apareix en pantalla quan s'obre el programa.
  • Mediateca: des de la mediateca es gestionen les imatges i els altres recursos multimèdia emprats al projecte. Cal activar la pestanya Mediateca per afegir, esborrar o visualitzar els recursos multimèdia del projecte i les seves propietats.
  • Activitats: des d'aquí es creen i/o modifiquen les activitats del projecte.

Aquesta pestanya conté quatre apartats (pestanyes), tres dels quals són iguals per a tots els tipus d'activitats (Opcions, Finestra i Missatges) i un que varia en funció del tipus d'activitat que s'estigui creant o modificant, la pestanya Plafó. Aquestes quatre pestanyes no seran visibles mentre no tingueu seleccionada una activitat.

Activitats

  • Seqüències: a la darrera pestanya del JClic Autor hi ha les eines per crear i modificar seqüències d'activitats. Des d'aquí es determina l'ordre en què es presentaran les activitats i com s'han de comportar els botons d'aquestes activitats.

Des de la barra de menús del JClic Autor s'accedeix a opcions d'obrir i desar fitxers, funcions d'edició i accés a les diferents pestanyes.

Des del menú Eines s’accedeix a les opcions de configuració del programa i a les utilitats que permeten crear pàgines web i instal·ladors dels projectes.

Eines

Aquestes utilitats es veuran amb detall més endavant.