Incorporació del professorat. Sincronització d'usuaris amb la intranet

Per tal d'afegir el professorat del centre, podem fer-ho mitjançant diversos mètodes:

Incorporació amb un fitxer

Aquest és el mètode més utilitzat, i com veurem més endavant és el mateix mètode que farem servir per afegir l'alumnat. Caldrà crear un fitxer de text, codificat amb UTF-8 (per tal d'admetre accents i caràcters especials als noms), amb les següents columnes (separades per comes, ;, tabuladors, …):

Estructura del fitxer CSV

username, password, firstname, lastname, email

Com a password podem posar per a tothom "changeme", ja que no coneixem a priori la seva contrasenya del xtec (a no ser que tinguem el registre amb LDAP, que llavors obviaríem aquesta part). El fet de posar la paraula "changeme" en comptes de qualsevol altra, és que amb aquesta paraula-clau, l'usuari/ària estarà obligat a canviar-se la contrasenya la primera vegada que entri al lloc. Podem aprofitar aquesta primera pujada i matricular-los a tots en un curs sala de professors creat prèviament, de manera que sempre tinguem localitzat a tot el professorat. En aquest cas cal afegir una nova columna course1 i a cada professor/a posar-li el nom curt del curs "sala de professors".

exemple de fitxer CSV per pujar el professorat

En aquest fitxer trobareu un exemple de 4 professors, on hem posat com a username el seu identificador del xtec, al password hem posat changeme per tal que un cop hagin entrat posant exactament la paraula changeme el sistema l'obligarà a canviar la contrasenya.

Cal assegurar-nos que el fitxer generat no tindrà problemes amb els caràcters especials (accents), per tant, sempre és millor obrir-lo amb un programa de text, com ara el Notepad ++, i mirar si la codificació és UTF-8. En cas contrari, el convertim a UTF-8 (menú "format")

Més informació sobre els camps : [in english] http://docs.moodle.org/19/en/Upload_users

Sincronització amb els usuari/ària de la intraweb

La intranet és un programari pensat per ser la web del centre (comunicació externa) a la vegada que actua d'intranet, tot aportant eines útils per a la gestió i organització interna del centre així com la seva integració amb el programari web educatiu promocionat des del Departament d'Educació (Quaderns Virtuals, activitats clic i Moodle).

Fer que la intranet i el Moodle treballin de forma conjunta té avantatges notables. Cal portar a terme algunes configuracions senzilles. Amb la integració de la intranet i el Moodle d'Àgora s'aconsegueix:

 • Un estalvi de temps en la gestió d'usuaris, ja que passar usuaris des de la intranet al Moodle o a l'inrevés és ràpid i senzill.
 • La validació única entre les dues plataformes, sent la intranet la porta d'entrada.
 • La gestió de membres dels cursos de Moodle des de la intranet de manera àgil i simple.

Entreu al Moodle amb un usuari/ària administrador/a. Aneu al menu AdministracióUsuarisAutenticació

Apareixerà un llistat de totes les opcions que permeten escollir el mètode d'autenticació. Seleccioneu Paràmetres, referent a la base de dades externa.

Elecció de la base de dades externa

En seleccionar l'opció indicada, la pàgina canvia i apareixen diversos camps per configurar el nou mètode d'autentificació. Els paràmetres que heu d'indicar necessàriament són els següents:

 • Servidor: localhost
 • Base de dades: mysql
 • Nom de la base de dades: intraxxx
 • usuari/ària de la base de dades: intraxxx
 • Contrasenya: la vostra contrasenya
 • Taula: zk_users (taula de la intranet on es troben les dades dels usuaris)
 • Camp del nom d'usuari: pn_uname (camp de la taula anterior que conté el nom d'usuari)
 • Camp de la contrasenya: pn_pass (camp de la taula anterior que conté la contrasenya)
 • Format de la contrasenya: Xifratge MD5 (tipus de xifratge que utilitza la intranet per encriptar les contrasenyes).

Als servidors d'Àgora aquests paràmentres ja estan preconfigurats, de manera que no es te accés a modificar-los.

Configuració de l'autentificació d'usuaris

Ompliu els paràmetres d'autentificació (els de la imatge) amb les dades indicades anteriorment.

Després dels paràmetres d'accés a la taula externa, apareixen els camps del mapatge de dades i dels paràmetres comuns. Es recomana no modificar cap d'aquests camps i deixar els valors per defecte.

Finalment, cliqueu a Desa els canvis.

Botó per desar les dades

Per últim, cal activar el connector per tal que el Moodle el faci servir.

Feu clic sobre la icona que representa un ull per tal de que s'activi el connector. Quan l'ull estigui obert, el connector estarà activat.

Activació del connector

A partir d'ara quan els usuaris es entrin al Moodle, la comprovació del nom d'usuari/ària i la contrasenya es farà utilitzant els usuaris de la intranet.

Activació i configuració del mòdul de Moodle de la intranet

Ara veureu com integrar la intranet i el Moodle d'Àgora, per tant, només la podreu fer aquells de vosaltres que tingueu els dos serveis activats en el vostre centre. A més, necessitareu accés d'administració en els dos serveis.

Entreu a la intranet d'Àgora com a administrador/a.

Tot seguit aneu a configurar el mòdul iw_moodle. El més probable és que no estigui instal·lat, així que el primer pas serà inicialitzar-lo i activar-lo. Si ja estigués actiu, no cal que feu aquest pas.

Aneu a l'administració dels mòduls. Recordeu que l'opció es troba en el menú de la capçalera a AdministracióSistemaMòduls.

Localitzeu el mòdul iw_moodle a la llista.

Inicialitzeu-lo.

Inicialització de l'iw_moodle

Activeu-lo.

Activació de l'iw_moodle

Una vegada activat, el nom mòdul es converteix en un enllaç que permet accedir a l'administració del mòdul.

Feu clic sobre el nom del mòdul.

Per defecte es mostra la llista de cursos disponibles. En el cas de que no tingueu cap curs en el Moodle estarà buida, però si hi teniu cursos i no apareixen a la llista és possible que hi hagi algun problema. En aquest cas plantegeu-ho en els fòrums del Moodle a Àgora per tal de que els responsables d'Àgora ho comprovin.

Feu clic a l'enllaç Configura el mòdul per accedir a la seva configuració.

Accés a la configuració del mòdul

Canvieu els paràmetres que considereu oportuns. Podeu introduir els valors que vulgueu.

Configuració del mòdul iw_moodle

Una vegada activat el connector del Moodle i el mòdul iw_moodle de la intranet, la validació única ja està operativa. El pas següent és facilitar als usuaris el pas de la intranet al Moodle amb el bloc de cursos de Moodle, tal i com s'explica a la pràctica anterior.

Creeu un bloc de tipus iw_moodle/Cursos disponibles a Moodle.

Creació del bloc de cursos de Moodle

Una vegada instal·lat el mòdul, tindreu a la vostra disposició un tipus nou de bloc anomenat iw_moodle/Cursos disponibles a Moodle que donarà accés als usuaris de la intranet al Moodle i on es mostrarà la llista de cursos a què té accés l'usuari/ària.

Creeu un bloc d'aquest tipus i doneu els permisos adequats per tal que totes les persones registrades a la intranet hi tinguin accés. El component corresponent al bloc de cursos de Moodle és iw_moodle:coursesblock:.

Formulari de configuració del bloc de cursosbloc

En activar el bloc haureu d'omplir el formulari que teniu a la imatge anterior. Alguns dels camps del formulari són comuns a la resta de blocs del Zikula.

Pot passar que un usuari/ària tingui accés al bloc de cursos, però que encara no hagi accedit mai al Moodle. En aquest cas, en el bloc se l'informarà d'aquesta situació i se li demanarà que entri al Moodle per primera vegada i activi, així, el compte d'usuari. Així mateix, si l'usuari/ària està preinscrit a cursos, ja sigui com a alumne/a o Professor/a, també serà informat per mitjà del mateix bloc.

A la imatge següent teniu un exemple on l'usuari/ària encara no ha activat el seu compte del Moodle. A l'exemple, l'usuari/ària ha estat preinscrit com a alumne/a al curs anomenat Conèixer el Moodle i com a Professor/a (en aquest cas concret anomenat coordinador/a) al curs anomenat La Intraweb una eina per a la comunicació i l'aprenentatge. Quan l'usuari/ària activi el seu compte del Moodle el sistema l'inscriurà, automàticament, als cursos esmentats i, per tant, hi podrà accedir.

Aspecte del bloc de cursos de Moodle quan un usuari/ària encara no ha activat el seu compte al Moodle

Accés a l'administració del mòdul i activació/desactivació de cursos

Accediu a la intranet com a administradors i aneu a l'administració del mòdul iw_moodle. Una vegada estigueu a l'apartat d'administració del mòdul tindreu accés a la llista de cursos disponibles al Moodle.

A la columna de la dreta d'aquesta llista hi teniu una opció que us permetrà activar i desactivar els cursos, fent-los accessibles o no als usuaris.

Llista de cursos disponibles a Moodle

Activeu i desactiveu cursos del Moodle i comproveu com això afecta als usuaris pel que fa a l'accés a aquests cursos i la visualització dels mateixos en el bloc de cursos.

Inscripció d'usuaris de la intranet als cursos de Moodle

L'opció més interessant de l'administració d'aquest mòdul és, sense dubte, la possibilitat d'inscriure alumnat i professorat als cursos del Moodle directament des de la intranet. Per accedir a aquesta opció heu de fer clic a l'enllaç anomenat Llistes de la columna de la dreta de la llista de cursos disponibles al Moodle. En fer-ho, us apareixerà la llista de l'alumnat i professorat del curs i, des d'aquesta finestra, podreu afegir-hi professorat i alumnat nou. També en podreu esborrar.

També és possible fer totes aquestes accions des de l'administració del Moodle, tot i que des de la intranet possiblement us resultarà més còmode. A més, fer-ho des de la intranet, presenta l'avantatge de permetre preinscripcions a cursos a usuaris de la intranet que encara no ho són del Moodle, perquè encara no hi han accedit mai.

Accediu a la llista d'alumnat i professorat d'un curs i feu-hi inscripcions noves per mitjà dels enllaços Inscriu alumnat nou i Inscriu professorat nou.

En fer clic sobre aquests enllaços s'obriran els formularis des dels quals podreu inscriure grups sencers d'usuaris de la intranet al Moodle com a professorat o com a alumnat. Aquest procés presenta algunes limitacions que es comenten tot seguit:

 • Un usuari/ària no pot estar inscrit a un curs simultàniament com a Professor/a i alumne/a.
 • Un mateix usuari/ària no pot estar inscrit dues vegades a un mateix curs.
 • Només és possible inscriure a cursos a usuaris de la intranet, la qual cosa no significa que no sigui possible inscriure a altres usuaris directament des de l'administració del Moodle.

En el moment d'inscriure un alumne/a o un Professor/a de la intranet a un curs del Moodle, poden donar-se dues situacions:

 • Que l'alumne/a o Professor/a ja sigui usuari/ària del Moodle
 • Que l'alumne/a o Professor/a encara no sigui usuari/ària del Moodle

El sistema analitza aquestes situacions possibles i actua segons la situació que es troba de les maneres següents:

 • Si l'usuari/ària de la intranet ja és usuari/ària del Moodle simplement crea la inscripció. A partir d'aquest moment l'usuari/ària tindrà accés al curs com a Professor/a o alumne/a.
 • Si l'usuari/ària de la intranet encara no és usuari/ària del Moodle el sistema crearà una preinscripció al curs. La inscripció al curs es farà efectiva quan l'usuari/ària entri al Moodle per primera vegada.

A la imatge següent podeu veure l'aspecte de la llista de professorat i alumnat d'un curs. Si alguna persona inscrita a un curs és usuària del Moodle, però no de la intranet, s'informa d'aquesta situació.

Podeu esborrar professorat i alumnat d'un curs des d'aquesta llista.

Proveu de fer-ho.

Llistat de professorat i alumnat d'un curs

El significat de les icones de la imatge anterior és el següent:

Punt verdL'usuari/ària està inscrit al curs com a Professor/a o com a alumne/a
Punt grocL'usuari/ària està inscrit al curs, és usuari/ària del Moodle, però no ho és de la intranet
Punt vermellL'usuari/ària està preinscrit al curs com a Professor/a o alumne/a. Serà inscrit automàticament al curs quan entri al Moodle per primera vegada.

Amb la intranet, gràcies a un conjunt d'eines com els fòrums, el tauler de notes, les notícies, … la majoria de les necessitats de comunicació que tenen els centres docents queden cobertes. No obstant, hi ha un vessant, el relacionat amb l'aprenentatge que, tot i quedar parcialment cobert amb una intranet, es millora notablement si s'utilitza conjuntament amb una eina telemàtica pensada expressament per a la formació en línia. Així, la integració del Moodle a la intranet és una opció altament interessant i recomanada.

Què necessito? Moodle o Intraweb?, podeu consultar aquesta PMF del projecte Àgora