Conceptes bàsics d'edició d'imatge

Aquesta pràctica és optativa i està dirigida a les persones que volen aprofundir els coneixements sobre l'edició d'imatges per poder crear, per exemple, la capçalera del seu lloc Moodle.

Per preparar una imatge de fons els passos que habitualment caldrà seguir són:

 1. Localitzar la imatge que es vol utilitzar de fons. Aquesta imatge pot ser una fotografia o, fins i tot, es pot cercar a algun banc d'imatges lliures (com ara el del Banco de Imágenes del CNICE).
 2. Retallar la zona que ens interessi (o escapçar)
 3. Modificar la mida per reduir-la i adaptar-la a l'espai disponible

Les explicacions per preparar la imatge de la capçalera estan fetes amb el GIMP, que és un programari lliure que està disponible en català per diferents sistemes operatius i que es pot descarregar gratuïtament de Softcatala. Ara bé, podeu fer servir l'editor d'imatge al que estigueu habituats, encara que, llavors, les indicacions respecte a eines i menús no seran, evidentment, les mateixes.

Escapçar o retallar una zona de la imatge

L'eina bisturí Escapça o canvia la mida d'una imatge permet crear una imatge nova a partir d'un tros seleccionat de la imatge original retallant i suprimint tot el que queda fora de la selecció.

 1. Obriu la imatge amb el Gimp.
 2. Seleccioneu l'eina bisturí Escapça o canvia la mida d'una imatge, que trobareu a la capsa d'eines del Gimp.
 3. Amb el bisturí seleccioneu un àrea rectangular de la imatge que contingui la zona que voleu mantenir i que serà la imatge nova. La zona no seleccionada quedarà fosca. Dades del bisturí
 4. Feu doble clic sobre la zona seleccionada o premeu la tecla de retorn i la imatge quedarà retallada, deixant el tros d'imatge que correspon a la part seleccionada amb el bisturí i eliminant la resta.
 5. Deseu la imatge des del menú Fitxer | Anomena i desa.

Escalar o modificar la mida d'una imatge

Quan s'escala una imatge es modifiquen les seves mides. Cal anar amb compte però i no confondre escalar una imatge amb veure-la més gran o més petita: quan s'escala una imatge se li canvien les seves dimensions i, per tant, es modifica també la mida final de l'arxiu. Per aquest motiu, aquesta opció és útil per enviar una imatge per correu electrònic o per ajuntar-la a un document, entre d'altres. En canvi una imatge es pot veure més gran o més petita, segons el percentatge que es visualitza (mitjançant els atributs width i height d'alguns elements HTML, per exemple), sense que la seva mida hagi variat.

Ara bé, la capçalera de Moodle es veurà amb les dimensions reals que tingui la imatge i, per tant, quan la imatge sigui més gran del compte serà necessari escalar-la seguint els passos següents:

 1. Obriu la imatge amb el Gimp.
 2. Aneu a Imatge | Escala la Imatge. S'obrirà la finestra següent: Escalar la imatge
 3. A Mida de la imatge seleccioneu píxels (si no ho està ja) com a unitat de mesura i modifiqueu les dimensions de la imatge.
  Si es canvia només l'amplada o l'alçada, la imatge quedarà deformada. Per aquest motiu, l'opció més recomanable és la d'escalar mantenint la relació entre les proporcions.
  Per aconseguir-ho, al costat de l'amplada i alçada hi ha una icona que ens ho indica, i només cal clicar a sobre per canviar l'opció:
  • Si està seleccionada la icona d'una cadena amb les anelles tancadesMantenir la proporció i es canvia l'amplada, l'alçada es modificarà automàticament de manera proporcional (i viceversa).
  • En canvi, si està seleccionada la icona d'una cadena amb les anelles obertesNo mantenir la proporció serà possible modificar l'amplada o l'alçada per separat però la imatge es deformarà.
 4. Cliqueu el botó Escala, i la imatge canviarà de mida.
 5. Deseu els canvis.