La Intraweb - Guia bàsica

La Intraweb permet implementar una web de centre i una intranet mitjançant un gestor de continguts basat en Zikula. Forma part dels serveis Àgora que proporciona el Departament d'Ensenyament, però també es pot descarregar com a projecte lliure i instalar-lo en un servidor propi.

Índex

  • 01. Introducció: Què és la Intraweb i quins són els elements principals que formen la pàgina d'inici.
  • 05. Menús: Crear, modificar i esborrar menús de navegació superior i laterals.
  • 07. Mòduls: Els mòduls proporcionen funcionalitats extra. Localització i activació de mòduls.
  • 08. Blocs: Crear blocs de contingut per inserir-los a les barres laterals o al centre de la pàgina.
  • 09. Permisos: Configurar qui pot modificar l'estructura de la web i qui pot generar, editar i visualitzar continguts (notícies, pàgines, documents, blocs, mòduls…).
  • 10. Documents: Crear, modificar i esborrar documents al nou i simplificat gestor documental.

Descàrrega de la guia (versió maig 2014) (7,1 MB)


Autoria

  • Àrea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement (Àrea TAC)