Exploració i descobriments amb vídeos

L’aprenentatge basat en l’observació i l'anàlisi de fonts audiovisuals (vídeos, films, documentals, etc) permet visualitzar de manera senzilla conceptes que no ho permeten altres tipologies de fonts (fotografia, documents sonors, textos, etc).

Amb l'expansió d'Internet, l’ús de fonts audiovisuals en l’ensenyament ha adquirit una gran importància, substituint els formats de cintes de vídeo i de DVD.

L’accés i la distribució s’ha generalitzat mitjançant servidors comuns com youtube amb canals adreçats al públic infantil:

video5.jpg
Una mà de contes: http://www.super3.cat/unamadecontes/ Conté un cercador de contes per categories i per idiomes. També es poden triar els contes per tècnica artística, per origen geogràfic i per personatge. Són vídeos d'uns 5-7 minuts que es poden visualitzar a pantalla complerta.

Lab 06. La sèrie. https://www.fibracattv.cat/a-la-carta/lab-06-la-serie/ Programa educatiu on els infants de fins a 6 anys participen en experiments científics.

video3.jpg
Recerca en acció: http://www.recercaenaccio.cat/

video4.jpg
Dinàmiks http://www.ccma.cat/tv3/super3/dinamiks/videos/

video2.jpg
WhizKidScience: https://www.youtube.com/channel/UC2-K-dU4h3D3rk-CAZ0eBzQ

video1.jpg
National Geographic Kids: https://www.youtube.com/channel/UCXVCgDuD_QCkI7gTKU7-tpg

European Space Agency KIds: http://www.esa.int/esaKIDSes/SEM7AUGBAFI_OurUniverse_0.html

o més específics com el programes A la carta de diferents cadenes de televisió.

L’ús de les fonts audiovisuals, encara que sigui una animació curta, pressuposa tenir una metodologia per al seu visionat amb unes accions a tenir en compte abans, durant i després d’aquest visionat.

També es poden visionar animacions curtes, per si es volen passar contes relacionats amb l'activitat d'aula o bé pel gaudi d'escolta d'un conte popular. Es poden trobar molts contes a les pàgines:

El treball del conte a la pissarra digital o al panell interactiu

Font: Pere Viver Cat de l'escola Pere Viver (Terrassa)
http://www.youtube.com/watch?v=aKdqgrQRaF8