Començar fent-se les preguntes clau

Abans de decidir incloure els dispositius mòbils cal plantejar-se algunes preguntes importants:

Quins objectius i competències es vol que assoleixin els alumnes aquest curs? Quines actuacions es duran a terme per assolir aquests objectius i competències? Quin valor poden aportar els dispositius mòbils en aquestes actuacions?

Els dispositius mòbils tenen moltes prestacions que aporten valor a les pràctiques educatives, com per exemple la personalització dels entorns d'aprenentatge, la interactivitat, la integració de formats multimèdia, la connectivitat, l'aprenentatge en qualsevol lloc i qualsevol hora, l'ús d'eines de productivitat… i a més poden ser molt útils per gestionar la diversitat de l'aula, però és important ser conscient de com s'utilitzaran abans d'entrar a l'aula.

Implicar els alumnes en la gestió de l'aula

Poder fer una classe de manera efectiva depèn del control de l'aula que es tingui. Hi ha un seguit d'estratègies que poden ajudar a controlar l'aula i a establir rutines de comportament favorables, sense necessitat de castigar ni premiar:

Tenir una planificació de cada classe i ajustar-se a aquesta.

Diversificar les tasques, la manera de treballar, els agrupaments.

Afavorir l'aprenentatge entre iguals i donar el protagonisme als alumnes.

Explicar clarament els objectius del que es farà i com s'ha de treballar. Està bé recordar rutines com, per exemple, posar nom i data, etc. i si cal es poden proporcionar llistes on es detallin una a una les tasques a fer.

Compartir amb els alumnes una normativa d'aula que caldrà recordar de tant en tant. Aquesta normativa ha d'incorporar aspectes relacionats amb l'ús dels dispositius mòbils (càrrega de la bateria, cura i identificació del dispositiu…) i seguretat a internet (gestió de comptes i contrasenyes, ús d'imatges i dades personals…).

Tenir senyals que impliquin obrir o apagar el dispositiu, escoltar, recollir…

Aprofitar per passar per les taules i atendre de manera més individualitzada mentre els alumnes estan fent feines.

Parlar amb l'alumnat individualment sobre les coses que els afecten directament i fer-los un comentari positiu quan assoleixen els objectius proposats, especialment en aquells casos més conflictius.

Proporcionar a l'alumnat estratègies per organitzar-se.

Explicar-los com organitzar el dispositiu, com arxivar els documents digitals i en paper, com etiquetar els documents…

Demanar col·laboració als estudiants per organitzar el material de classe, distribuir el mobiliari. Els alumnes poden fer tasques com passar llista, anotar els deures a l'agenda digital de l'aula, publicar al bloc d'aula… Aquesta mena d'encàrrecs cal reforçar-los sovint ja que, si no, s'obliden.

Si els alumnes se senten implicats en la gestió de l'aula estaran més motivats i aprendran a fer tasques organitzatives que poden ser útils per a altres moments de la vida quotidiana.