Programes per fer videoconferència

Configuració del Meet i aplicacions complementàries

Configuració del Meet

El programa Meet és fàcil d'utilitzar per les raons següents:

  • L’aplicació té un funcionament intuïtiu i és gratuïta.
  • Teniu fàcil accés des del vostre compte de la XTEC, encara que no és necessari. Es pot accedir directament des del web de l’aplicació, sempre i quan tingueu el compte obert.
  • Els receptors de la videoconferència (famílies o persones externes) poden accedir a la sessió mitjançant l’enllaç que els hi faciliteu. No és aconsellable entrar amb un “àlies”, perquè es pot colar a la reunió algú que no coneixeu.
  • Si els receptors accedeixen a la sessió des d’un ordinador de sobretaula o portàtil, no han de fer-hi cap instal·lació. Si ho fan des d’un dispositiu mòbil, han de descarregar-se l’aplicació, sempre i quan, no accedeixin amb el navegador Chrome. L’enllaç que heu d’enviar a les famílies es genera des del Meet i també es pot generar des de Google Calendar. Vigileu amb aquesta última opció, perquè deixa a la vista els correus dels participants i aquest fet incompleix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Perquè això no passi ho haureu de desactivar. També és convenient desactivar-hi les opcions modificar l’esdeveniment i convida altres persones.

Permisos Meet

El Servei Educatiu del Montsià ha creat uns tutorials de l’aplicació Meet, adreçats als mestres on s’explica com es creen les sales de videoconferència i també per facilitar la connexió a les famílies on s’explica com accedir a una sala de videoconferència.

Novetat de Meet


Aplicacions complementàries

A continuació, teniu unes quantes aplicacions que milloraran l’experiència amb aquesta aplicació:

Nod-Reactions per Google Meet. És una altra extensió del navegador Chrome. Cerqueu-la a Internet i feu clic a Afegir a Chrome. La podeu fer servir amb els alumnes més grans per indicar la seva intenció d’intervenir en la conversa, que podeu eliminar de la llista de participants, un cop han fet la pregunta. També aporta tot un seguit d’icones amb emocions, que podeu utilitzar per fer una valoració sobre un tema, per exemple. Amb l’aplicació per a mòbil o tauleta, no la podeu fer servir.


Snap camera. Permet aplicar filtres i canviar el fons de la videoconferència. La idea és sorprendre els nens i nenes, per captar la seva atenció i motivar-los en alguna de les sessions.