Importar activitats d'un altre projecte

Des del JClic Autor també teniu la possiblitat d'importar activitats d'un projecte a un altre.

Per fer-ho, obriu el projecte al que li voleu incorporar activitats i aneu al menú Insereix | Importa activitats…, a continuació s'obrirà la finestra d'importació:

Importa activitats...

A continuació s'obrirà el navegador de fitxers del vostre ordinador perquè seleccioneu el projecte del qual desitgeu importar activitats:

Selecció del fitxer per importar activitats

Un cop hagueu seleccionat el projecte feu clic a Obre. Finalment, el JClic Autor, obrirà una finestra amb tota la llista d'activitats que conté el projecte per seleccionar les que volgueu incorporar al vostre JClic. Podeu fer servir la tecla Crtl per triar vàries activitats alhora:

 Llistat d'activitats per importar

Un cop seleccionades les activitats feu clic al botó D'acord perquè comenci el procés d'importació.

En el cas que siguin moltes les activitats que voleu importar d'un projecte a un altre, és convenient fer-ho poc a poc, aneu seleccionant un grup petit d'activitats cada vegada per fer-ho amb seguretat.

Copiar atributs de les activitats

Sovint a l'hora de fer un projecte volem repetir el mateix estil a més d'una activitat, color de fons, color del text, etc… per facilitar aquesta tasca i no haver de seleccionar a cada activitat tots els estils podem copiar els atributs.

Un cop hagueu definit l'estil d'una de les activitats per copiar els atributs feu clic al botó Copia a altres activitats alguns dels atributs de l'activitat actual Atributs.

A continuació s'obrirà una finestra nova:

Selecció d'atributs

Seleccioneu els atributs que volgueu copiar i a quines activitats del projecte voleu aplicar aquestes característiques.

Finalment, feu clic al botó D'acord per aplicar els canvis. Quan visualitzeu el projecte veureu que les activitats a les que heu copiat els atributs tindran el mateix aspecte que l'original.