Funcionament del JClic

El programa principal de JClic permet veure i executar les activitats des del disc dur (o des de la Xarxa) sense necessitat d'estar connectats a Internet.

Utilitza un format homogeni per presentar les activitats on es diferencien diverses zones:

El JClic

 • La finestra principal agrupa tots els elements. Pot tenir diferents colors, textures o imatges de fons.
 • La finestra de joc és la zona on es desenvolupa l'activitat. Mostra els continguts dels plafons. Pot contenir un o dos plafons segons el tipus d'activitat i aquests poden estar situats en qualsevol lloc de la finestra principal.
 • La caixa de missatges acostuma a aparèixer a la part inferior de la pantalla.
  Les activitats poden tenir tres tipus de missatges: un missatge inicial, que apareix a l'inici, un missatge final, que es mostra només quan s'ha resolt l'activitat, i un missatge d'error, que pot aparèixer en les activitats que tenen limitats el temps o el nombre d'intents.
  Aquests missatges poden contenir text, imatges, so, animacions o una combinació d'aquests recursos.
 • Els botons permeten accedir a diverses funcions: passar a l'activitat anterior o a la següent, tornar a fer l'activitat, demanar ajuda per solucionar l'activitat, accedir a informació addicional o veure els informes d'usuari.
  Els botons poden tenir diferent aspecte i estar situats en un lloc diferent en funció de la pell que estigui utilitzant el JClic.

Botons

 • Els comptadors indiquen el nombre d'encerts, intents i temps. Apareixen sempre a la dreta de la caixa de missatges.
  En el moment de crear les activitats es pot decidir que alguns dels comptadors i/o dels botons no estiguin actius.

Comptadors

 • La barra d'estat, a la part inferior, ens informa si l'activitat està activa o s'està carregant. A la seva dreta una icona ens informa també sobre si el so de l'activitat està activat o no. Fent clic en aquesta icona podem activar o desactivar temporalment el so.

So

 • La pell és el marc amb que es visualitzen les activitats. Hi ha diferents pells per triar, que es diferencien en el disseny, el color i l'aspecte i situació dels botons i comptadors. La pell del JClic pot ser definida per l'usuari, però si l'activitat en porta una definida es mantindrà aquesta.
 • La barra de menús, sempre a la part superior de la finestra principal, permet accedir a les diferents funcions per utilitzar les activitats i per configurar el programa.

Barra de menús

Les opcions més importants de la barra de menús són:

Fitxers Fitxers:
Des d'on es poden obrir fitxers que es troben a l'ordinador on s'està treballant, o bé a Internet, i tancar el programa
Activitat Activitat:
Les fletxes verdes Següent i Anterior permeten moure's per les activitats (equivalen als botons de pas d'activitat), de la mateixa manera que l'opció Reinicia equival al botó per tornar a fer l'activitat.
La fletxa Torna porta al darrer menú pel qual haguem passat.
Des d'aquí es pot accedir també a la informació i l'ajuda de l'activitat (en el cas que en tinguin) i als informes d'usuari (de nou es troben menús equivalents als botons).
Des de Sons es pot activar o desactivar el so de l'activitat.
Eines Eines:
El menú de Configuració conté 5 pestanyes des de les quals es poden configurar alguns aspectes del programa.
Configuració
Des de Seguretat es pot posar una contrasenya per protegir la configuració establerta i les biblioteques de projectes que s'hagin creat.
Seguretat
Des de General es pot triar l'aspecte, la pell i l'idioma de JClic.
General
L'aspecte fa referència a l'interfície d'usuari i triar-ne un o altre fa que canviï l'aspecte dels menús i botons del programa.
La pell triada determinarà el marc amb què es visualitzen les activitats, pel que fa referència a disseny, color i aspecte i situació dels botons i comptadors, sempre que l'activitat que està en marxa no tingui una pell definida per l'autor.
El canvi d'idioma afecta els menús i botons del programa, no de l'activitat.
Des de la pestanya Multimèdia es pot configurar el sistema multimèdia i activar o desactivar els sons d'events.
Multimèdia
Per últim, des de la pestanya Biblioteques es poden crear, esborrar o editar biblioteques de projectes.
Les biblioteques són els magatzems on es guarden els projectes. Dins d'una biblioteca es poden crear carpetes per organitzar els diferents projectes.
Des del Menú Eines | Biblioteques s’accedeix al diàleg de selecció de la biblioteca de projectes.
Selecció de la biblioteca de projectes
Amb el botó Edita de la finestra de Selecció de la biblioteca de projectes s'accedeix a una finestra des d'on es poden gestionar les biblioteques tot creant, esborrant o modificant carpetes i icones.
Biblioteca de projectes
Ajuda Ajuda:
Proporciona informació sobre el sistema, el projecte i l'activitat que s'està executant, així com els informes dels resultats de les activitats realitzades.