Pantalla d'informació

És una sola graella que té associada una informació que tant pot ser l'entrada a un projecte com un contingut multimèdia.

Serveix, en molts casos, per a mostrar una determinada informació que cal que l'usuari llegeixi, miri o escolti abans de continuar amb la resta d'activitats.

És molt recomanable que els projectes JClic s'iniciïn amb una pantalla d'informació. En una sola casella hi pot constar el títol i l'autor i il·lustrar gràficament el contingut del projecte. També es pot iniciar amb una pantalla d'informació amb diferents caselles que es refereixin a diversos nivells o diferents recorreguts.

Fins i tot es troben projectes que vinculen una primera pantalla d'informació, a mode de caràtula i crèdits, amb una segona de tria de seqüències d'activitats. En el disseny de la seqüència, la darrera activitat enllaça amb aquesta pantalla d'informació inicial per tal que l'usuari esculli una altra seqüència.

Dues pantalles d'informació a l'inici d'un projecte

Des del JClic Autor, les opcions de disseny són iguals que la resta d'activitats d'aquest mòdul.

Creació d'una pantalla d'informació

Al principi del curs veu crear una pantalla d'informació sense contingut. El que fareu en aquesta pràctica serà crear-ne una de nova, coneixent més opcions del quadre de diàleg Contingut actiu i multimèdia.

Pràctica

Obriu el projecte associa.jclic.zip amb el JClic Autor (en cas que no el tingueu ja obert). A la pestanya Activitats, afegiu-ne una de nova del tipus Pantalla d'informació, i anomeneu-la Selecciona.

A la pestanya Plafó, canvieu a 2 files i 1 columna.

Escriviu a cada casella: Associació simple, en una, i Associació complexa, en l'altra. Modifiqueu l'estil del plafó fins que tingueu aproximadament el següent:

Opcions d'Estil

Redimensioneu la graella fins una mida que permeti una lectura correcta del text de les caselles.

Feu clic sobre la casella on heu escrit Associació simple. Activeu el botó Contingut actiu. Seleccioneu el botó Ves a l'activitat del quadre de diàleg.

Aquest botó farà que en fer clic damunt la casella es produeixi un salt a alguna de les activitats del mateix projecte en què esteu treballant. Com que ja teniu dissenyades les activitats Associació simple i Associació complexa, aquesta pantalla d'informació podria portar directament a aquestes activitats.

Feu clic sobre el botó de selecció d'activitat:

Botó de selecció de l'activitat

En el menú emergent, trieu Associació simple i confirmeu amb D'acord.

Selecció de l'activitat

Feu la mateixa operació amb la casella d'Associació complexa, escollint l'activitat adequada.

Verifiqueu el comportament de la pantalla d'informació des del Test Player.

Activitat acabada

Heu comprovat en el Test Player que no heu pogut tornar enrera des de l'activitat a la qual es dirigeix una casella. Això és degut al fet que encara no teniu la seqüència d'activitats que permet enllaçar una activitat darrere d'una altra. Per poder tornar al menú principal heu d'anar a la pestanya Seqüències i a cadascuna de les tres activitats trieu les accions de les fletxes endavant i enrera tal i com es mosatra a la imatge: Seqüència

Seqüència

Afegiu un missatge inicial i deseu el projecte.

En propers mòduls del curs de JClic trobareu més informació sobre les seqüències.
Al quadre de diàleg de Contingut actiu i multimèdia, heu pogut veure el botó Ves a la seqüència. Aquest botó actua de manera molt semblant al ves a l'activitat que heu fet servir en aquest mòdul.