Canvis de la versió 3.0

Aquest son els canvis més significatius que es poden trobar entre la versió 2.3 i la versió 3.0 de la Intraweb.

 • Desapareixen diversos mòduls no usats en a la pràctica totalitat dels centres: bbcode, bbsmile, iw_chat, MyMaps, valoracions, recomanacions i anàlisis.
 • L’aspecte i la navegació des del tauler d’administració canvia. Les pestanyes inclouen un menú desplegable per accedir directament als mòduls.
 • Les interfícies d’administració dels mòduls presenten canvis estètics importants. En alguns casos, algunes opcions de sistema canvien d’ubicació.
 • Canvi del mòdul de descàrreges (documents) per tal de simplicar-ne l’ús. L’accés a les categories deixa de gestionar-se amb permisos i es gestiona des de dins el mòdul.
 • La importació d’usuaris deixa de fer-se des del mòdul IWusers i ara és una funcionalitat pròpia del nucli del Zikula.
 • En cas de que el centre tingui la validació única entre la Intraweb i el Moodle, caldrà tornar-la a activar.
 • Desapareixen diversos mòduls d’ús intern perquè les seves funcionalitats es gestionen de manera diferent: AuthPN, Header_Footer, ObjectData, PendingContent, pnForm, Sniffer, Thumbnail i Workflow.
 • Es fusionen els mòduls pnRender (plantilles de contingut) i Theme (gestor d’entorns visuals) i s’hi afegeixen funcionalitats noves.

El mòdul de Documents

El mòdul nou de documents, l'IWdocmanager és més senzill d'utilitzar que l'antic mòdul Downloads, sobre tot pel que fa als permisos.

En el mòdul nou, l'accés a les categories deixa de gestionar-se a través de permisos i passa a fer-se des de l'administració del propi mòdul, mitjançant la selecció dels grups que poden llegir i/o afegir documents a cada categoria.

L'actualització de la Intraweb 2.3 a la 3.0 no importa la configuració dels accessos a les diferents categories, per tant, inicialment s'aplica la configuració de permisos per defecte, que es caracteritza per:

 • Els no registrats i els usuaris de la Intraweb tenen accés de lectura al mòdul, però no tenen accés a cap categoria.
 • Els administradors tenen accés a totes les categories i a la configuració del mòdul.

Per tant, després d'una actualització, tot i que els documents i les categories s'han conservat, només hi poden accedir els administradors. Per recuperar l'accés caldrà editar totes les categories, una a una, i indicar quins grups hi tenen accés i quins grups hi poden afegir documents.

En el cas dels espais Intraweb nous, trobareu tres categories d'exemple sense cap grup prèviament autoritzat a accedir a cap d'aquestes categories.

En cas de voler que un grup, com ara el d'Editors, pugui administrar el mòdul heu de crear un permís com el següent i ubicar-lo a la tercera posició de la taula de permisos:

 Editors  IWdocmanager:: ::  Administració

En cas de voler bloquejar totalment l'accés d'un grup o dels no registrats al mòdul, heu de crear un permís com el següent i ubicar-lo abans del permís que revoca (vegeu la secció de permisos):

 No registrats  IWdocmanager:: ::  Sense accés

Si la vostra Intraweb 3 prové de l'actualització d'una 2.3, és possible que a la taula de permisos encara n'hi tingueu del mòdul antic. Els podreu identificar fàcilment perquè tenen els components Downloads:: i Downloads::Add. Podeu esborrar tots aquests permisos perquè ja no fan cap funció. Tot i això, si no esteu segurs de quins permisos podeu esborrar i quins no, és preferible que no n'esborreu cap i pregunteu en el fòrum de suport.

Trobareu informació completa d'aquest nou i simplificat sistema de gestió documental a la secció Documents.

Importació d'usuaris

L'eina d'importació d'usuaris ha canviat sensiblement. El Zikula 1.3 incorpora una funcionalitat nova d'importació d'usuaris, raó per la qual s'ha eliminat aquesta opció del mòdul IWusers. Aquesta eina d'importació no és tan avançada però, en contraposició, és més senzilla d'utilitzar.

Trobareu més informació sobre com importar usuaris a la secció Usuaris.

Activar la validació única entre la Intraweb i el Moodle

Tant si s'ha actualitzat una Intraweb 2.3 a una 3.0, com si s'ha fet una alta a Àgora o una instal·lació nova, la Intraweb i el Moodle estan configurats per treballar de manera totalment independent, sense cap connexió entre ells. En cas de que es vulguin connectar, cal revisar la configuració dels dos serveis i fer els canvis corresponents.

La informació sobre com connectar la Intraweb i el Moodle es troba a l'annex C.