A créixer en els afectes i en les relacions

L’educació emocional es practica mitjançant metodologies vivencials i participatives que provenen de l’experiència personal del nen, el seu entorn i les seves necessitats. Viure amb els infants el dia a dia i fomentar l’aprenentatge dialògic ens pot ajudar a posar nom als seus sentiments i emocions, així com a fer-los reconèixer les emocions d’un mateix i les dels altres.

Extracte del document Currículum i orientacions. Educació infantil. Segon cicle:

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-infantil-2n-cicle.pdf#page=45