Comunicar-se a la xarxa

La presència de la llengua oral i escrita a l’escola s’emmarca des de la proximitat i l’ús real, propera als interessos i a les necessitats comunicatives de l’infant. En aquest sentit l’escola i l’aula reprodueixen l’atmosfera alfabetitzadora de l’entorn.

Des d'aquesta base, hem de donar a conèixer la utilitat de la comunicació cap a tota la comunitat educativa a través dels entorns digitals de fàcil elaboració. Un d'aquests entorns són els blogs. Actualment, des de les escoles ens podem comunicar amb:

  • XTECBlogs
  • Nodes

Veurem, sobretot, exemples d'aquests dos entorns.

Els blogs educatius

A educació infantil, crear i mantenir un blog educatiu pot complir diferents funcions que poden ser compatibles entre sí:

1. Com a eina de comunicació per a tota la comunitat educativa (infants, famílies…) per mostrar les activitats que es fan a l'aula: és un bon mitjà per mostrar la vida a l'escola. En el blog es poden penjar textos, fotografies i vídeos de les activitats que es porten a terme (experiments, produccions plàstiques, activitats d'aprenentatge, festes, sortides etc), es pot penjar la gravació d'una cançó que saben els infants, d'un conte que s'han inventat, etc. Els vincles i les relacions que, per qüestions vàries, no es poden establir a les entrades i a les sortides poden compensar-se, en part, pels comentaris en les entrades del blog, enaltint i enfortint les relacions dels adults que acompanyen en els processos socials i d'aprenentatge dels infants.

Exemples:

2. Com a eina de comunicació per als mestres: a més de la funció expositiva del blogs d'aula, des de l'etapa d'educació infantil, els blogs poden donar sentit a allò que es viu a l'escola, arribant a ser una anàlisi i reflexió compartides i aprofitant l'espai per crear significats. Es tracta de fer germinar i fer créixer, entre tots, les vivències dels infants, tant les que tenen un contingut més cognitiu, com les experiències socials. El blog esdevé l'instrument per documentar els processos d'aprenentatge dels infants.

Exemples:

3. Quan forma part d'una tasca didàctica: com recull de dades i/o avaluació (mostra del que s'ha après) dintre d'una proposta didàctica, com són els centres d'interès o bé els projectes de classe. I també fomenten l'escriptura dels infants, per comunicar activitats quotidianes i significatives i també situacions especials abans que se celebrin (festes, reunió de pares, representació teatral…).

Exemples:

4. Com prolongació de les activitats d'aula: a partir d'una activitat feta a classe, es poden afegir enllaços a material didàctic en línia que serveixin d'ampliació o senzillament de gaudi. Aquests recursos interactius s'utilitzen a l'aula i també hi tenen accés des dels ordinadors de les famílies. El mestre, segons les habilitats i els coneixements dels alumnes que té a classe, filtra quins són els enllaços més adients a tot el grup. Per exemple, hi ha un bon recull a l'edu365 | Infantil, ja que tots són programes en línia.
http://www.edu365.cat/infantil/index.html


La revista escolar

En el format de revista digital d'escola, que pot estar enllaçada des del blog, les notícies d'educació infantil són només una secció.

La importància rau en el fet de formar part de la comunitat escolar i per tant, és dintre del marc de l'escola que el cicle mostra la seva especificitat. En aquest cas, és important donar a conèixer el que es fa dins de l'escola a la vegada que amb els alumnes d'infantil es mira el que fa la resta de l'escola. Aquesta acció es pot fer de manera col·lectiva des del panell interactiu o la pissarra digital amb tot el grup classe.

Per exemple: a l'Escola Les Muralles, de Montblanc: https://issuu.com/escolalesmuralles/docs/revista_escola_les_muralles_2018/4

incrustada en el blog del centre: http://agora.xtec.cat/ceiplesmuralles/general/revista-escolar-2018/