Introducció al mòdul 2

Els blocs amb ús educatiu o edublocs i els wikis són serveis de publicació on l’usuari/ària pot preocupar-se només de la producció i gestió dels continguts sense haver de tenir grans coneixements informàtics. Amb l'aparició dels serveis 2.0 de la XTEC basats en els servei de Google Apps, també hi ha la possibilitat de l'edició compartida de publicació en entorns web, com si fossin Wikis. És en els blocs i en aquesta publicació de llocs web de la XTEC en què basarem la pràctica en aquest mòdul. Els llocs web de la XTEC poden substituir la pràctica de publicació col·lectiva en un context educatiu.

Tant els blocs com els wikis i ara els Llocs web de la XTEC (basats en l'apps de Google) són dels serveis que més han influït en la conformació de l'anomenada web 2.0.

Mentre els blocs s'acostumen a utilitzar com a espai de publicació personal, els wikis (en aquest cas el llocs web de la XTEC) s'utilitzen per a la publicació col·lectiva. L’exemple més conegut de wiki és la Vikipedia, on les persones usuàries poden generar, traduir, corregir, completar,… artícles de manera col·laborativa. Les mateixes persones usuàries són consumidores i productores de continguts.

A l’educació, la utilització de blocs i els llocs web de la XTEC a manera de publicació col·lectiva, faciliten la publicació i obtenció d'informació, la col·laboració i el treball en equip, la creació personal i col·lectiva de coneixement,…

Objectius competencials

Els edublocs i els llocs web de la XTEC són serveis de publicació: l’usuari/ària només s’ha de preocupar per la producció i la gestió dels continguts. El principal objectiu d'aquest tipus de blocs és el de donar suport al procés d'ensenyament i aprenentatge en un context educatiu. Amb aquest mòdul hem d'adquirir les competències següents:

  • Definir clarament què és un lloc de publicació col·lectiva i quina és la seva estructura bàsica.
  • Esbrinar de forma raonada l'autoria de diferents tipus de blocs i llocs web educatius.
  • Concretar críticament les possibilitats educatives dels blocs i dels llocs web de publicació col·lectiva
  • Emprar els lloc de publicació col·lectiva com a complement d'altres sistemes de construcció de coneixement
  • Fomentar el treball col·laboratiu

Continguts

  • Introducció als blocs i als llocs web de la XTEC
  • Anatomia d'un bloc i dels llocs web de la XTEC
  • Crear el lloc web de la XTEC
  • Escrivim una entrada al bloc!
  • Pràctica educativa amb blocs