Objectius competencials

Aquest mòdul és una introducció als conceptes de l'etiquetatge social (social tagging) i col·laboratiu, als sistemes de construcció de llistes d'adreces d'interès en línia (bookmarking) i a una de les estrelles de la web 2.0, els RSS. S'hi tracta el fenomen de l'etiquetatge, les folcsonomies i els canals RSS que fan possible que la informació vingui cap a nosaltres, estalviant temps de navegació. Així mateix, es mirarà de facilitar als docents de com usar aquests elements com a recursos per a l'aula.

Les competències a adquirir són:

  • Definir clarament el concepte de RSS
  • Localitzar les fonts RSS d'una pàgina web i utilitzar agregadors a la xarxa
  • Definir clarament els conceptes d'etiquetatge, folcsonomia i marcatge social
  • Cercar per etiquetes amb objectius concrets
  • Concretar críticament l'ús didàctic d'aquestes metodologies

Continguts

  • RSS i sindicació. Sindicació en línia
  • L'etiquetatge i les folcsonomies (tagging)
  • El sistema de marcatge (bookmarking)
  • Pràctica educativa d'etiquetatge
  • Pràctica educativa de marcatge