Recursos per al Disseny Universal per a l'Aprenentatge


implicació presentació lupa adapta grafic engranatge comunicació aval url

El disseny universal per a l'aprenentatge (DUA) és un conjunt de pautes que ajuda als docents a “tenir en compte la variabilitat dels alumnes donat que suggereix flexibilitat en relació amb els objectius, als mètodes, als materials i a l’avaluació, permetent donar resposta a la variabilitat de necessitats de l’alumnat” (Rose i Gravel, 2013). Els currículums iguals per tothom aixequen barreres i no tenen en compte a l’alumnat situat en els extrems superiors i inferiors. Si tenim en compte que la diversitat és la norma i no l’excepció, ens adonarem que cal oferir un currículum que contempli aquestes diferències entre l’alumnat des del principi, “oferint que presentin opcions que es puguin personalitzar, que permetin a tots els estudiants progressar des d'on ells estan i no des d'on nosaltres imaginem que estan” (Rose i Gravel, 2013).

Les directrius DUA són una eina utilitzada en la implementació del Disseny Universal per a l'Aprenentatge. Aquestes directrius ofereixen un conjunt de suggeriments concrets que es poden aplicar a qualsevol disciplina o domini per garantir que tot l'alumnat pugui accedir i participar en oportunitats d'aprenentatge significatives i desafiants.:

Documents de referència

Guia de les pautes del DUA Organitzador gràfic de les pautes del DUA

Recursos digitals

"El desplegament de les competències digitals és indispensable per a tota persona que vulgui interactuar amb normalitat en la societat actual. Es tracta d'un conjunt d'habilitats, coneixements i també d'actituds que els alumnes han d'anar assolint durant la seva estada a l'educació bàsica.

Les competències digitals són d'àmbit transversals. Poden ser utilitzades per tractar problemes i situacions que afecten a qualsevol de les àrees curriculars i són susceptibles d'evolució constant pels canvis de què són objecte els dispositius i les aplicacions en les quals se sustenten. " (Competències bàsiques de l'àmbit Digital. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya).

L'ús de recursos digitals a l'aula fomenten el desenvolupament d'aquestes competències bàsiques i, alhora, construeixen un canal d'aprenentatge transversal per al desenvolupament de la resta de competències bàsiques i faciliten un paper actiu de l'alumnat en el propi procés d'aprenentatge.

Font: Recurs basat en el document "Pautes sobre el Disseny Universal per a l'Aprenentatge DUA). Versió 2.0". Traducció al català de Dalmau, M., Sala, I. i Llinares, M. Universitat Ramon Llull (2015) i "Universal design for learning guidelines version 1.0. Wakefield, MA: Author. CAST (2008) Icones: www.flaticon.com

Cerqueu en els materials del DUA