Animació amb StopMotion

L'StopMotion és una tècnica d'animació en la que s’aconsegueix un efecte de moviment fent una fotografia cada cop que es canvia, una mica, la posició d’un objecte. Els materials que s’utilitzen són molt variats: persones, plastilina, peces de LEGO, ninos articulats, transparències i retoladors, retalls de paper, roba o cartolina…


Com a recurs educatiu, aquesta tècnica d'animació ofereix múltiples possibilitats per fer més motivador i complet l'aprenentatge. Com a docents podem crear o cercar animacions ja creades, per fer més assolible als nens i nenes un concepte complicat o podem fer que siguin els infants els creadors d’una animació per documentar un tema.

El desenvolupament de la capacitat creativa, a partir de la tècnica de l’StopMotion, va paral·lel al caràcter lúdic i és el mitjà idoni per a la resolució de problemes, experimentar, generar espais de ficció i històries que envolten aquests jocs. A través del joc, en qualsevol de les formes, el nen o la nena s'expressa, socialitza amb els altres i representa rols. Al principi, els infants seguiran el procés d’animació per imitació. És més endavant, quan es trobin davant de diferents reptes tècnics i creatius, quan hauran de prendre decisions i maneres d'organitzar el seu propi treball.

La tècnica de l'StopMotion no requereix de gaires recursos per poder realitzar-la: una càmera, un trípode i algun programa d'animació són suficients. També, podeu utilitzar una aplicació per controlar el botó de l'obturador de forma remota i així aconseguir una millor qualitat en les imatges.

Els programes per fer StopMotion són molt fàcils de fer servir. En grups reduïts, poden inventar una breu història per fer-ne l'animació i es pot donar llibertat als infants perquè la creïn com vulguin i amb els materials que desitgin. Potser una activitat molt oberta, on cadascú faci allò que sap. Cada membre del grup haurà de realitzar la seva funció, per això és molt important la planificació, el treball mitjançant assaig i error, sense por d'equivocar-se, provant, descobrint les millors maneres de treballar conjuntament i els rols en què se senten més còmodes, desenvolupant, d’aquesta manera, mecanismes de cooperació i treball en equip.

Amb aquest tipus d'activitat, els infants desenvoluparan la motricitat fina i la coordinació òculo-manual i és que els nens i nenes hauran d'anar amb molt de compte de no moure la càmera en cap moment i ajustar els moviments dels objectes amb la major precisió possible. En tot moment, poden comprovar com avança el procés i poden copsar com el seu esforç es fa significatiu, en veure el resultat de l’animació. Els resulta molt motivador i emocionant constatar que està funcionant i que els elements inerts van cobrant vida, segons ells prenen una decisió o una altra.

Un cop revisat el procés, ells mateixos podran avaluar de forma crítica si l’animació funciona correctament o bé han de realitzar algun canvi eliminant o afegint algun fotograma.Alguns consells per treballar aquesta tècnica amb els vostres alumnes:

  • Comenceu amb una proposta senzilla, que estigui relacionada amb la feina que esteu desenvolupant a classe o una idea que parteixi dels seus interessos i preveieu les possibles dificultats de realització.
  • Penseu el guió de la història: Què voleu que animin? Com es mouran els objectes? Què voleu que es transmeti?
  • Busqueu un espai, amb bona llum, que els permeti treballar amb tranquil·litat i col·locar tot allò que necessitaran.
  • Reuniu tots els materials i objectes que faran servir.
  • Haureu de transmetre molta paciència als infants a l’hora de canviar la posició dels personatges i objectes, així com, a l'hora de fer les fotos de cada moviment. Com menys diferència hi hagi entre un moviment i el següent, millor serà el resultat final!
  • Penseu en incorporar veus o música a la vostra història per enriquir l'experiència. Si no trobeu l’efecte desitjat, sempre podeu optar per crear-lo.
  • Dediqueu una bona estona al muntatge i l'edició final per obtenir uns òptims resultats.

Aquí us mostrem alguns exemples fets a l'aula:Podeu trobar més exemples en aquest enllaç: http://contamosconemotion.blogspot.com/2016/12/cortos-stop-motion-en-infantil.html

En el vídeo següent, des del canal Pluja d'idees, es donen alguns suggeriments per crear una animació amb aquesta tècnica:

Exemples

Programes