Contextualització del curs


Aquest material està pensat per a tots els mestres i els tècnics superiors d'educació infantil que tenen la tasca de fer de mestres a les aules de 3anys, 4 anys i 5 anys.

Al llarg dels diferents apartats es mostren activitats, propostes didàctiques i exemples per fer amb les tecnologies digitals que actualment hi ha a moltes escoles (ordinadors, tauletes, panells interactius, pissarres digitals, robòtica, taules de llum, càmeres fotogràfiques…) i sempre tenint en compte els processos d'aprenentatge dels infants.

El document Currículum i orientacions. Educació infantil, segon cicle, publicat el mes de juliol de 2016, fa una mirada a l'ús de la tecnologia digital en aquesta etapa i dona les pautes que teniu a continuació (ho trobareu a la pàgina 29):


Imaginar, crear, facilitar, comunicar... amb l’ús de la tecnologia digital

Els infants d’avui dia han nascut en una societat on la tecnologia digital forma part de la seva vida. La majoria d’ells, abans de començar l’escola, hauran tingut variades i freqüents experiències dins l’àmbit familiar a través d’ordinadors, telèfons intel·ligents o tauletes digitals.

Una situació que comença a ser habitual és la de veure un nen o nena, de poc més de 2 anys, amb el telèfon mòbil d’un adult a les mans, jugant o inclús fent fotografies. Els infants de 3 o 5 anys veuen aquests aparells de la mateixa manera que qualsevol altre objecte i s’adonen de l’ús freqüent que en fan les persones del seu entorn més proper. Conscients d’aquesta realitat, és necessari acompanyar els infants des de petits en el coneixement amb tecnologia digital, des d’una actitud responsable. El seu ús a educació infantil complementa i dona suport als continguts i contribueix que els infants puguin adquirir nous aprenentatges i noves formes de comunicació.

L’ús de la tecnologia ha de facilitar l’exploració activa en les activitats d’aprenentatge que es desenvolupen en l’educació infantil, amb propostes que estan al servei del desenvolupament de les capacitats dels infants.

El creixent augment i diversificació de dispositius, aparells i aplicacions ens pot fer pensar que tenim a les mans materials molt potents, de gran impacte en el procés de desenvolupament i aprenentatge dels infants. I de fet ho són: les aplicacions i els aparells tecnològics que es van integrant en les aules promouen i contribueixen a noves maneres d’adquirir coneixement, a mirades diferents i àmplies de la interpretació de la realitat, a gaudir de les propostes creatives que ofereixen, a comunicar-se des de múltiples llenguatges (textual, audiovisual…) en espais virtuals, a estimular la curiositat i el descobriment, a engrescar a fer activitats funcionals i més productives, de forma personalitzada i també col·laborativa, partint de les pròpies possibilitats i interessos, avançant així en la capacitat personal de seguir aprenent al llarg de tota la vida.

Es tracta d’incorporar a les escoles aparells tecnològics com ara càmeres de fotografia o vídeo, ordinadors, tauletes, panells interactius, pissarres digitals, enregistradors d’àudio… i utilitzar-los com a recursos que afavoreixen la imaginació infantil, que faciliten la interactivitat i que augmenten l’expressió i la comprensió, és a dir, fer-ne un ús creatiu, funcional i al servei de l’aprenentatge i el desenvolupament de les capacitats dels infants.

D’altra banda, és necessari que el mestre tingui la competència digital suficient per poder integrar els recursos i els dispositius en les seves propostes didàctiques, així com l’habilitat de captar aquelles situacions que es donin a l’escola, moltes vegades en moments quotidians i espontanis, on pot incorporar-se la tecnologia.

Això suposa, com en tants altres aspectes, una actitud oberta, innovadora, compromesa, una necessitat d’estar al dia dels recursos actuals per saber seleccionar els més adequats en cada ocasió. En el cas que es disposi d'un panell interactiu o d’una pissarra digital, per exemple, i s’utilitzi de la mateixa manera que una pissarra convencional, això no suposaria cap renovació metodològica malgrat estar utilitzant una tecnologia que sí que és innovadora.

També és responsabilitat de l’equip de mestres tenir criteri pedagògic en la cerca de recursos digitals i valorar-ne la qualitat, coherència, conveniència i profit a l’escola.

Tanmateix, és important tenir en compte de quina tecnologia disposa l’escola (quins aparells hi ha, quina és la connectivitat …) i en quin context es troba, sabent prèviament quin accés, quin ús i quins costums tenen els infants en el marc familiar. S’ha de mirar el tot, i no només les parts.

La implementació de l’ús de la tecnologia requereix organització, diversitat, complicitat i compromís. És un enriquiment que, a educació infantil, proporciona la construcció de noves propostes didàctiques dins de la metodologia activa d’aula, la reflexió constant i el creixement d’idees innovadores:

  • activitats motivadores per adquirir habilitats lingüístiques (amb àudio, amb text, amb vídeo…)
  • propostes afavoridores de la creativitat a partir de dibuixos i fotografies fetes pels mateixos infants, i del descobriment amb les eines que proporcionen els programes i les aplicacions
  • intercanvi comunicatiu textual i audiovisual amb altres classes i escoles
  • coneixement de la realitat de forma àgil i propera (per l’accés a la informació des de formats diferents)
  • a partir de reptes, iniciació al pensament computacional (amb programes específics, amb joguines programables exclusives per a edats primerenques…)
  • percebre noves dimensions (amb realitat augmentada)

Les fotografies d'aquesta pàgina són gentilesa de l'Escola Paco Candel (L'Hospitalet de Llobregat) i l'Escola Carme Auguet (Girona), de les seves aportacions a les II Jornades TAC 0-8 https://sites.google.com/a/xtec.cat/jornada-itac-a-0-8/presentacions-de-la-jornada