La nova correspondència escolar

Des de que el pedagog Célestin Freinet va impulsar les tècniques de la comunicació en el marc escolar (la correspondència escolar, el text lliure, la revista escolar, l'assemblea de classe…) han passat molts anys on hi ha hagut grans canvis socials i tecnològics. Així i tot, els seus postulats pedagògics segueixen molt vigents, perquè en Freinet proposava les tècniques per aprendre segons l’edat de l’infant, la seva maduració i les seves necessitats.

Per a en Freinet, la correspondència interescolar consisteix en l’intercanvi d'informació per carta entre infants i mestres de diferents escoles sobre aspectes de la vida del centre i de l'entorn (tradicions, treballs, ideologies, etc.). Mitjançant la correspondència escolar l'alumnat es veu estimulat a comunicar-se amb altres nens i nenes més llunyans. Amb l'intercanvi recíproc de missatges s'expliquen històries viscudes a l'escola i a les sortides, s'informen dels projectes que fan, es comenten i descriuen les coses que més els criden l'atenció. D'aquesta manera els infants milloren tant el seu nivell de comunicació escrita com les seves habilitats lingüístiques, al mateix temps que amplien el seu cercle de relacions i accedeixen a informacions que d'una altra manera difícilment aconseguirien. A més, aquest intercanvi té el valor d’establir lligams, crea sentiments d’afinitat, de solidaritat, d’acceptació de situacions diferents.

Els canvis socials, de relació i tecnològics de la comunicació s'han d'entendre sota els paràmetres d'immediatesa i de format audiovisual. Ara hi ha correu electrònic, xats d'àudio i de vídeo, documents compartits entre diferents usuaris, programes en línia, missatgeries internes, programes de conversa per dispositius mòbils… i que l'alumnat d'educació infantil integra cada vegada més en el seu entorn proper i en el seu dia a dia.

Tots aquests elements tenen un gran valor de motivació que l'escola ha de potenciar. Amb aquestes eines es poden generar activitats molt creatives i imaginatives per a l'alumnat, que no es donen en altres situacions escolars.

La comunicació entre alumnat del mateix centre, del mateix municipi o d'altres llocs esdevé un incentiu extraordinari per impulsar activitats molt dinàmiques i participatives que fomentin el desenvolupament de les capacitats sobre continguts curriculars, sobre observació de l'entorn immediat, sobre produccions lingüístiques, sobre relats de les tradicions autòctones, sobre la imatge del propi nen i nena i la pertinença a un col·lectiu comú format per la classe, i també sobre el descobriment del gaudi participatiu, respectuós i compartit.

Propostes d'aula

Per crear un projecte comú a la xarxa, a partir d'un mateix blog o lloc web, primer cal tenir un tema comú i compartit. El ventall de possibilitats va des d'una festa i les diferents representacions locals i populars fins a un treball per projectes compartit, passant per un senzill coneixement de l'entorn, com ho mostra:

Una altra proposta d'aula és el projecte Tic-tac estic amagat!, organitzat per l'equip de mestres de la Fundació Tr@ms. Aquest projecte consisteix en una activitat de lectura i escriptura a partir de fotografies i frases que s'intercanvien entre les escoles i on els alumnes són els que inventen, escriuen, llegeixen i posen les imatges.

Una menció especial ha de ser per la tasca de comunicació que moltes llars d'infants estan desenvolupant, on s'exposa el coneixement compartit que porten a terme els mestres amb les famílies. Aquesta és una petita mostra d'escoles bressol i llars d'infants:


Els contes compartits a la xarxa

Els contes a educació infantil són la porta per entrar al món de la fantasia, la imaginació i la sensibilitat. Narrar o llegir històries són moments de gran complicitat entre el mestre i l'alumnat, tant a les llars d'infants com a les aules de parvulari.

Són moltes les activitats didàctiques que es deriven dels contes començant per la narració oral i la lectura per part del mestre, i passant per la representació, les emocions que fa sentir, els records, l'entonació dels diàlegs, la il·lustració, el treball de rimes, onomatopeies i repeticions del conte, les fórmules d'inici i final dels contes, els personatges, els escenaris, l'estructura… fins a arribar a activitats d'invenció d'un nou final o d'un canvi de personatges o de lloc.

Amb les eines TAC a l'aula i connexió a Internet es pot anar més enllà amb els contes. Un exemple pot ser compartir amb altres escoles la invenció d'un conte. A partir d'un treball previ de l'estructura (presentació, nus i desenllaç), a la xarxa es troben alguns contes compartits:


Proposta d'aula amb sorpresa

L'alumnat d'un mateix centre o d'escoles diferents també poden crear un conte amb l'opció Documents del Drive de La meva XTEC, si els mestres de l'escoles disposen d'un usuari XTEC.

A més, amb l'opció Comparteix de Documents es pot realitzar, per exemple a la pissarra digital, una carta amb algun personatge.

Es tracta que el mestre que està a l'aula amb els alumnes inicia una carta al personatge que es vulgui. El més habitual és decidir entre tots què s'escriu, com cal dirigir-se al personatge. Mentre, un segon mestre, amb la complicitat del mestre d'aula, escriu en nom del personatge des d'un altre ordinador, fora de la vista dels infants. L'efecte sorpresa està més que garantit, trastocant del tot el que s'anava a fer! En canvi, l'emoció de sentir-se escoltats provoca moltes reaccions entre els infants.


Correu web

Per mantenir correspondència a través del correu electrònic, existeixen moltes plataformes que ofereixen el servei de correu individualitzat (i també d'altres aplicacions) a partir d'un cost econòmic que, encara que no elevat, és una despesa per al centre.

També hi ha plataformes gratuïtes a les que accedir però sense cap control per part dels proveïdors.

Qualsevol de les dues opcions significa tenir present la normativa al respecte de l'ús de serveis i recursos web 2.0. Teniu més informació a la pàgina web d'Internet segura de la XTEC:

En aquests cas, una tercera opció és la utilització del correu personal que tot el professorat dels centres educatius pot sol·licitar al Departament d'Ensenyament a partir del formulari:


El xat

L'alumnat de les aules d'educació infantil ha nascut en un món completament digital, el que és un element fonamental per entendre el seu present i proper estil de vida. Les seves relacions d'amistat, la seva forma de divertir-se, de pensar el futur i fins i tot de consumir, serà molt diferent de generacions que ara estudien batxillerat o cicles formatius. Per a l'alumnat del parvulari no només ja no existeixen fronteres geogràfiques o límits de temps, sinó tampoc una distinció entre una realitat en línia i fora línia. Tenen gran facilitat per adaptar-se al món canviant i en constant transformació.

És en aquest context que el xat hi juga un paper cada vegada més rellevant. El xat és una conversa electrònica que permet la comunicació entre persones en temps real mitjançant missatges escrits a través de la xarxa. És un sistema síncron de conversació que requereix que les persones participants en la conversa es trobin connectades de manera simultània. El text pot anar acompanyat d'emoticons o símbols gràfics que reprodueixen expressions facials i sentiments i que serveixen per vèncer les limitacions de la comunicació només textual. Els missatges textuals de xat poden arribar a ser força anàrquics i caòtics si intervenen diverses persones a la vegada, en comparació al correu electrònic.

Als dispositius mòbils també s'ha estès amb força entre els nens i nenes no lectors, l'ús del Whatsapp amb el xat de veu.

Qui no ha mantingut una conversa així?:

O bé, quan comencen a escriure, el fet de compartir una conversa per whatsapp sempre pot incentivar l'escriptura i la lectura. En aquests exemples mostrem les converses una nena de 5 anys (a partir de l'usuari de la seva mare) xerra amb la seva àvia i el seu cosí gran. Crida l'atenció els espais que necessita per veure clarament que són paraules diferents, convenció que sap que els seus interlocutors també comparteixen. També coneix l'estratègia d'incloure icones significatives i inclús alguna imatge:


Imatges: