Tutorials

Les pantalles digitals

Aquest mòdul se centra en la tecnologia digital, que existeix (ara o en un futur) dins de les aules d’educació infantil, en la que l’infant interacciona directament sobre una superfície amb el dit, sigui quina sigui la dimensió de la pantalla de visualització. L’objectiu de la interacció és que, a partir de l’ordre que l’infant fa a la pantalla quan es toca o prem, hi hagi una resposta, ja sigui gràfica, auditiva, d’introducció de text, de moviment d‘objectes o d’inici d’una animació visual.

Aquesta concepció de tecnologia digital, a la franja de 0-6 anys, no és aliena a la que actualment es viu a les llars de la gran majoria dels infants. Moltes famílies faciliten els seus dispositius mòbils, ja siguin smartphones com tauletes, als infants amb l’objectiu de gaudi i de passatemps.

L’escola, coneixedora de la realitat social i familiar, i amb els recursos econòmics i d’infraestructura necessaris, ha afegit panells interactius o pantalles digitals en els materials d’aula. Així i tot, l’interès i el propòsit escolar va molt més enllà del gaudi i del passatemps. La tecnologia digital comporta nous objectius curriculars que encara no estan introduïts normativament, el que no vol dir que defugim del nostre paper com a mestres d’usar aquesta tecnologia en el procés d’ensenyament dels alumnes.

Des de les aules d’educació infantil, la tecnologia digital adopta diferents aparells que s’han anat introduint poc a poc. El ventall d’escoles amb tecnologia digital a l’aula es mou des de l’extrem d’una pissarra interactiva compartida per totes les classes del cicle fins a aules amb panells interactius i tauletes establertes com a recurs habitual d’aprenentatge en la vida quotidiana de l’aula. El contingut del mòdul dóna materials i recursos metodològics de què i com treballar a l’aula d’educació infantil amb:

  • el panell interactiu i la pissarra digital
  • la tauleta