Objectius competencials

Ens trobem en un punt d'inflexió important en l'evolució d'Internet. Aquests darrers anys han servit per fer-nos veure que la Xarxa no és només un lloc de consulta, de lectura, estàtic. L'aparició de serveis en línia fàcils d'usar, gratuïts i que potencien la col·laboració entre els usuaris, així com la taca d'oli que està produint al programari lliure (open source) i l'expansió d'espais on compartir coneixement han donat lloc a un fenomen conegut com a web 2.0 que permet i facilita l'intercanvi, la cooperació i la reciprocitat entre les persones usuàries de la Xarxa.

En aquest primer mòdul ens plantegem adquirir les competències següents:

 • Definir críticament el terme web 2.0
 • Fer una anàlisi del canvi social i tècnic que suposen les noves eines
 • Identificar de forma clara i entenedora les eines i serveis web 2.0
 • Concretar l'aplicació de les eines i serveis web 2.0 a l'educació
 • Exposar punts a favor i en contra de l'ús d'eines i serveis web 2.0 a l'educació

Continguts

 1. Utopia o realitat?
 2. Evolució dels serveis web
 3. Un nou World Wide Web
 4. Definim web 2.0
 5. Però… quines eines són 2.0?
 6. Web 2.0 i educació: un canvi necessari
 7. A favor i en contra de les noves eines
 8. I la protecció de l'alumnat?