Aprenentatge mòbil

L'Aprenentatge mòbil comporta la utilització de tecnologia mòbil, sola o en combinació amb un altre tipus de Tecnologia de la Informació i les Comunicacions (TIC), amb la finalitat de facilitar l'aprenentatge a qualsevol moment i lloc. Pot realitzar-se de moltes maneres diferents: hi ha qui utilitza els dispositius mòbils per accedir a aquest recursos pedagògics, connectar-se amb altres persones o crear continguts, tan a dins com a fora de l'aula. L'aprenentatge mòbil abasta també els esforços per aconseguir objectius educatius, com la gestió eficaç dels sistemes escolars i la millora de la comunicació entre escoles i famílies. Les tecnologies mòbils estan en constant evolució i ofereixen les següents avantatges:

Facilitat per a l’aprenentatge personalitzat. Els dispositius mòbils solen ser propietat dels seus usuaris, que els duen amb si tot el dia, i això ofereix gran possibilitat d’adaptació a les necessitats individuals, per la qual cosa, es poden personalitzar més fàcilment que les tecnologies compartides i feixes. Per exemple, algunes aplicacions de telèfons mòbils i les tauletes permeten seleccionar textos més o menys senzills per a tasques de lectura en funció de les competències i els coneixements previs de cada usuari. Aquesta tecnologia permet als alumnes el seguiment de l’activitat proposada facilitant un aprenentatge personalitzat.

A més, a mesura que augmenta la quantitat i el tipus d'informació que poden recopilar els dispositius mòbils sobre els seus usuaris, aquest tipus de tecnologia serà més apta per a la individualització de l'aprenentatge. Per exemple, si un alumne té bona memòria visual i li interessen els mapes, la informació històrica podria presentar-se en un atles interactiu que pugui manipular-se en una pantalla tàctil.

Un altre alumne amb preferències diferents podria rebre informació semblant d'una manera molt diferent, per exemple un gràfic cronològic en què s'indiquin els esdeveniments importants amb enllaços a vídeos informatius i fonts primàries

En el seu conjunt, els dispositius mòbils intel·ligents poden donar als estudiants més flexibilitat per avançar al seu propi ritme i seguir els seus propis interessos, el que podria augmentar la seva motivació per aprofitar les oportunitats d'aprenentatge.


La inclusió digital a l’aula Gràcies a la integració de les tecnologies d’ampliació de text, transcripció de veu, detecció de la ubicació i la lectura de textos, els dispositius mòbils poden millorar l’aprenentatge de l’alumnat amb necessitats educatives especials. La tecnologia mòbil pot ajudar també als alumnes amb dificultats d'aprenentatge i a respectar el procés i la personalització de l'aprenentatge per a cadascun dels alumnes. Els investigadors del Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics descobriren recentment que és possible reformatejar textos en dispositius digitals de pantalla petita per millorar la velocitat i la comprensió de les persones amb dislèxia. Descobriments com aquest han impulsat la creació d'aplicacions mòbils adaptades a les necessitats de cada persona.Per això també es valora el grau d’accessibilitat que presenti una aplicació. http://mariamacia.wixsite.com/dissenyaprenentatge/recursostac


Respostes i avaluació immediata. Les tecnologies mòbils poden aportar una resposta immediata que afavoreix que els alumnes puguin conèixer amb rapidesa els dubtes de comprensió i revisin les explicacions del conceptes clau. Diferents aplicacions matemàtiques ensenyen pas a pas als alumnes a respondre correctament a preguntes en les que s’han equivocat. Aquesta retroactivitat serveix per a millor l’aprenentatge i no només per a classificar, recompensar… Pels educadors, la tecnologia mòbil, pot augmentar l’eficàcia perquè automatitza la distribució, recopilació i avaluació i documentació dels avaluadors.


Ús productiu del temps que es dedica a l’aula. Els dispositius mòbils poden ajudar als educadors a optimitzar amb més eficàcia el temps de classe. Quan els alumnes empren la tecnologia mòbil per a realitzar tasques passives o de memorització, com escoltar una classe a casa o repetir la informació, llavors disposen més temps per a:

  • Debatre idees
  • Compartir diferents interpretacions
  • Treballar en equip i participar en activitats experimentals a l’escola.

Aquest aprenentatge mòbil ofereix la possibilitat de col·laborar de forma productiva en xarxa i a la vegaa dedicar més temps a classe per a resoldre dubtes, treballar en grup i dur a l’acció l’aprenentatge. Aquest aspecte recolza la metodologia de Flipped Classroom.

Què entenem per classe capgirada, invertida o flipped classroom?


Creació de comunitats d’alumnes. Els dispositius mòbils s’utilitzen habitualment per a crear comunitats d’alumnes que permeten col·laborar en projectes de grup i participar en interaccions socials bàsiques de l’aprenentatge.


Millora de la comunicació i la gestió de l’aula. Els missatges enviats des dels dispositius mòbils són, en general, més ràpids, eficients que altre vies de comunicació i cada cop més els usen per a l’intercanvi d’informació. Per altra banda, tenen més possibilitats d’arribar als seus destinataris que la informació impresa, els missatges enviats mitjançant la tecnologia mòbil poden tenir la finalitat de recollir informació com de divulgar-la. Els mestres poden demanar als alumnes que expressin les seves opinions sobre les tasques assignades.


Recolzament de l’aprenentatge en llocs concrets amb Realitat Augmentada. L’educació formal ha estat confinada a un espai concret i els dispositius mòbils permeten traslladar l’aprenentatge a entorns que maximitzen la comprensió. Amb aplicacions mòbils específiques es facilita l’aprenentatge de la realitat amb la idea de que a tots els lloc és possible aprendre, fent de tot el planeta una aula oberta. S’han usat dispositius mòbils en diferents projectes per a “augmentar” la realitat.


Millora de l’aprenentatge continu al núvol. Emmagatzematge al núvol proporcionen als alumnes experiències d'aprenentatge continuades i actualitzades independentment de l’equip informàtic que disposin de manera que poden accedir al material des d’una varietat de dispositius (PC, portàtils, tauletes, smartphone…). Hi ha aplicacions que sincronitzen les tasques entre tots els dispositius i per tant és possible seguir la tasca des de diferents eines (Tauletes, Smartphones, PC…).


Vincle entre l’educació formal i no formal. Els alumnes poden accedir, amb un dispositiu mòbil, a materials complementaris per aclarir les idees presentades a l’aula. La tecnologia mòbil garantitza que l’aprenentatge dins i fora de l’aula es recolzi mútuament.