Mòdul 3: Les activitats de text.

Les activitats de text

En les activitats de text es presenta un document escrit en una única finestra i l'usuari ha de completar, ordenar, corregir o identificar parts (una paraula, una frase, una lletra o un paràgraf sencer) d'aquest text.

L'usuari/ària interactua amb l'escrit, segons el que se li demana en aquests tipus d'activitat.

Hi ha quatre models diferents d'activitats de text:

  • Omplir forats.
  • Identificar elements.
  • Ordenar elements.
  • Completar text.

En la creació d'activitats de text, s'anomena incògnita a les parts del text que se seleccionen per interactuar amb elles. Qualsevol activitat de text ha de tenir com a mínim una incògnita.

El text s'escriu en la finestra d'edició que apareix des de la pestanya Text. Si el que es vol és importar un text d'un document, s'han d'utilitzar la combinació de tecles CTROL+C en el text original, i CTROL+V, en la finestra del JClic Autor.

A diferència de les altres activitats del JClic, les activitats de text tenen més variables a les quals donar contingut. Hi ha botons que s'activen segons l'activitat de text escollida.

El plafó Text conté dues pestanyes des d'on s'accedeix a totes les funcions que defineixen el comportament del text i les incògnites: Contingut i Estil

Contingut

Estil

L'avaluació de les activitats de text és una característica singular en aquests tipus d'activitats i es pot fer de dues maneres diferents: corregint les respostes de l'usuari a mesura que les va escrivint (avaluació immediata) o bé esperant que acabi l'exercici i faci clic al botó que es mostra a la part inferior de la finestra de joc (avaluació diferida).

Pràctiques