Identificar elements

En la identificació d'elements, l'usuari/ària ha d'assenyalar amb un clic de ratolí determinades paraules, lletres, xifres, símbols o signes de puntuació que en el moment de dissenyar l'exercici s'hagin definit com a incògnites.

L'avaluació d'aquest tipus d'activitat ha de ser sempre diferida. En fer clic al botó de correcció el programa marca visualment les lletres o paraules incorrectament assenyalades i, si cal, informa del nombre d'elements que encara no han estat trobats.

Crear un activitat de Text: Identificar elements

En aquesta pràctica creareu l'activitat d'identificar paraules en una poesia. Per tant, l'alumne actua sobre paraules seleccionades per vosaltres. També podríeu seleccionar caràcters concrets del text, que serien els que posteriorment s'haurien d'assenyalar. Podrien ser activitats en les quals s'hagués de triar les vocals tòniques del text, les consonants amb un so determinat….

Pràctica

Obriu el projecte amb el que esteu treballant les activitats de text. Creeu una nova activitat del tipus Text: identificar elements. Anomeneu-la Identificar paraules.

Des de Text, copieu aquest poema de Pere Quart, del seu Bestiari:

ELEFANT De la trompa grisa canons acerats, de les quatre potes pilars de palau, popular bandera de l'orella gran, de la pell gruixuda galtes d'advocat, dels ullals de vori torres de pedant.

Fixeu-vos que en escollir aquest tipus d'activitat s'ha activat el botó tipus d'activitat Tipus d'activitat, que en les activitats d'omplir forats no estava marcat.

Feu clic a sobre del botó i verifiqueu que està triada l'opció Identificar paraules.

Assenyaleu com a incògnites tots els adjectius que hi ha en aquest poema de Joan Oliver. La manera de fer-ho és seleccionant la paraula i fent clic a sobre el botó Crear una incògnita. No s'obre cap quadre de diàleg. Quan estiguin marcats tots els adjectius, proveu l'activitat amb Posar en marxa l'activitat.

Veureu que en el missatge inicial caldrà dir que s'han d'assenyalar tots els adjectius del poema, per tal que l'alumne sàpiga què cal fer per realitzar l'activitat.

Torneu a l'activitat i escriviu el missatge inicial i un de final felicitant l'èxit de la cerca d'adjectius.

Des de Text, seleccioneu el botó Avaluació Avaluació. Canvieu el text que hi apareix (Avaluació) per Avalua't. Tingueu en compte que el color de fons del botó d'avaluació serà el mateix que el definit per a la Finestra de joc.

Doneu estil al text principal i a les incògnites. Penseu que cada vegada que l'alumne marqui un adjectiu ha de ser el suficientment visible perquè reconegui que l'ha marcat. Els errors és important que quedin clars, després de prémer la barra d'Avaluació.

Heu d'evitar sempre és seleccionar tot el cos del text i aplicar manualment un estil particular amb la barra d'eines. Els estils particulars són només per a elements especials (títol, paraules a ressaltar…). Recordeu que per modificar l'estil principal heu de fer clic al primer botó de la barra d'eines Edita estils.

Redimensioneu també la finestra principal.

Comproveu el funcionament de l'activitat i deseu de nou el projecte.

Activitat d'identificar elements

És recomanable que expliqueu als alumnes com seran les marques de les incògnites encertades i les de les errònies (visuals i auditives). Teniu activats per defecte els sons d'event a la pestanya Opcions | Interfície d'usuari. El que se sent quan hi ha error és molt entenedor. Si no us interessa, segons el nivell a qui va adreçat el projecte, podeu desactivar-los per a una activitat concreta des d'aquesta pestanya; també podeu fer-ho des de la pestanya global Projecte | Interfície d'usuari quan no voleu que sonin en tot el projecte.

Ordenar elements

En aquests tipus d'activitats, l'usuari/ària ha de posar en ordre els elements (paraules o paràgrafs) que apareixen barrejats dins del text.

Per crear aquest tipus d'exercici cal escriure un text i marcar determinades paraules o paràgrafs com a incògnites. En iniciar-se l'activitat les incògnites es barregen entre si. La reordenació es realitza sempre commutant les posicions d'una parella d'elements, d'una manera similar a com es resolen els trencaclosques en la modalitat intercanvi. Evidentment, per crear un exercici d'aquest tipus cal crear com a mínim dues incògnites; altrament, seria impossible desordenar res.

L'avaluació de les activitats d'ordenació és també sempre diferida.

Crear una activitat de Text: Ordenar elements

En aquesta pràctica d'ordenar elements, com en l'anterior, només practicareu sobre un contingut (ordenar paraules) dels dos possibles (ordenar paràgrafs i ordenar paraules). La manera per resoldre el contingut que no s'explica és el mateix, però fent la selecció com incògnita de tot un paràgraf en comptes de paraules soltes del text.

Pràctica

Des de l'autor, obriu el fitxer de projecte JClic amb el que esteu treballant les activitats de text. Creeu una nova activitat de Text: ordenar elements. Doneu aquest mateix nom a l'activitat: Ordenar elements de text. Recupereu el text que heu inserit en l'activitat d'Omplir forats en blanc (Nocturn a les terres de l'Ebre). Recordeu que heu d'utilitzar la combinació de tecles Control+C per copiar i Control+V per enganxar.

Com en les activitats d'identificar elements, en aquesta modalitat us trobeu actiu el botó Tipus...per tal que seleccioneu si voleu ordenar paràgrafs o paraules. Deixeu-lo de la següent manera:

Selecció del tipus d'elements

Trieu com a incògnites les paraules: silenci, carro, pastor, mirall, far, punt i joc. Hem escollit totes les paraules del masculí singular per no perdre la concordança de les paraules en el text. Recordeu que heu de seleccionar la paraula i fer clic sobre el botó Crear una incògnita.

Canvieu l'estil del text principal i el de les incògnites (des del botó Estil). Redimensioneu també el cos del text per tal de poder llegir l'escrit sense dificultat.

Proveu el funcionament de l'activitat.

Veureu que costa una mica trobar el sentit si és la primera vegada que es fa aquesta activitat. Potser seria convenient mostrar el text complet abans de començar l'exercici, tal com hem fet en activitats anteriors. Si indiquem al JClic que mostri el text original abans de començar, l'alumne/a veurà marcades amb un color diferent les paraules que es barrejaran, i això potser faria l'exercici massa fàcil. Si volem mostrar el text sense que s'hi distingeixin les incògnites podem fer el següent:

Seleccioneu tot el text de l'exercici i copieu-lo amb Ctrl+C.

Feu clic al botó Finestra prèvia. En aquest quadre de diàleg seleccioneu Mostra aquest text. Situeu el cursor a la caixa que hi ha sota aquesta opció i enganxeu-hi el text amb Ctrl+V.

Busqueu un estil que us agradi per al text. És recomanable que la mida de la font sigui la mateixa que heu seleccionat per a l'exercici.

Escriviu també un missatge previ anunciant que s'ha de llegir el text:

Contingut del missatge previ

A continuació escriviu el missatge inicial de l'activitat (ordena les paraules del text que no són al seu lloc) i un de final felicitant per l'activitat ben resolta.

Aneu al botó Avaluació. Per defecte hi ha el botó d'Avaluació activat. Canvieu la llegenda:

Opcions d'avaluació

Premeu el botó Posar en marxa l'activitat i realitzeu l'activitat. Si hi ha algun aspecte que no us agradi d'estil, modifiqueu-lo abans de desar novament el projecte.

Activitat d'ordenar elements

Per fer una activitat d'ordenar paràgrafs, cal que escolliu textos on els paràgrafs es delimitin perfectament. Per exemple, podeu utilitzar textos instructius, narracions curtes amb clara seqüència temporal, poesies conegudes pels alumnes…