Conquesta de la pròpia autonomia

L'autonomia d'un nena o nena de 3 a 6 anys va lligada a l’autoconcepte d'un mateix, a la confiança que l'infant té en la manera de resoldre situacions problemàtiques i en l'actitud provocadora dels mestres per crear activitats que generin coneixement.

És imprescindible que, a l'escola, es doni temps perquè el procés cap a la conquesta de l'autonomia personal es faci segons les capacitats d'aprenentatge i la maduració dels infants. Els mestres han de reconèixer, d'entendre i de respectar els ritmes d'aprenentatge de cada infant. Una estimulació o bé una sobreestimulació no garanteix que el procés vers l'autonomia sigui òptim o adequat.

Teniu més informació a: Guia de desenvolupament 3-6 anys http://xtec.gencat.cat/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0018/06eab656-5f4d-4e35-8d2a-04fca258d91c/guia_de_desenvolupament_3-6_anys.pdf

Els infants aprenen a ser autònoms a través de les petites accions quotidianes que es desenvolupen a casa o a l’escola, fruit de la participació en les coses que els afecten, quan tenen la possibilitat d’anar prenent petites decisions que estan al seu abast i poden organitzar part del seu temps. Els infants desitgen créixer i necessiten demostrar que són capaços en tot moment i demanen també adults que mostrin confiança en les seves possibilitats.

Document Currículum i orientacions. Educació infantil, segon cicle (pàg. 41)

Les activitats quotidianes a infantil es basen a donar resposta a diferents necessitats:

Aplicacions per a tauleta

Us mostrem algunes aplicacions, majoritàriament gratuïtes, que ajuden a l'infant a créixer en la seva autonomia i autoestima. Aquestes aplicacions són una oportunitat de parlar de les activitats diàries i significatives, o bé anticipar les situacions que poc a poc van formant part del dia a dia, a mode de reptes d’aprenentatge. I tot, amb un clima de creació de vincles de benestar i relació entre infants i entre infants i adults.

És convenient que els mestres acompanyin l'ús d'aquestes apps en els dispositius mòbils, per poder comentar i parlar en tot moment què està passant en els escenaris i en les activitats proposades i fer adonar als infants dels seus significats.

Buenas noches, Caillou

Accés gratuït a una casa amb quatre ambients, en cadascun dels quals Caillou pot realitzar diferents activitats: sopar, rentar-se les dents, llegir contes, posar-se la pijama i comptar ovelles.

Cadascuna d'aquestes activitats vinculades a anar-se'n al llit és un minijoc, que porta a fer una activitat d'exercitació tàctil: arrossegar, polsar, fregar… Cal una persona adulta que faci que l'infant s'adoni de la importància de seguir les rutines diàries abans d'anar a dormir.

Nighty Night Bedtime Story

Consisteix en posar a dormir tots els animals de la granja. Aquests animals abans d'apagar el llum es poden tocar i fan alguna acció. En apagar el llum amb l'interruptor s'adormen i el narrador diu "Bona nit".

Toca Kitchen

En Android és l'app gratuïta de tota la sèrie d'apps Toca Boca https://tocaboca.com/apps/. L'infant entra en contacte amb el món de la cuina i la nutrició, preparant els aliments, cuinant el menjar,…)

Weather

Joc de simulació que permet portar els personatges i l'entorn a temperatures i condicions extremes. Es fa viure a diferents personatges, tenint fred, calor, vent… segons les tries fetes.


Pepi Bath

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.pepiplay.pepibathliteandroid&hl=es

Per parlar de la higiene diària i els avenços que van conquerint els infants.


Forestry

http://web.archive.org/web/20161018041743/https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ingamestudio.forestry

Té diferents mons en que els infants poden controlar i gestionar l'entorn i els animals que els habiten.


Creu Roja. Primers auxilis

iOS: https://apps.apple.com/es/app/red-cross-accident-prevention/id1032660603?mt=8

En cada escenari es mostren diverses escenes possibles que presenten potencials perills. L'aplicació no inclou text ni narració. Només imatges i animacions. Així els adults són els que estableixen el diàleg amb els infants.


Rentar-se les dents.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluewindsolution.android.app_bw_autistic_daily_tasks

Comentaris a Toolbox: https://toolbox.mobileworldcapital.com/app/daily-tasks/500