Documents en col·laboració

Per fer una activitat col·laborativa entre escoles o grups diferents, podeu fer-ho des dels Documents del Drive. Una de les persones usuàries XTEC haurà d'obrir el document per després compartir-ho amb les altres persones usuàries de XTEC:

Podeu compartir un Document o una Presentació.

L'espai de treball és molt semblant a qualsevol processador de text o presentació digital. Un avantatge que té és que es desa automàticament. Veureu que no hi ha l'opció de Desar.Una estratègia per començar l'activitat és la següent:

La classe que inicia el text del conte ha de consensuar prèviament la presentació (fórmula inicial, personatges, lloc, temps, què passa?…). Aquest treball es fa a la pissarra de manera que el mestre recull les idees per després confegir el paràgraf de la presentació. Per torns, els nens teclegen el text, copiant-lo de la pissarra. És una activitat que promou l'ús de les paraules ortogràficament ben escrites.

Segons el tipus de lletra que s'utilitzi a l'aula, cal seleccionar una mida de 20 o 24 punts i tenir la tecla de Bloq Majúsc. activada. A més els espais entre paraules poden ser de vàries premudes de la tecla espaiadora.

Es pot afegir una imatge que il·lustri aquest part del conte, bé amb dibuixos fets amb un programa de dibuix digital o bé dibuixos escanejats prèviament. Per fer-ho, aneu al menú Insereix | Imatge sabent on està la carpeta amb els fitxers JPG o PNG.

Abans de compartir aquest document amb una altra escola o grup, cal posar-hi un títol. Cliqueu una vegada sobre Document sense títol, i poseu el nom triat. Naturalment després el podeu canviar, si és necessari.

Cliqueu al botó de Comparteix:

A la finestra emergent heu d'escriure el nom d'usuari XTEC del mestre/s amb qui compartiu el document. Fixeu-vos que al costat del nom estigui activat Poden editar. D'aquesta manera, un cop rebuda la notificació per correu electrònic, a partir de l'enllaç podran seguir escrivint el conte.

Podeu ampliar la informació sobre la creació i gestió dels documents de Google Drive: Crear documents, pujar documents, compartir, col·laborar, publicar i inscrutar documents

Documents de Google

Diapositives de Google