L'autenticació a Moodle

El primer que hem de fer abans d'introduir cap usuari/ària al lloc Moodle és establir de quina manera es connectaran el nostre alumnat i professorat. Val a dir que no cal establir un mètode d'entrada general, es pot triar un mètode diferent per a cada usuari/ària o grups d'usuaris. És important no confondre el registre al lloc, amb la matriculació als cursos. D'alguna manera podríem comparar el registre al lloc com l'entrada física al nostre institut, el fet d'entrar al centre no li dona dret a entrar a les aules on s'imparteix classe.

Els diferents mètodes d'autenticació

Comptes manuals

Amb aquest mètode, només la persona administradora del lloc podrà crear manualment el compte, ja sigui omplint el formulari d'usuari/ària nou, o bé incorporant-los de d'un fitxer de càrrega.

Aquest és el mètode més utilitzat per tal de gestionar els alumnes de manera eficient

Sense connexió

Aquest mètode es pot fer servir quan volem suspendre un compte de manera temporal, tan sols editant el perfil de l'usuari/ària afectat, i triant "sense connexió" com a mètode d'autenticació. L'usuari/ària no perdrà cap feina que hagi fet als cursos, simplement li prohibim l'entrada.

Autenticació basada en correu electrònic

Amb aquest mètode, qualsevol usuari/ària podrà registrar-se al lloc Moodle, simplement cal posar una adreça de correu operativa. El sistema li enviarà un correu de confirmació a l'adreça que hagi proporcionat, si aquesta és real i activa, l'usuari/ària podrà contestar el correu rebut, i automàticament estarà registrat/ada al lloc.

Servidor LDAP

Un servidor LDAP, és un directori extern on es desa la informació d'usuaris com el nom d'usuari/ària, la contrasenya, dades personals, … Actualment els serveis xtec disposen d'un servidor LDAP on tot el professorat està identificat. Si triem aquest mètode d'autenticació, el vostre professorat es podrà identificar al lloc amb les seves dades de l'xtec, però penseu que TOT el professorat de l'xtec també es podrà registrar al vostre lloc de manera automàtica.

Base de dades externa

Aquest mètode utilitza una taula d'una base de dades externa per comprovar si un nom d'usuari/ària i una contrasenya són vàlids. Si el compte és nou, aleshores també es pot copiar en Moodle informació d'altres camps. Aquest és el tipus d'autenticació que hem de triar si tenim un sistema d'intranet propi (com intraweb) i volem aprofitar les taules d'usuaris.

Al servidor Àgora no es poden accedir als paràmetres de la base de dades, ja que aquests venen preconfigurats per a connectar amb la intranet de Àgora.

Autenticació per servidor POP3 o IMAP

Els servidors POP3 i IMAP són servidors de correu electrònic. Fent servir aquest tipus d'autenticació, l'usuari/ària tan sols ha de posar l'usuari/ària i la contrasenya del seu compte de correu electrònic, i Moodle verificarà aquestes dades. Si són correctes, l'usuari/ària podrà entrar immediatament, NO hi ha cap correu de confirmació.

Sense autenticació

Els usuaris es poden registrar i crear comptes immediatament vàlids, sense cap mena d'autenticació contra un servidor extern ni confirmar la identitat per correu electrònic. Teniu compte amb aquesta opció - penseu en els problemes de seguretat i d'administració que pot causar.

Altres mètodes

A més dels mètodes exposats anteriorment, hi ha d'altres mètodes no tan comuns, com ara servidors CAS, FirstClass, … que depenent dels sistema d'autenticació que feu servir al vostre centre, us poden ser útils.

Tots aquests mètodes disposen d'uns Paràmetres, en general ens permetran configurar els servidors i a més podem triar quins dels camps d'usuari/ària (Nom, cognoms, email,…) volem bloquejar. Tenim tres opcions: Blocar sempre, desblocar si està buit, i desblocar sempre.

Paràmetres comuns

  • Autoregistre: Quan triem un mètode d'autenticació basat en correu electrònic, els usuaris potencials podran inscriure i crear comptes de manera automàtica. Un vegada més, aquest mètode és millor tenir-lo inhabilitat com a norma general.
  • Botó d'entrada als visitants: Depenent de les restriccions que volgueu donar al vostre lloc Moodle, podreu facilitar l'entrada als visitants (per aquells cursos que ho permetin) o bé obligar a tenir un compte al lloc per tal de veure les categories, els cursos que s'ofereixen, les notícies…
  • Instruccions: En aquest quadre de text podrem donar una explicació de com han de fer els usuaris per entrar en el lloc.
  • Claus ReCAPTCHA: Si feu servir l'autenticació basat en correu electrònic, per evitar el registre massiu de bots, per seguretat podem configurar una clau pública i una privada a la web http://recaptcha.net Això fa que en registrar-se qualsevol usuari/ària, li apareixerà un quadre d'identificació de caràcters, que suposadament només una persona podria identificar, evitant d'aquesta manera sistemes automatitzats. Al registrar-se l'usuari/ària trobarà una identificació de seguretat com la següent:

Fent servir recaptcha

Per motius de seguretat, a Àgora, els paràmetres del recaptcha estan activats i preconfigurats per defecte.

Configuració de l'autenticació al nostre lloc Moodle

Al nostre lloc Moodle, una de les configuracions més habituals és fent servir comptes manuals, si volem tancar-lo al nostre alumnat, de manera que no calgui que disposin d'un correu electrònic, i també evitarem que es creen varis comptes, ja que al fer un compte nou no es conserva la feina feta anteriorment.

Aneu al menú AdministracióUsuarisAutenticacióGestió de l'autenticació

Llavors caldrà que tots els altres mètodes (connectors) estiguin amagats, tal i com es mostra a l'imatge: