Els Podcast

Les possibilitats educatives dels Podcasting són immenses sobretot perque utilitzem una matèria essencial per a la comunicació: la veu.

El podcàsting, d'acord amb el Termcat, és una tècnica per a crear i difondre arxius radiofònics, de so i de vídeo per Internet que permet que l'usuari, per mitjà d'una subscripció, pugui descarregar els arxius al seu ordinador de manera automàtica i escoltar-los o veure'ls quan vulgui, ja sigui des de l'ordinador mateix o bé, especialment, des d'un reproductor portàtil.

El mot està format a partir del terme "pod" (càpsula) i "broadcasting" (difusió). En definitiva, l'activitat consisteix en una emissió formada per un conjunt de fitxers de so normalment integrada en una entrada d'un bloc i que es difon per subscripció amb un RSS, un mitjà que permet la redifusió de continguts i la recepció de continguts diversos en un únic lector.

L'ús educatiu del so adquireix més importància a partir de l'emergència del podcàsting i la seva capacitat de propagació a la Xarxa. Precisament, l'enorme popularitat que els reproductors tenen entre l'alumnat actual en potencien encara més l'ús educatiu que podem extreure'n.
Podem incloure podcasts (fitxers de ràdio, de so o de vídeo destinats a la difusió per podcàsting) al nostre bloc, pàgina web o Wiki per informar (de novetats a l'aula, de fets actuals, d'informacions relacionades amb l'àrea de treball …), per divulgar continguts curriculars (és a dir, el professorat o alumnat poden crear arxius sonors de determinats temes, unitats; poden presentar projectes, es pot introduir nou vocabulari o nous conceptes a partir de podcasts ja existents, es poden revisar continguts…).
L'aprenentatge esdevé més significatiu i motivador, l' alumnat es converteix en creador directe de contingut didàctic d'una manera diferent i desconeguda, malgrat la familiaritat que tenen amb el mitjà.

L'ús dels podcasts com a eina de comunicació és, sens dubte, un dels més apreciats atesa la singularitat de l'eina. El potencial comunicatiu del podcast es tradueix en activitats com la realització de presentacions personals o de projectes, permet treballar destreses com la comprensió auditiva o potenciar la producció tant oral com escrita. La riquesa de les activitats que es poden generar a partir de l'explotació del so en l'aprenentatge de les llengües estrangeres n'és només un exemple.

D'entre les múltiples activitats didàctiques amb podcast, convé destacar potser les narracions col·lectives, els debats per investigar i exposar temes en grup o individualment, la creació o subscripció a determinats programes de ràdio, la creació d'un diari en línia però enregistrat cada dia per un/a alumne/a diferent…

Com fem un podcast?

A l'actualitat existeixen a la Xarxa nombrosos contenidors de podcasts (http://itunes.com, http://soundcloud.com …) on ja es poden trobar emissions de qualitat elaborats per altres professors o estudiants.

Però parlar de podcàsting és també parlar de l'edició de so. Per a la creació d'un podcast, en primer lloc, cal elaborar un guió i decidir sobre el contingut i el procediment que farem servir per explotar-lo satisfactòriament.

Podeu trobar molta informació de com fer aquests programes de ràdio o de podcast a la XTEC, concretament a l'espai de XTECRàdio

Posteriorment, s'ha de crear l'arxiu sonor (que desenvoluparem mitjançant un programa d'edició de so com l'Audacity (http://audacity.sourceforge.net) que ens permetrà jugar amb moltes possibilitats (inserir efectes especials, col·locar música de fons …).

A la xarxa hi ha molts tutorials sobre l'edició de so amb l'Audacity

Si volem crear l' arxiu de so directament en xarxa, també disposem de molts espais on és molt fàcil realitzar enregistraments de veu. Només ens caldrà un micròfon.Per exemple:

Soundcloud

Ustream

Ustream és un servei que també permet emetre en directe programes de ràdio o de audio per un canal d'emissió propi, a l'hora que queden enregistrats en un espai d'emmagatzematge del propi usuari al núvol. Aquests serveis són gratuïts fins un màxim de ocupació de disc dur.

Per elaborar i distribuir un podcast

Una vegada tinguem ja el nostre registre sonor, l'hem de desar en un servidor de podcasts, com els que hem anunciat abans. Allà, el compartirem i el posarem a disposició d'altres usuaris. Aquests contenidors ens generen un codi html per al nostre podcast que fàcilment podem inserir dins el nostre bloc, pàgina web o wiki, i disposar-ne de manera ràpida i molt eficaç. Per inserir-ho les mateixes aplicacions ens ofereixen el codi "embed" per encastar, o bé un enllaç (URL), perquè el lloc on el volem inserir ja conté un giny específic per fer-ho. Normalment aquests codis o "url" venen donats sota la icona de compartir:

Els centres fent Podcasts

Com a exemple de bones pràctiques educatives amb podcasts, us presentem la feina feta des de diferents centres:

  • A XTEC Ràdio trobareu una llista de Centres de secundària fent ràdio i podcast.
  • L'entitat COMSOC - Comunicació Social que organitza concursos de podcast amb el conte com a factor comú. El més rellevant és Contes del món. Al seu web trobareu molts contes del món explicats per nois i noies.