Els informes

Els informes del JClic permeten fer un seguiment detallat dels resultats obtinguts pels alumnes en la realització de les activitats. Per visualitzar-los només cal prémer el botó que emmarca el nom JClic, i que segons l'entorn visual que feu servir pot tenir diferents aspectes:

Botons informes 1

El que apareix és el següent:

Informes

Aquest sistema d'informes dóna la informació sobre la sessió actual, és a dir, el projecte que l'alumne està resolent en aquells moments. Quan es tanca, es perd aquesta informació. En la impressió de pantalla teniu els ítems que controla.

En aquest mateix informe es mostra informació sobre el resultat de cada una de les activitats, agrupades per blocs de seqüència:

Informe

Aquests resultats es poden emmagatzemar i acumular en una base de dades, a partir de la qual es pot obtenir informació estadística sobre l'evolució d'un alumne o un grup d'alumnes davant un conjunt d'exercicis i al llarg del temps. El mòdul que serveix per a enregistrar aquesta informació en una base de dades s'anomena JClic reports.

També es poden presentar els projectes JClic dins d'una plataforma educativa com ara Moodle, i integrar després en la mateixa plataforma les puntuacions i altres resultats obtinguts pels alumnes en realitzar les activitats. La plataforma Àgora del Departament d'Ensenyament permet a tots els centres educatius catalans disposar d'un entorn Moodle propi on, entre moltes altres coses, hi ha la possibilitat de presentar activitats JClic als alumnes i recopilar-ne els resultats.