Robòtica

La robòtica educativa es refereix a l'ús de la programació mitjançant un robot, que es controla amb un senzill programari. Permet de manera més viscuda aprendre per assaig-error a programar senzilles tasques i "aconseguir que el robot faci coses". A grans trets es pot distingir:

  • La robòtica com a objecte d’aprenentatge: són les activitats educatives on la robòtica és estudiada com una matèria en si mateixa. És important que, sovint, un cop feta una activitat de desplaçament d'un robot, es pregunti als infants què ha fet el robot, com s'ha desplaçat, com ho ha fet, quines instruccions li han donat… A més, segons l'edat i el coneixement que es tingui, es pot proposar algun exercici que es pot fer amb les fletxes de desplaçament: a https://kaleidoscopeforlearning.files.wordpress.com/2014/07/beebotcards.pdf
  • La robòtica com a eina d’aprenentatge: els robots són el mitjà per aprendre algun contingut curricular. La manera més comuna de fer-ho és mitjançant reptes, per donar suport àrees específiques del coneixement. Així, dins de qualsevol projecte, es proposa que el robot es programi per assolir un objectiu: el seu recorregut, de forma total o parcial, acompleix la qüestió plantejada amb el repte.

La seqüència de passos o instruccions que se li dona al robot per arribar al repte plantejat és l'algorisme. Si hi ha algun pas erroni, es torna a establir la seqüència. L'important és arribar a l'objectiu. Si per fer-ho, un infant s'equivoca ho torna a provar i si fa un recorregut més llarg del que podem pensar els adults, el seu algorisme estarà també correcte. Les estratègies poden ser diverses i totes s'han de comptar com a ben fetes.


Robots

beebot.jpg BeeBot

Els botons de comandaments es troben en el mateix robot: avançar, retrocedir, girar esquerra i girar a la dreta. S'ha d'eliminar les ordres anteriors sempre que se li introdueixen nous algoritmes. Es recomana l'ús de "catifes" o "tapetes" per marcar el recorregut de forma senzilla (el robot avança passos de la mateixa mesura: 15 cm.). Aquestes catifes poden ser creades per les escoles, segons el que es vol treballar.

https://www.programoergosum.es/tutoriales/robotica-educativa-con-beebot/

dashdot.jpg Dash & Dot
Es gestionen les accions des de 5 aplicacions de programació gratuïtes disponibles per a tauletes: Wonder, Go, Path, Blockly i Xylo. El robot Dash es pot conduir avançant, retrocedint o rotant. Té dos sensors de distància, llums, sons, micròfons. Les aplicacions es basen en la programació "Drag-and-Drop" (arrossegar i deixar anar), de forma molt intuïtiva.

https://www.makewonder.com/dash


cubetto.jpg Cubetto
A partir d'un taulell de control i unes fitxes de programació per donar les instruccions que ha de realitzar un cub de fusta.

https://www.primotoys.com/es/


kibo.jpg Kibo
Els nens construeixen el seu propi robot amb Kibo, el programen i també el poden decorar. La seqüència d'instruccions es fa amb els blocs Kibo de fusta.

http://resources.kinderlabrobotics.com/


zowi.jpg Zowi
A partir dels botons que té a la part del darrera, pot ballar, caminar, evitar obstacles, Es poden controlar els seus moviments des de la ZowiApp.

Anàlisi del robot ZowiPropostes

Aquestes són propostes generals per a qualsevol dels robots que hi hagi en una aula. Quasi tots els robots tenen una configuració molt similar:

  • Deixar que els infants descobreixin les potencialitats i les utilitats del robot: què fa, com es donen les instruccions, com s'engega,…
  • Donar reptes: fer avenços curts des d'un lloc a un altre i amb poca complexitat, per anar augmentant el nivell de dificultat. El repte pot ser aprendre un vocabulari concret. Per exemple: els dies de la setmana en anglès, a l'Escola Montigalà de Badalona:


exemple1.jpg

  • Posar objectes en les trajectòries i evitar les possible col·lisions. Els objectes poden ser peces de construcció, o qualsevol altre material que es vulgui. L'interessant és que siguin els mateixos nens que posin aquests obstacles. Així s'adonen si és possible o no arribar a assolir el repte plantejat.

  • Construir el camí per on ha d'anar el robot amb peces de LEGO o de construccions (cal preveure l'amplada del camí, les cantonades…), sense catifa. Això permet fer hipòtesi de com ha de ser, s'ha de planificar prèviament els possibles camins perquè es facin itineraris complerts. També poden fer-se laberints, amb o sense sortida.


  • Incorporar ordres senzilles de moviment en l'espai cartesià. Per això cal que la catifa tingui marcats en els eixos les variables que es considerin: lletres, números… "porta el robot fins a la casella [C,4]"
  • Fer hipòtesis dels moviments que es requereixen per avançar, abans de marcar les ordres en el robot. Aquest acció permet fer estimacions de les instruccions que se li donaran al robot. Cal potenciar la planificació dels recorreguts. Sobretot, cal fer-ho en diferents escenaris, o en catifes variades.

Quan s'utilitzen recorreguts creats, és recomanable que siguin els mateixos infants els que els pensin i elaborin, després d'haver practicat i adquirit el funcionament damunt de recorreguts fets per adults o bé recorreguts comprats. Aquí es veu la feina que fan els nens i nenes de l'Escola Carme Auguet de Girona:

Els infants també poden ser els que col·loquen les barreres per on no poden passar els robots. Fent aquesta acció, s'adonen que massa barreres o bé col·locades en certs llocs, impedeixen l'avanç del robot.