Projecte

Per completar el curs és condició indispensable elaborar i lliurar dins de termini el projecte del curs, que s'ha d'ajustar a uns criteris de qualitat. El projecte consisteix en la configuració i personalització d'un entorn Moodle, que s'anirà bastint des del principi del curs, sempre encarat al Moodle que realment feu o fareu servir en el vostre centre.

El projecte es crearà a l'espai de proves de què disposeu com a participants al curs, http://hipolit2.xtec.cat. En aquest espai anireu practicant els continguts que es tracten al llarg del curs D304 i paral·lelament haureu d'anar seleccionant i estructurant aquells ítems que finalment configuraran el vostre projecte, tot seguint les indicacions que la persona formadora del vostre grup us vagi fent a través del Tauler del curs.

No oblideu que Moodle és una plataforma basada en programari lliure que creix i evoluciona gràcies a la participació de milers de persones que posen la seva feina i el seu coneixement a l'abast de tothom.

El lliurament del projecte s'oficialitza a través d'una tasca programada a l'espai Moodle del curs D304 i és molt important ajustar-se al termini de lliurament. La tasca consisteix en fer un escrit de no més de 150 paraules que segueixi aquest esquema:

  • Nom del centre
  • URL amb l'enllaç al vostre projecte (el vostre curs a l'espai de proves)
  • Nom i cognoms de l'autor/a
  • Correu electrònic de contacte de l'autor/a
  • Tipus de centre (Primària, ESO…)
  • Distribució i justificació de categories i cursos.
  • Nombre de professors, alumnes que hi haurà en la seva implementació real.

Els projectes són revisats i valorats per les persones formadores del curs D304 i caldrà un informe favorable per superar el curs, sempre que, a més, s'hagin complert la resta de requisits de participació.