Mòdul 5. Gestió de l'alumnat

Objectius

Correspon a les tasques a fer quan finalitza el període de matriculació.

  • Incorporar alumnes amb diferents mètodes.
  • Exportar les dades de SAGA i preparar-les per pujar-les a Moodle.
  • Definir camps nous per als usuaris i bloquejar d'altres.
  • Matricular els alumnes a cursos.

Període recomanat dins del cicle escolar: juliol/setembre

Pràctiques