Crear el Lloc web de la XTEC

Per crear el Lloc només cal que cliqueu sobre "Llocs web" al menú del correu, per exemple (també hi podeu anar directament a Llocs web de la XTEC, o a dins de la meva XTEC a Llocs web . Allà trobareu un botó que diu "Crea un Lloc nou": s'obre una pàgina amb un formulari al qual heu de determinar i seleccionar:

 • El nom del vostre Lloc, que aparaix a la capçalera de la pàgina
 • La URL o adreça del vostre Lloc web, que serà: http://sites.google.com/site/nomdellloc/, on vosaltres decidiu què hi ha d'anar a "nomdellloc". El sistema comprova que aquesta URL està lliure; si estigués ja utilitzada per un altre usuari o usuària haureu de fer una nova proposta.

Podeu triar altres opcions (tema, tipus de continguts…), tot i que no és necessari, aquestes es poden canviar en qualsevol moment, un cop el lloc web hagi estat creat.

Compartir

Si el vostre lloc web és públic, tothom el podrà veure. Si no és públic podeu decidir quines persones podran accedir i consultar-lo (llegir-lo). En ambdós casos podeu també compartir el vostre lloc web amb d'altres persones que tinguin més permisos:

 • De propietat, i en aquest cas podran fer totes les accions que vosaltres hi podeu fer.
 • De col·laboració: podran editar pàgines però algunes accions, com ara canviar la configuració del lloc, convidar persones amb permisos de propietat o editar la barra lateral, no les podran dur a terme.

Les persones que tenen només permisos de lectura no veuen la barra d'edició que sí que veuen les persones amb permisos de propietat o de col·laboració.

Podeu publicar el lloc web només al domini XTEC, de manera que només les persones amb compte XTEC el podran veure.

Estructura de pàgines i mapa del lloc

Un lloc web acabat de crear conté una sola pàgina, la pàgina d'inici. Quan creeu una nova pàgina podeu fer que aquesta sigui:

 • Una pàgina principal del lloc.
 • Una subpàgina d'una altra pàgina prèviament creada.

L'efecte es veu d'una manera més clara al "Mapa del lloc". A la imatge següent el lloc web té una pàgina principal anomenada "Postgrau UOC-Espiral" que té les següents subpàgines:

 • Bibliografia i webgrafia
 • Descripció detallada
 • Informació preliminar
 • Mòdul 1 - Definició

Mapa del lloc web

Mapa del lloc web

Alhora, aquesta darrera pàgina té una subpàgina, "Assignatura 1" que al seu torn té dues subpàgines depenents d'ella: "Activitats" i "Continguts". Si cliquéssiu a la pàgina "Activitats" apareixeria el camí de la pàgina, és a dir, totes aquelles de les quals és dependent, amb els enllaços corresponents, que podríeu visitar fàcilment:

Camí d'una pàgina

Camí d'una pàgina

Estructurar les pàgines en un arbre de subpàgines facilita recorreguts lògics entre les pàgines del lloc.

El menú lateral

El menú lateral és editable i permet fer visibles directament les pàgines del lloc que decidiu. A més, podeu agrupar aquestes pàgines en diferents blocs de navegació. Imagineu que heu creat una pàgina amb recursos i una altra amb el calendari de proves i activitats de 2n d'ESO i que heu fet el mateix per a primer d'ESO. Podeu crear un bloc de navegació que dugui per títol 1r d'ESO i que contingui les dues pàgines d'aquest curs, i un altre de 2n d'ESO amb les seves dues pàgines de recursos i calendari.

El menú lateral és una eina molt útil per facilitar l'accés directe a les pàgines principals del lloc.

Només cal que aneu a "Edita la barra lateral" i accedireu a la pantalla d'edició. Allà podreu afegir algun tipus específic de bloc, per exemple els dies que falten per a un esdeveniment concret (per exemple, el final de curs!) o un bloc de text on podreu escriure allò que vulgueu. Això sí, per poder editar la barra lateral cal que tingueu permisos de propietat del lloc web: si tan sols teniu permisos de col·laboració o de lectura no ho podreu fer.

Quina relació hi ha entre el mapa del lloc i el menú lateral? Cap. Podeu organitzar el menú lateral com vulgueu. Per exemple, a partir del mapa de la secció anterior, podríeu crear un bloc lateral que agrupés tres pàgines sota el títol "Pàgines descartades" que contingués les pàgines "Informació preliminar", "Assignatura 1" i "Continguts".

Crear i omplir les pàgines de contingut

Crear pàgines a Llocs web XTEC és molt senzill: tan sols heu de clicar el botó "Crea una pàgina nova" de la barra d'edició.

Inicialment es poden crear cinc tipus de pàgines:

 • Pàgines web senzilles en les quals podreu escriure, incloure imatges, taules, donar format al text… tot a partir d'un editor senzill.
 • Pàgina d'anuncis, on podreu publicar notícies de manera cronològica, com si fos un bloc senzill. Exemple. La icona RSS que porta incorporada permet la subscripció a les novetats de la pàgina.
 • Pàgina d'emmagatzematge de fitxers, que permet pujar fitxers i organitzar-los en carpetes. Exemple1. Exemple2.
 • Pàgina de llista, en la qual podeu definir els camps o columnes d'informació que definiran cadascun dels ítems que s'hi inclouran. Pot ser útil per llistar els deures, tasques, adreces de correu d'interès, etc.
 • Pàgina d'inici, que és una pàgina predefinida amb una secció superior on escriure text i una inferior amb ginys (o gadgets) que només vosaltres podeu veure.

Les pàgines d'anuncis, d'emmagatzematge de fitxers i de llista es poden inserir a altres pàgines del lloc com si fossin un giny.

Per defecte, totes les pàgines contenen el títol, els enllaços a les subpàgines, permeten comentaris i permeten pujar-hi fitxers. Aquests aspectes es poden editar des del menú Més accions | Configuració de la pàgina. Des d'allà podeu canviar també l'URL o adreça de la pàgina.

Una opció interessant és la subscripció a canvis en certes pàgines, que també es pot fer des del menú "Més accions". Aquesta subscripció farà que rebeu missatges de correu electrònic quan hi hagi hagut canvis a les pàgines a les quals esteu subscrits, s'hagi fet algun comentari o s'hi hagi adjuntat algun fitxer.

La millor manera d'aprendre a editar les pàgines del vostre lloc web, incloure ginys, donar format al text, crear taules o inserir imatges és practicar, ja que les possibilitats són moltes. Teniu algunes orientacions a les pàgines d'ajuda i referències que us proposem a la secció final d'aquesta pràctica.

Plantilles

Els llocs web es poden publicar com a plantilles: això vol dir que l'estructura i el contingut de les pàgines poden ser utilitzats per altres persones per crear el seu propi lloc web.

Pràctica:

Aneu a aquesta adreça: https://sites.google.com/a/xtec.cat/portafolis-docent/ Com podeu identificar que es tracta d'una plantilla? Què heu de fer per utilitzar-la?

Si publiqueu un lloc web com a plantilla no només publiqueu l'estructura de pàgines sinó tot el seu contingut.

Referències i documentació addicional