Objectius competencials

El fet que Internet doni cabuda a la possibilitat de desar vídeo i audio en un servidor i compartir-lo, obre un gran nombre d'opcions, tant socials com específicament educatives. I encara més… Si es pot penjar i compartir vídeo i audio, també és possible posar a disposició dels usuaris aquelles presentacions que ens interessi que estiguin a l'abast de tothom. En anglès, parlen d'screencasting, un mot que en català proposem de traduir com a videopresentacions.

En aquest mòdul hem d'adquirir les competències següents:

  • Elaborar i compartir una presentació amb Slideshare
  • Analitzar raonadament les possibilitats bàsiques d' Screenr
  • Elaborar i compartir un podcast
  • Aplicacions didàctiques de les videoconferències: Skype, Hangout

Continguts

  1. Definició i origen de les videopresentacions
  2. Pràctica educativa de les videopresentacions
  3. Realització d'un videotutorial amb l'Slideshare
  4. Realització d'una videopresentació amb el Screenr
  5. Realització d'un Podcast
  6. Realització d'una videoconferència amb l'Skype

Autoanàlisi. Quina idea inicial teniu al voltant de les videopresentacions? N'heu fet ús en alguna ocasió ja sigui com a usuari/ària o com a docent? De quina manera? Feu una primera aportació en el vostre ePortafoli, explicant quina és la vostra experiència inicial pel que fa a les videopresentacions.