Pràctica educativa amb blocs


La flexibilitat dels blocs com a estratègia educativa és indubtable. Però no només això. Aquesta flexibilitat fa que els blocs puguin ser el mitjà de comunicació i col·laboració en diferents àmbits de l'escola. Vegem-ne alguns exemples:

Bloc d'aula

Encara que existeixen els coneguts Sistemes de Gestió de Continguts (CMS), com per exemple el postNuke en què està basada la intranet que ha desenvolupat el Departament d'Ensenyamentintraweb o com entorns de gestió d'ensenyament-aprenentatge (com ara el moodle) que incorporen un conjunt d'eines molt útils a l'aula, un bloc, malgrat les seves limitacions, pot donar resposta a una bona part de les necessitats més senzilles i immediates del/la docent.

Com a punt d'informació de la classe, el bloc permet publicar el currículum, les normes de classe, donar pautes per al treball de l'alumnat, establir comunicació amb les famílies… De fet, la relació escola-entorn es veu fortament incrementada. Qui té accés al bloc pot veure l'evolució de la classe. Aquesta relació també inclou els mateixos companys i companyes docents. En definitiva, transparència i col·laboració. Un bon esquema sobre els blocs d'aula

Blocs d'aula

blogs d'aula

Mireu-ne alguns exemples…

El dossier d'aprenentatge electrònic (e-Portafolio)

Que l'alumnat disposi de bloc personal facilita l'aprenentatge, però també la tasca docent:

 • Si la seva feina es registra al bloc, mai no es perd, a més de l'estalvi de paper que suposa.
 • Sempre té el seu treball arxivat i organitzat de tal manera que és fàcil la revisió i la reflexió.
 • Permet donar a conèixer i compartir la seva feina amb d'altres, tant estudiants com amb persones interessades en el seu progrés.
 • L'alumne/a pot escollir publicar allò que representi la seva millor feina.
 • El docent disposa d'un registre evolutiu complet de l'alumne/a.

e-portafolio

Sistema d'opinió i debat intern

Dins de l'escola, l'ús dels blocs pot ser un bon servei com a mitjà de comunicació entre docents. Pensem en les diferents reunions, esdeveniments, etc. Un bloc pot ser la continuació de la conversa o el seguiment dels acords, o el lloc on compartir informació, documents, bones pràctiques, projectes…

Web de l'escola

I per què no, un bloc pot ser el web de l'escola o una part important d'aquesta. Si ens imaginem que cadascuna de les parts que integren la comunitat educativa tenen un lloc web on els és fàcil de publicar-hi les seves activitats, inquietuds, idees, etc., obtindrem un lloc que passa de ser estàtic a completament dinàmic. És clar que no tothom ha de poder publicar-hi directament, cal pensar en la figura de l'administració del bloc que vagi revisant allò que es vol publicar així com també algú que ho faci un cop publicat.

http://www.iesleonardodavinci.org/blogger//

Aquestes quatre idees són una petita part de les possibilitats dels blocs a l'escola.
Aquí teniu algunes idees més…

Però... els blocs milloren l'aprenentatge de l'alumnat?

Malgrat la relativa novetat del web 2.0, podem afirmar que els blocs aporten un fort atractiu com a estratègies complementàries d'ensenyament-aprenentatge. Vegem-ne alguns punts forts:

 • Són una eina constructivista. Els continguts generats per alumnat i professorat dins del web passen a formar part de la gran base de coneixement que conforma Internet. Es converteix en una informació a l'abast de la resta d'usuaris que, alhora, poden cercar i contribuir a millorar-la. L'audiència potencial dels blocs és un dels seus aspectes més importants.
 • La transcendència del treball de l'alumne/a traspassa les parets de l'aula. La col·laboració entre alumnat i professorat de diferents llocs geogràficament distants s'incrementa notablement amb els blocs. Podem compartir experiències de molt diferents formes: text, imatges, àudio, vídeo, etc.
 • Atès que els blocs conserven tant el que hi publiquem els docents com el que hi publica l'alumnat, la reflexió i l'anàlisi es fan molt més consistents. Disposem d'un arxiu d'informació organitzada, fàcil de cercar i de compartir.
 • Permeten diferents formes d'ensenyament-aprenentatge i flexibilitat de publicació. Poden ser molt útils per a aquells alumnes que tenen dificultats de participació a l'aula ja que se'ls dóna la possibilitat d'expressar les seves idees lliurement per escrit. Tothom pot participar i sentir-se copropietari del resultat final.
 • Un altre element important és que l'ús de blocs focalitza l'atenció en temes concrets. Això fa que si un alumne té un bloc on expressa opinions sobre un tema, aquest alumne llegirà amb regularitat altres blocs que parlin del mateix i adquirirà d'aquesta manera experiència.


L'escriptura en blocs permet ensenyar habilitats de cerca d'informació, organització i síntesi.

Com podem usar els blocs als diferents nivells educatius?


A quin nivell educatiu podem començar a treballar amb blocs?

A l'Educació Infantil i Primària no podem esperar que l'alumnat faci intervencions acurades ni cap anàlisi en profunditat. Però, per començar, podem demanar-li que cerqui llocs interessants i que n'expressi una opinió. Que opinin sobre aquests llocs respecte al disseny o respecte al que hi troben a faltar. En aquesta etapa és important facilitar una audiència que hi interactuï per tal de mantenir converses (família, amistats, altres alumnes). Podem treballar també sobre personatges, autors, científics i fer que responguin preguntes.
Un parell d'exemples…


Als nivells superiors, l'alumnat pot aconseguir comparar informació de diferents fonts i reflexionar sobre el procés d'escollir quines tenen credibilitat i quines no. És també important en aquestes etapes determinar l'audiència per tal d'anar adquirint experiència en el treball amb blocs. L'extensió dels treballs i la reflexió poden ser pràctiques habituals així com l'aportació d'idees, la síntesi de les diferents fonts i la interpretació personal del tema estudiat.

Premis Espiral Edublogs

Premi Espiral Edublogs on trobareu molts exemples…

Què podem fer amb blocs com a...

Diari i espai de reflexió

 • Reflexió sobre les experiències docents
 • Descripció d'unitats didàctiques específiques
 • Valoració d'allò que funciona o que no funciona a l'aula
 • Proporcionar informació a altres docents
 • Explicar coses que hem après
 • Compartir idees sobre activitats amb alumnes
 • Redactar petits manuals de funcionament d'eines usades a l'aula
 • Punt d'informació sobre les activitats d'altres docents


Bloc d'aula

 • Informar-hi sobre el desenvolupament de la matèria, esdeveniments, sortides curriculars, calendaris, deures i tot allò que cregueu oportú.
 • Reflexionar-hi sobre lectures, exposicions o pràctiques fent que l'alumnat hi participi bé en el mateix bloc o en els seus blocs respectius.
 • Comunicar-s'hi amb les famílies, molt útil als nivells inicials.
 • Proposar-hi lectures que cal comentar o temes de discussió.
 • Organitzar-hi enllaços a llocs d'interès per a la matèria.
 • Publicar-hi fotografies, vídeos o sons relatius a la matèria
 • Publicar-hi experiències de bones pràctiques a l'aula
 • Crear-hi cercles de lectura al voltant d'una publicació on l'alumnat llegeix el mateix i comenta en grup
 • Treballar-hi pràctiques de llenguatge
 • Fer-hi el seguiment de treballs o pràctiques a l'aula
 • Fer que l'alumnat hi comenti fets, fotografies, etc.
 • Publicar-hi resultats de recerques, enquestes, etc.
 • Enllaçar-hi la vostra classe amb les d'altres indrets


Recordeu que per a la publicació de dades personals (i les fotografies s'hi consideren) necessiteu una autorització expressa, escrita i signada per les famílies. No s'hi val a jugar-hi ja que la protecció de les dades personals és un dret fonamental protegit per l'article 18.4 de la Constitució espanyola . Una alternativa és treballar amb àlies i no mostrar imatges d'alumnat clarament identificable.

Bloc d'alumne/a

 • Aprendre com s'utilitza un bloc
 • Publicar-hi resultats o respondre les activitats proposades per nosaltres
 • Fer de dossier d'aprenentatge electrònic de l'alumne i publicar-hi les millors pràctiques, reflexions, propostes…
 • Expressar-hi la seva opinió sobre els temes plantejats a classe
 • Analitzar i reflexionar sobre activitats realitzades a l'aula
 • Escriure sobre temes de la matèria com a ampliació


Bloc de grup

 • Treball per projectes, WebQuest
 • Seguiment de treballs de recerca i crèdits de Síntesi
 • Treball conjunt amb altres centres