Omplir forats (II)

En aquesta pràctica creareu dues activitats de text del tipus omplir forats. La diferència amb la que heu elaborat en la pràctica anterior és la manera de plantejar la incògnita. Si anteriorment consistia a omplir un espai o forat en blanc, les que realitzareu en aquesta pràctica es mostraran com a llistes desplegables on caldrà escollir una opció, i com a expressions inicials que l'alumne haurà de corregir.

També practicareu les ajudes associades a les incògnites.

Pràctica

Obriu el projecte text.jclic.zip que heu desat en la pràctica anterior. Creeu una activitat de text d'omplir forats i anomeneu-la: Omplir forats amb llista. Utilitzeu un text extret directament d'una pàgina web. Sense sortir del JClic Autor, entreu al navegador del vostre ordinador i aneu a la pàgina web següent:

http://www.sapiens.cat/ca/notices/2012/11/cristofor-colom-podria-ser-de-calonge-3000.php

Escolliu els dos primers paràgrafs i premeu la combinació de tecles Control+C. Torneu al JClic Autor (per la barra d'estat o bé tancant el navegador). En el cos del text de l'activitat acabada de crear, premeu la combinació Control+V. Ja teniu el text introduït.

Seleccioneu la paraula descobridor de la primera línia i premeu el botó Crea una incògnita. En el quadre de diàleg sobre la incògnita, activeu Mostra una llista d'opcions. Per entrar les paraules que es veuran en el desplegable, heu de clicar sobre el botó Afegir un nou element a la llista i escriure una paraula, situant primer el cursor dins del requadre.

Afegeix un nou element de text

Després d'acceptar una paraula, inseriu la següent i així tantes com vulgueu (generalment n'hi ha 3 o 4 en les llistes desplegables). Per exemple, podeu introduir: ferrer, cavaller, arquitecte… No oblideu que un dels elements ha de ser la resposta correcta a la incògnita.

La resta de botons tenen les funcions següents:

Eliminar un element seleccionatElimina un element seleccionat de la llista
Modificar l'element seleccionatModifica el contingut de l'element seleccionat
Moure amunt i avall un elementMou amunt i avall un element de la llista desplegable

L'ordre que tingui la llista és el mateix que apareixerà en l'exercici. No hi ha barreja automàtica dels elements.

Seleccioneu les paraules següents del text i inseriu els elements de la llista: orígens (avantpassats, orígens, fills i viatges), Calonge (Tortosa, Mollerusa, Figueres i Calonge) i Baix Empordà (Terra Alta, Baix Empordà, Bages i Anoia). No oblideu d'activar Mostra una llista d'opcions, per a cada incògnita. Si us equivoqueu en algun lloc sempre podeu tornar a editar el contingut d'una incògnita posant el cursor damunt seu i fent clic al botó Incògnita.

Comproveu l'activitat amb el botó Posa en marxa l'activitat. Obriu la llista desplegable de cadascun dels forats. Seleccioneu paraules errònies per poder veure com actua davant dels errors:

Activitat amb incògnites

Torneu al JClic Autor aneu al botó Estils del document i apliqueu una mida de lletra de 16 punts. Dimensioneu la finestra per tal d'eliminar la barra de desplaçament, tal com ho heu fet a la pràctica anterior. De totes formes, aneu comprovant l'activitat perquè a vegades l'eliminació de la barra de desplaçament en el JClic Autor no es coordina totalment amb la visualització al JClic.

Poseu un fons de pantalla (pestanya Finestra) i els missatges adients.

Deseu el projecte (recordeu que estem editant el fitxer text.jclic.zip).

Torneu a crear una altra activitat amb el botó . Anomeneu-la: Omplir forats amb ajudes.

Copieu el text que hi ha a continuació, extret de http://www.vilaweb.cat/www/diariescola/noticia?id=895613 (Vilaweb, diari electrònic independent. 20 de setembre de 2004):

Com es formen?

La formació d'un huracà depèn, almenys, de cinc factors: temperatura de la mar càlida, invasió d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, humitat elevada, vents calents prop de la superfície marítima i tempesta pre-existent. Aquests factors es donen a les zones tropicals, on es combinen per acréixer la tempesta, que es desplaça circularment i que pot atènyer unes dimensions gegantines. El remolí es forma pel moviment de rotació de la Terra.

Abans de començar a triar incògnites, inseriu una imatge que il·lustri aquest text. Des de Mediateca, afegiu la imatge que trobareu al fitxer huraca.zip. Recordeu que si el teniu fora de la carpeta us demanarà confirmar l'operació per copiar-lo a la carpeta de treball. Heu d'acceptar aquesta operació.

Col·loqueu el cursor davant de tot del text i premeu un Retorn. Torneu a col·locar-vos a dalt.

Des de la pestanya Contingut, feu clic al botó insereix una cel·la Inserir una cel·la. Des del botó de la imatge, cerqueu el fitxer huraca.png. En ser una casella dins d'una activitat de text, que de per si és una casella, la redimensió per ampliar la imatge no es pot fer arrossegant els costats. Feu-ho a través dels valors numèrics en píxels de l'alçada i l'amplada de la imatge. Per saber quina és la dimensió màxima podeu anar a Mediateca, seleccionar la imatge i veure les mides reals:

Característiques del fitxer

En aquest cas, entreu els valors 340 i 270. Ara bé, si creieu que la imatge és massa gran, podeu arrossegar la seva cantonada inferior dreta per fer-la més petita.

Ara per ara el JClic Autor només permet fer servir aquesta tècnica per reduir la mida de les cel·les. Per ampliar-les cal entrar valors numèrics.

Tornant al text, seleccioneu la paraula huracà com a incògnita. A la secció Finestra emergent, obriu la llista desplegable i trieu Aparició automàtica. Cliqueu damunt de la casella. En el contingut textual del text, escriviu: fenomen meteorològic de gran activitat tempestuosa, acompanyada de ventades poderosíssimes. Apliqueu-li l'estil: color de fons (groc fluix) i mida de lletra (22). En acceptar veureu que la casella és petita per a tant contingut. Engrandiu-la arrossegant els costats de la casella amb el ratolí:

Contingut de la finestra emergent

Accepteu i comproveu l'activitat. Naturalment, com que no heu canviat l'estil del text principal, queda poc estètic. Si l'estil d'aquestes ajudes té una mida de 22, l'estil principal l'haureu d'escollir de la mateixa mida o més gran.

Torneu al text i seleccioneu la paraula tropicals com a incògnita. Introduïu una llista desplegable on hi hagi: mediterrànies, tropicals i continentals. A la finestra emergent, escolliu Aparició en errors. Escriviu el text: zones situades en el Tròpic. Doneu estil a la casella.

Opcions de la incògnita

Doneu estil al text principal i a les incògnites des de la pestanya Estil. Comproveu el funcionament de l'activitat. Deseu el projecte.

Ara aprofiteu aquesta mateixa activitat per fer-ne una d'omplir forats amb una expressió inicial que l'alumne ha de corregir.

Tenint seleccionada l'activitat anterior (Omplir forats amb ajudes), feu clic sobre el botó de Copiar i a continuació al d'Enganxar. Veureu que s'ha creat una activitat exactament igual amb el títol Omplir forats amb ajudes_2.

Botons per copiar activitats

Des de la pestanya Opcions, feu clic sobre el botó per canviar el nom a l'activitat. I l'anomeneu Omplir forats per corregir.

Canvi de nom de l'activitat

Accepteu el canvi.

Aneu a la pestanya Text. Teniu el text sobre l'huracà.

Situeu el cursor al mig de la paraula huracà i feu clic damunt del botó Suprimir una incògnita. A la pregunta que us fan, contesteu que .

Confirmar la supressió de la incògnita

Les incògnites en aquesta activitat seran totes les paraules accentuades. La primera és la paraula huracà. Seleccioneu-la i, en el quadre de diàleg, escriviu com a Text inicial la paraula sense accentuar.

Respostes vàlides

Feu el mateix amb totes les paraules accentuades. Doneu estil al text principal i a les incògnites. Afegiu un missatge inicial que indiqui què cal fer en l'exercici.

Comproveu el funcionament de l'activitat i deseu novament el projecte.

A l'última activitat que heu dissenyat, Omplir forats per corregir, podeu donar-li a l'opció Longitud màxima el doble de caràcters que lletres té la paraula a corregir. Això permet poder escriure la paraula al costat de la incorrecta i suprimir-la després. Si la longitud màxima és la de la paraula, caldrà indicar que primer s'ha de suprimir. Opcions de la incògnita