Edició de la seqüència d'activitats d'un projecte (I)

En aquesta primera pràctica fareu una seqüència d'activitats bàsica. Ho realitzareu a partir del projecte creat per a practicar amb les activitats de text.

Pràctica

Des del JClic Autor, obriu el projecte corresponent a les activitats de text. Col·loqueu-vos a la pestanya Seqüències Pestanya Seqüències.

Us apareixerà una llista amb les activitats que heu creat en aquest mòdul.

En el primer que us heu de fixar és en l'ordre de les activitats. Heu de desplaçar les diferents activitats fins a trobar l'ordre desitjat. Ja sabeu que aquest és un punt decisiu per tal que l'execució del projecte sigui un èxit com a activitat d'aprenentatge.

Us ajuda en aquesta tasca el nom de l'activitat que, en poques paraules, us dóna la informació necessària per saber de quina activitat elaborada es tracta.

Cliqueu damunt del nom d'una activitat i amb les fletxes de desplaçament Fletxes de desplaçament col·loqueu-la on cregueu oportú (naturalment és una seqüència de prova i no importa veritablement quin serà l'ordre final).

Tal com s'ha explicat a la pràctica anterior, els botons d'avançar i retrocedir (fletxes) del JClic poden fer coses diferents. En cada punt de la seqüència d'activitats es poden assignar accions específiques a cada botó. Les accions possibles són:

AvançarRetrocedirAvançar o retrocedirPassar a l'activitat anterior o següent, segons el cas. Són les accions per defecte dels botons.
SaltarSaltarAcció d'anar a un determinat punt de la seqüència, definit per una etiqueta. També es poden fer salts d'un projecte a un altre.
Aturar-seAturar-seEl botó que té assignada aquesta acció es mostra inactiu.
TornarTornarSi s'ha fet algun salt es torna al punt on s'havia efectuat. Si encara no s'ha fet cap salt el botó es mostra desactivat. Aquesta acció s'acostuma a col·locar al final de les seqüències, per facilitar el retorn al punt de partida.
SortirSortirSi el projecte s'està veient al JClic es tanca l'aplicació. Si està corrent en un applet es redirigeix la navegació cap a la pàgina que s'indiqui

Proveu a marcar alguns punts de la seqüència amb etiquetes (hi podeu posar el text que vulgueu). Després definiu accions de saltar, d'aturar-se, de tornar…

Comproveu amb el botó Posar en marxa l'activitat l'efecte que tenen aquests canvis a la finestra de proves.

Quan acabeu de fer proves deixeu la seqüència tal com es mostra en aquesta imatge:

Seqüència de les activitats del mòdul 6

Observeu que els únics canvis efectuats són:

  1. Desactivar el botó de retrocés a la primera activitat, ja que no té sentit anar enrere des d'aquí.
  2. Col·locar una acció "Tornar" al botó d'avanç de la darrera activitat. En condicions normals això farà que no es pugui passar d'aquí, però si resulta que veníem d'un altre projecte tornarem al lloc d'on havíem sortit.
  3. Introduir una etiqueta "Inici" a la primera activitat. No és imprescindible, però ens pot ajudar a definir salts si més endavant volem que aquest projecte s'integri en un altre més gran.

Quan acabeu proveu de nou el funcionament de les seqüències i deseu el projecte amb el seu nom, modul3.jclic.zip.

Seguint el model que acabeu de realitzar, arregleu les seqüències del mòdul 1 i el mòdul 2. L'ordre de les activitats pot ser el que vosaltres vulgueu, però cal que introduïu en tots ells els tres canvis que acabem de veure.

Edició de la seqüència d'activitats d'un projecte (II)

En aquesta pràctica realitzareu una seqüència utilitzant una estructura més complexa d'enllaç entre les activitats. El coneixement d'aquesta estructura permet vincular projectes entre si.

Anteriorment s'ha explicat com realitzar salts d'un punt a un altre dins de la seqüència d'un mateix projecte, i com aprofitar aquesta funcionalitat per construir un sistema de menús que duguin a les diferents seccions d'un projecte llarg.

Ara farem quelcom semblant, però enllaçant projectes diferents. Es tracta de fer un projecte que faci de llançadora dels altres quatre que ja teniu fets.

Pràctica

Amb el JClic Autor creeu un nou projecte. Aquesta vegada anomeneu-lo Mòduls. Es crearà a la carpeta C:\Archivos de programa\JClic\projects\moduls

Creació d'un nou projecte

En aquest projecte heu de crear dues activitats:

  • La primera activitat ha de ser del tipus Pantalla d'informació. Poseu-li el nom Portada i feu-hi aparèixer una única casella gran que digui Pràctiques del curs de JClic. Doneu-li l'estil que us sembli més adient.
  • La segona activitat ha de ser també una Pantalla d'informació. El nom podria ser Menú, i ha de tenir tres caselles amb els textos Mòdul 1, Mòdul 2 i Mòdul 3. Doneu-li un estil semblant a l'anterior.

Un cop creades les activitats aneu a la pestanya de seqüències i afegiu-hi dos elements amb el botó Nou element de seqüència Nou element de seqüència. Un amb l'activitat Portada i l'altre amb Menú.

Apliqueu-hi les tres modificacions que hem vist a la pràctica anterior. Hauria de quedar així:

Nova seqüència

Enregistreu el projecte amb el nom moduls.jclic.zip i proveu el seu funcionament. De moment les caselles de la segona activitat encara no fan res.

Ara haureu de copiar a la carpeta moduls els fitxers .jclic.zip de les pràctiques dels altres mòduls. Obriu un explorador de fitxers, busqueu la carpeta C:\Archivos de programa\JClic\projects\modul1, marqueu el fitxer modul1.jclic.zip, feu Edita|Copia, aneu a la carpeta veïna moduls i feu Edita|Enganxa. Repetiu el procés amb els mòduls 2 i 3.

Al final del procés haureu de tenir aquests quatre fitxers dins de la carpeta C:\Archivos de programa\JClic\projects\moduls:

  • modul1.jclic.zip
  • modul2.jclic.zip
  • modul3.jclic.zip
  • moduls.jclic.zip

Torneu al JClic Autor i al projecte moduls.jclic.zip. Ara caldrà definir els salts des de les caselles de l'activitat Menú a cada un dels projectes dels mòduls.

Feu clic a la primera casella, on diu Mòdul 1 i al diàleg d'edició feu clic al botó Contingut actiu. En la finestra de diàleg Contingut actiu i multimèdia seleccioneu l'opció Ves a la seqüència. Deixeu en blanc el camp Seqüència i escriviu modul1.jclic.zip al camp Projecte. Hauria de quedar així:

contingut actiu multimèdia

Feu el mateix amb les altres tres caselles, enllaçant-les amb els projectes corresponents al seu mòdul.

Quan hagueu acabat enregistreu de nou el projecte moduls.jclic.zip i comproveu el seu funcionament a la finestra de proves. Observeu que quan feu clic damunt qualsevol casella de l'activitat Menú apareix un advertiment com aquest:

Advertiment

Això és perquè esteu treballant amb el visualitzador dins d'un projecte, i aquesta acció remet a un altre projecte. Per comprovar realment el seu funcionament heu de tancar el JClic Autor, obrir el JClic, anar a Fitxers | Obre el fitxer i buscar a la carpeta moduls el fitxer moduls.jclic.zip.

Ara sí: comproveu que els enllaços funcionin amb el JClic. Si ho heu fet bé, en acabar les activitats de cada projecte hauríeu de tornar automàticament a l'activitat Menú. Això és degut a què en aquest punt de la seqüència heu indicat que el botó d'avançar ha d'obeir l'ordre Tornar Tornar .