Educació infantil: recursos digitals

Els documents "Currículum i orientacions. Educació infantil. Primer cicle" i "Currículum i orientacions. Educació infantil. Segon cicle" fan referència al paper de l'escola bressol i del parvulari en l'entorn proper, en servei per a les famílies, en el suport per als pares i mares en l’educació dels fills, en l'espai afavoridor per al desenvolupament integral dels infants, des de les diferents àrees:

  • Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres
  • Àrea de descoberta de l’entorn
  • Àrea de comunicació i llenguatges

Creem un entorn de benestar que permeti viure, expressar, jugar, actuar, crear, relacionar-se, observar… amb els companys, de manera respectuosa i autònoma, coneixent i aplicant les normes socials de relació, proporcionant a tots els infants expectatives d’èxit. Aquest és l’encàrrec que tenim els mestres. (pàgina 17. Currículum i orientacions. Educació infantil. Segon cicle)

La tecnologia de la que disposem actualment a educació permet que aquest encàrrec que tenim els mestres el podem fer arribar a tota la comunitat educativa, el podem fer visible. Darrerament els mestres i els experts estan debatent la idoneïtat de documentar la vida quotidiana a l'educació infantil. No és fer-ho només des del punt de vista de fets puntuals i expositius sinó que l'important és la rellevància dels processos cognitius, motrius, comunicatius i socials que cadascun dels infants viu de manera personalitzada.

També cal destacar allò que dona sentit i significació als aprenentatges, del que es percep de forma sentida, emotiva i participativa.

Alhora, molt s'ha parlat de la manca de control en l'ús de la tecnologia des de edats primerenques. Creiem que si aquest ús el motivem des d'una adequació curricular i d'aprenentatge, tant des de la dimensió més personal com des de l'àmbit social, tenint en compte el desenvolupament integral de cadascun dels nens i nenes de l'escola bressol i del parvulari, la idea de la tecnologia com a material significatiu i útil s'integrarà en la societat actual.

Continguts del curs

A partir del document Currículum i orientacions. Educació infantil, segon cicle, publicat el mes de juliol de 2016, s'estructura l'índex d'aquest curs.

Presentació i contextualització del curs

L'apartat Què s'hi aprèn? A obrir finestres al món serveix de fil conductor ja que és el que ens acosta al procés d’aprenentatge dels infants, des de la perspectiva funcional i significativa. Aquest índex s'ha d'entendre com una guia per donar a conèixer els continguts, no com blocs atomitzats. Tot el contrari. Com la realitat no és parcel·lada, tot contingut és transversal.

En cada apartat hi ha la presentació del contingut i a continuació propostes didàctiques separades segons la tecnologia que s'utilitza (ordinador, pissarra digital, tauleta…)

A comunicar-nos (de forma verbal)

A tenir curiositat, a descobrir, a experimentar

A anar creixent en autonomia i autoestima

A ser creatius

A progressar en el moviment i el domini del cos

A créixer en els afectes i en les relacions

A entendre el món que ens envolta


Tutorials