Annex: Els mots encreuats

Aquesta modalitat d'activitat és una variant interactiva dels passatemps de les revistes i els diaris. L'objectiu és anar omplint el tauler de paraules a partir de les seves definicions. Les definicions poden ser textuals, gràfiques o sonores. El programa mostra automàticament les definicions tant verticals com horitzontals de les dues paraules que es creuen en la posició on es trobi el cursor en cada moment.

Els mots encreuats s'han de dissenyar abans d'introduir les entrades, encara que sempre es poden fer modificacions sobre l'activitat en el JClic Autor.

Quan s'edita una activitat de mots encreuats, el JClic Autor mostra a la pestanya Plafó l'entorn de treball següent:

Pafó per confegir els mots encreuats

El Plafó A és on es confegeix l'activitat. A cada casella s'insereix la lletra convenient per formar la definició. Els separadors de definicions es deixen sense resoldre. Si els mots encreuats no tenen una figura regular (per exemple, un rectangle), es pot fer que els separadors siguin transparents, malgrat que en fer l'edició sí que s'ha de fer a sobre d'aquesta figura.

És convenient escriure aquest plafó abans de passar a l'altra graella.

El Plafó B és on es llegeix, es veu o s'escolta la definició. Hi ha la mateixa entrada per a totes les lletres de la definició.