El JClic

El JClic està format per un conjunt d'eines de programari lliure que permeten crear d'una manera visual diversos tipus d'activitats interactives amb contingut multimèdia, agrupar-les en paquets i seqüències, presentar-les en entorns diversos (en una aplicació d'escriptori, inserides en un bloc o pàgina web, integrades al Moodle…) i també recopilar els resultats obtinguts a partir de la interacció dels alumnes amb les activitats per poder analitzar-los.

El JClic està traduït actualment a 17 idiomes i s'utilitza activament en diversos nivells educatius i per a diferents propòsits. També es pot fer servir com a plataforma amb la qual els alumnes construeixen i comparteixen les seves pròpies presentacions i activitats al voltant d'un tema.

El projecte JClic vol servir també per potenciar l'esperit de cooperació i coneixement compartit entre els educadors. Al portal zonaClic hi ha una extensa biblioteca de projectes construïda al llarg de més de 15 anys amb aportacions de docents de diversos països. Els projectes es comparteixen amb llicències Creative Commons i poden ser adaptats a necessitats específiques de cada context educatiu.

El JClic consta de tres aplicacions:

* JClic: És el programa principal i serveix per veure i executar les activitats. Permet crear i organitzar les biblioteques de projectes i escollir entre diversos entorns gràfics i opcions de funcionament.

* JClic Autor: Aquesta eina permet crear, modificar i provar projectes JClic en un entorn visual molt intuïtiu i immediat. També permet publicar les activitats inserides en una pàgina web i la creació automàtica de fitxers d'instal·lació de projectes JClic.

* JClic reports: Un mòdul que permet gestionar una base de dades on es recullen els resultats obtinguts pels alumnes en realitzar les activitats dels projectes JClic. El programa treballa en xarxa i ofereix també la possibilitat de generar informes estadístics dels resultats.

Per utilitzar el JClic cal tenir instal·lada la versió 1.5.0 o superior de la màquina virtual Java. La primera vegada que es visita una web que conté un applet JClic es comprova l'existència d'aquest component i, en cas negatiu, es redirigeix la navegació cap a una pàgina des d'on es pot descarregar.