A entendre el món que ens envolta

Extracte del document Currículum i orientacions. Educació infantil. Segon cicle:

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-infantil-2n-cicle.pdf#page=36

A l'escola hem de donar espai i temps, de forma transversal, per impulsar múltiples relacions entre l'entorn i l'infant. El propòsit és formar en aquest infant la xarxa mental i de teixir les estructures del pensament, cada vegada més complexes. I la manera de fer-ho serà fent-lo participar en situacions el més reals i quotidianes, amb molts materials manipulatius, jocs, recursos tecnològics, literaris, de la natura…

L'important és avançar cap a un pensament més abstracte.

Les activitats hauran de tenir en compte relacions entre elements i dimensions amb l'objectiu de:

  • agrupar
  • classificar
  • comparar: semblances i diferències
  • ordenar
  • quantificar
  • recollir dades

També hauran d'haver propostes d'exploració, descobriment i coneixement de l'espai i les formes. I, naturalment, la noció i representació de la quantitat.