Omplir forats

En aquesta modalitat se seleccionen en un text determinades paraules, lletres i frases que s'amaguen o s'encobreixen i l'usuari ha de completar-les. La resolució de cadascun dels elements amagats es pot plantejar de maneres diferents:

 • escrivint en un espai buit (forat en blanc) que pot omplir-se amb caràcters triats prèviament,
 • corregint una expressió inicial que conté errades,
 • seleccionant d'una llista desplegable diverses respostes possibles.

Les incògnites poden portar associada una finestra emergent d'ajuda que pot contenir un missatge, una imatge, una animació… L'aparició d'aquesta finestra d'ajuda es pot activar en diferents moments:

 • de manera automàtica, en iniciar-se l'activitat de text,
 • quan s'escriu una resposta que conté algun error,
 • a petició de l'usuari, prement F1.

Es pot definir també un ajuda no visual, com és la interpretació de so.

En totes aquestes ajudes es pot fixar un retard i un temps màxim per a la seva aparició.

L'avaluació de les activitats d'omplir forats pot ser immediata o diferida, i en ambdós casos es pot fer que el JClic intenti detectar quines lletres o paraules són les que provoquen un error dins d'una resposta i les destaqui amb un canvi de color. També hi ha la possibilitat que es limiti a dir si la resposta és correcta o no, sense donar més pistes d'on pot estar l'error.

En aquest tipus d'activitats es recomana prémer sempre la tecla Retorn (o la fletxa de cursor endavant) després d'haver escrit la resposta a cada un dels forats; així el JClic sap que s'ha acabat d'escriure i pot procedir a avaluar la resposta.

Creació d'una activitat de Text: Omplir forats (I)

En aquesta pràctica creareu una activitat d'omplir forats en una de les seves modalitats, la de deixar un espai buit que cal omplir. Les dues altres modalitats les fareu a la pràctica 2.

Obriu el JClic Autor. Aneu a Fitxers | Nou projecte. Doneu el nom de text. La resta dels espais de la finestra s'omplen automàticament amb el nom que heu posat al projecte. Accepteu.

Amb això haureu creat un nou projecte text.jclic.zip, que utilitzarem al llarg de les properes activitats.

A la pestanya Projecte, canvieu el títol a "Activitats de text".

Seleccioneu a Interfície d'usuari la pell @blue.xml. Totes les activitats tindran aquest contorn.

Passeu per la pestanya Mediateca. Ara és buida i, en aquesta pràctica, no hi posareu cap objecte multimèdia.

A la pestanya Activitats, creeu-ne una de nova amb Nova activitat. Escolliu el tipus Text: omplir forats. Poseu-li el nom Omplir forats en blanc.

Des de Text, copieu el següent text (l'autor i l'adreça web no l'heu de copiar). Ho podeu fer teclejant tot l'escrit, o bé seleccionant el text (si feu la lectura d'aquesta pràctica des de la pantalla tot tenint el JClic obert) i fent la combinació de tecles: Control + C per copiar el text seleccionat i Control + V dins del JClic Autor per enganxar-lo.

NOCTURN A LES TERRES DE L'EBRE

I el silenci s'havia fet sobre la vall. El copejar monòton d'un carro en les roderes s'anà perdent pels camins fangosos que l'ombra acariciava… Al lluny passà un pastor menant un ramat cap a la cleda… Més enllà, dintre de les prades, se sentia l'esquellot del mans que tornava amb la vacada…

Els ànecs salvatges volaven arran de la lluïssor de les llacunes immòbils com un mirall i s'arraulien al si de les jonqueres. El far de Buda alçava el punt rutilant sobre la plana, mostrant-lo adés a la mar, adés a la muntanya. I tota la nit seguia el mateix joc infatigable…
Sebastià Juan Arbó (1902-1984)

Extret de: http://www.xtec.cat/~evicioso/montsia/nocturn.htm

Fixeu-vos que esteu situats a la pestanya Contingut.

Seleccioneu la paraula Terres del títol. Feu clic sobre el botó que dóna pas a la selecció de tipus d'incògnita Selecció del tipus d'incògnita. S'obre un quadre de diàleg en el qual s'ha inclòs com a resposta vàlida de la incògnita la paraula seleccionada:

Incògnita

 • A Longitud màxima apareix el número de lletres de la paraula (Terres en té 6). En teclejar una paraula en l'espai en blanc, el text accepta com a màxim aquest número de lletres. Si es passa d'aquest número, no es veu el que s'escriu en el text. Aquesta opció s'ha de tenir molt en compte quan hi ha diverses paraules triades com a resposta correcta.
 • El caràcter de farciment és el que visualitza l'usuari. Es pot canviar a través del teclat. Per defecte, hi ha _ (guió baix). L'efecte d'aquest guió en pantalla és d'un línia contínua. Si voleu que es vegin els caràcters pròpiament, heu d'escollir dígits més curts (punts, guions alts, asteriscs, signes de suma…). Penseu que per a molts alumnes aquests caràcters de farciment a l'inici són una guia per saber el nombre de lletres de la paraula que hauran d'escriure.
 • La longitud inicial assenyala, a través dels caràcters de farciment, el nombre de caràcters que visualitza l'usuari en iniciar l'activitat. Podeu utilitzar-ne un per a cada lletra, o bé només un per a tot ala incògnita. En aquest segon cas l'alumne sap a on ha d'escriure una paraula, però en desconeix la longitud.

Tornant a la pràctica, marqueu també com a incògnites les paraules ànecs i Buda. En aquestes incògnites deixeu els valors que apareixen per defecte.

A continuació fareu una incògnita de farciment deixant la primera lletra. Ho fareu sobre la paraula lluny. Marqueu les tres darreres lletres (uny) de la paraula, de manera que el dígraf ll es veurà en el text (compta com dues lletres).

Al quadre de diàleg marqueu:

 1. Respostes vàlides: "uny"
 2. Longitud màxima: "3"
 3. Caràcter de farciment: "*" "." o qualsevol caràcter on es vegi la individualitat de la lletra i es pugui comptar fàcilment.
 4. Longitud inicial: "3"

Aquest tipus d'incògnites poden ser de gran utilitat a l'etapa d'educació infantil, on els alumnes necessiten petites pistes (com la inicial de la paraula) per poder acabar d'omplir el que falta.

Premeu Posar en marxa l'activitat per comprovar que l'activitat funciona. Tanqueu la finestra de proves.

El text, ara per ara, el teniu aproximadament amb el següent aspecte:

Text amb les incògnites

Per canviar la mida de les lletres, aneu a la pestanya Estil. Des d'aquesta pestanya es poden fer dues coses diferents:

 • Des del botó estils del document (opció recomanada) Estils del document es pot escollir el tipus de lletra, la mida, l'estil i els colors que s'aplicaran per defecte a tot el document.
 • Amb les llistes desplegades i els botons (opció no recomanada)

Botons per donar format a un text seleccionat s'obté un efecte similar, però que s'aplica només al fragment de text que es trobi seleccionat.

En general el més recomanable és fer servir sempre el botó d'estils del document Estils del document, i deixar els altres controls per a canvis puntuals i acotats a un títol, una paraula o una expressió que es vulgui destacar en negreta o en un color diferent, etc.

Feu clic al botó d'estils del document Estils del document. Escolliu una lletra Courier New de mida 16:

Estils del document

Accepteu. Comproveu l'activitat de nou amb Posar en marxa l'activitat.

En cas que us trobeu amb massa estils diferents alhora i vulgueu tornar a començar a definir-los des de zero feu clic al botó Neteja estils de text… Neteja estils un cop premeu aquest botó el text tornarà al seu estil principal.

Com que és un estil de lletra de mida més gran, el text necessita una barra de desplaçament per poder visualitzar el text en la finestra. Amplieu la finestra tal i com ho heu fet amb les graelles dels altres models d'activitats: arrossegant el ratolí quan el cursor es transforma en una punta de fletxa, des dels dos costats lliures. Engrandiu la finestra fins que desaparegui la barra de desplaçament.

Situeu-vos a la pestanya Finestra i escolliu:

Opcions de les finestres

Guardeu el projecte (recordeu que estem editant el fitxer text.jclic.zip).

L'activitat d'omplir forats en blanc es pot donar per acabada, però per ajudar a la tria de la resposta correcta en les incògnites, mostrarem tot el text a l'inici de l'activitat, com a falca perquè l'alumne sàpiga la paraula adient en l'exercici.

Des de la pestanya Contingut, premeu el botó Finestra prèvia. Apareix el quadre de diàleg de Finestra prèvia…

Activeu l'opció Mostra aquest text. Introduïu el text de l'exercici de la mateixa manera com ho heu fet abans: seleccioneu el text en pantalla (el teniu ja en el JClic Autor) amb la combinació de tecles Control+C, col·loqueu el punter del ratolí dins el requadre que espera l'entrada del text i premeu Control+V. Seleccioneu el mateix estil que el que teniu: font (Courier New), mida (16), fons (blanc).

Escriviu el següent missatge previ tot fent clic sobre la casella:

Contingut de la casella

Configureu també l'estil.

Comproveu com està quedant l'activitat amb Posar en marxa l'activitat. El missatge inicial de l'activitat ha d'explicar allò que cal que faci l'usuari. Si el que havia escrit té coherència amb aquesta activitat el deixeu; si no és així, el canvieu per un de nou.

Activitat d'omplir forats

Si l'alumne s'adona que no ha llegit bé el text i necessita tornar a fer una lectura, pot prémer el botó Reiniciar l'activitat del JClic i tornar a començar l'activitat.

Guardeu novament el projecte.

Doneu una ullada a les opcions d'Avaluació prement el botó Avaluació. En pràctiques posteriors s'explicarà com funciona. Fixeu-vos que no està activada l'opció de mostrar el botó d'avaluació: Opció per mostra el botó d'avaluació