Mòdul 4. Gestió del professorat

Objectius

Correspon a les tasques a fer tot just després d'activar/instal·lar l'espai Moodle i també al començament de cada curs escolar.

  • Gestionar els mètodes d'autenticació més adients pels centres.
  • Assignar rols i crear nous rols.
  • Incorporar el professorat: Mètodes d'incorporació. Sincronització d'usuaris amb la Intranet.
  • Gestionar l'assignació de rols i les excepcions

Període recomanat dins del cicle escolar: des de juny fins a començaments de setembre (en funció de les incorporacions noves)

Pràctiques

  • Pràctica 3. Incorporació del professorat. Sincronització d'usuaris amb la intranet.
  • Pràctica 4. Permisos d'assignació i excepcions de rols. Política d'usuaris