La fotografia digital

Darrerament tothom disposa de càmeres fotogràfiques i càmeres de vídeo per un cost molt baix o bé de dispositius mòbils (telèfons, tauletes,…) que tenen càmera fotogràfica. És per això que fer fotos a l'escola ha esdevingut des de fa un temps una pràctica habitual entre els mestres per deixar constància visual de la vida a l'escola. El resultat és immediat i el sistema molt econòmic, donat que, un cop triades les fotos, només cal penjar-les en algun entorn (blog d'aula, repositori de fotografies, galeries…) i, només en casos molt justificats, s'imprimeixen.

La facilitat d’ús de les càmeres i els dispositius permet que els alumnes més petits puguin fer fotos, participant així d'una manera que fins ara no era habitual, en les diferents activitats de l'aula: tallers, festes, sortides, treballs per projectes,… Molts infants ni tan sols coneixen les càmeres analògiques, creixen en el món digital, per a ells “natural”. Un nen de dos anys d’edat, després de fer-li una foto, ja demana veure la càmera per saber com ha quedat.

A l'escola, tant als mestres com als infants, amb les càmeres digitals i els dispositius mòbils, se'ls hi obre un món per fotografiar: festes, sortides, jocs, tallers, experiments, companys…, una nova mirada a l'entorn.

Per a què podem fer servir les fotografies?

Un cop teniu el recull de fotografies en el disc dur de l'ordinador o de la tauleta, podeu plantejar-vos una gran varietat d'usos i activitats:

 • Àlbum de fotos de la vida de la classe, que pot ser en format digital.
 • Preparar seqüències de fotografies d'activitats, sortides,… per incloure-les a entrades al blog, …
 • Fer retocs i composicions amb les fotos, fent servir diferents tècniques.
 • Fer trencaclosques, endevinalles, cal·ligrames, sopa de lletres… a partir d’imatges.
 • Realitzar animacions, còmics, utilitzant les bafarades i expressions de la cara.
 • Construir paraules amb fotos de lletres captades a l’aula i fora d’ella.
 • Comparar una foto actual amb la de quan es tenia un any i explicar quins canvis hi ha hagut.
 • Recollir fotos de processos d'aprenentatge per després poder-los memoritzar i reproduir, per exemple un experiment, un itinerari o el procés d’una suma.

Documentar la vida quotidiana de l'aula

Darrerament els mestres i els experts estan debatent la idoneïtat de documentar la vida quotidiana a les aules d'educació infantil. No es tracta de fer-ho solament des del punt de vista de fets puntuals i expositius sinó que l'important és la rellevància dels processos cognitius, motrius, comunicatius i socials que cadascun dels infants viu de manera personalitzada. També cal destacar allò que dona sentit i significació als aprenentatges, del que es percep de forma sentida, emotiva i participativa.

La càmera fotogràfica i/o el dispositiu mòbil són molt bons instruments que enregistren els moments, que després ens caldrà interpretar, comunicar i compartir.

No s'ha d'usar la màquina en llocs i moments on les prestacions de la màquina no donen possibilitats. Cal utilitzar poc el flaix perquè el seu ús dóna problemes: massa llum o massa poca. És recomanable practicar sobre l'enquadrament, la composició i la llum per fer bones fotografies:

1. Enquadrament: es pot utilitzar el Zoom. És millor, a ser possible, que el fotògraf s'apropi el més possible al que vol plasmar. Es distingeixen:

 • Pla conjunt: visió global de l’entorn i que sigui rellevant
 • Pla mitjà: selecció dels element d’una escena
 • Pla detall: mostra un objecte o part d’un objecte (o infant), de manera més aïllada.

2. Angle visual o angulació: posició i punt de vista del fotògraf:

 • Pla frontal: a la mateixa alçada que els ulls dels infants
 • Pla en picat: la càmera enregistra de dalt cap a baix. S’utilitza per fer més petit l’objecte, inclús per denotar inferioritat.
 • Pla en contrapicat: la càmera enregistra de baix a dalt. Reforça el valor expressiu.
 • Pla subjectiu: per tenir constància del que mira i percep l’infant.

3. Control de la llum: la il·luminació té, a més a més del valor funcional, un valor expressiu o artístic.

Una bona foto es pot millorar retocant-la a l'ordinador. Una mala foto no es pot arreglar digitalment.


Propostes didàctiques

Amb la càmera fotogràfica i el dispositiu mòbil les propostes poden sorgir en qualsevol activitat. És una tecnologia que cal tenir a l'abast i donar als nens i nenes en tot moment.

Una manera fàcil de recollir les fotografies és amb el programa Flickr o bé utilitzant la compartició des de la tauleta i seleccionant i movent les fotografies en el Drive del mestre.

Exemples d'activitats on les fotografies estan preses per infants:

1. Les parts del cos: es proposa que cada infant fotografiï les mans d'un company. El mestre recull les fotografies per fer una presentació que, passada pel panell interactiu o per la pissarra digital, permet conversar:

- de quin són les mans? Com són? Veieu diferències?

Es pot començar per les mans o les sabates o una foto en picat del cap d'un company. A continuació es pot ensenyar a utilitzar el zoom d'apropament, el que permet fer fotos de parts de cos més concretes: orelles, boques amb les dents… Després es poden comparar, endevinar de qui són, veure si s'han caigut les dents, etc.

2. Conceptes matemàtics: sigui quin sigui el nivell d'infantil, sempre hi ha algun concepte que, amb la càmera, poden vivenciar molt més. Cal deixar espai (aula, pati, espais de pas…) i temps perquè es puguin fotografiar objectes:

 • del mateix color (groc, blau, vermell…)
 • de la mateixa forma (cercle, triangle, quadrat…)
 • per poder comparar: molts llapis/pocs llapis, dins/fora, buit/ple, llarg/curt…

3. Joc d'endevinar: lliurament i utilitzant el zoom d'apropament, un infant fa una foto sense que ningú més ho vegi. Els companys han d'endevinar de què es tracta.

4. Què faig?: per parelles es posen d'acord, un infant fa la fotografia i l'altra l'acció (o l'expressió de la cara) que han decidit. Quan la passen als companys, aquests han de dir què fa el nen de la fotografia.

5. Fem de reporters:

Des de l'Escola Ponent de Terrassa conviden a veure com els nens i nenes fan de reporters. Aquesta experiència amb alumnes de P3, P4 i P5 serveix per aprendre a utilitzar la càmera i familiaritzar-se amb el blog de l’escola explicant a les famílies què fan. Es va presentar a la 1a Jornada TAC 0-8:

Per a les fotografies que feu en les que apareix alumnat i que voleu publicar-les, heu de tenir en compte les condicions i en quins termes les famílies han signat l'autorització a l'inici de curs. Recordeu que la vigència de l'autorització és d'un curs escolar.

L'autorització que es fa arribar als centres des del Departament d'Educació la trobareu a les pàgines d'Internet Segura a la XTEC