Activitat d'identificació

En l'activitat d'identificació només es presenta un conjunt d'informació. Per resoldre aquesta activitat s'han de prémer les caselles que acompleixen la condició que s'especifica en el missatge. La informació de les caselles i els missatges poden ser de text, sonores, gràfiques, musicals i d'animació, o una combinació de diferents tipus.

L'encert de la resposta es verifica amb la desaparició del contingut de la casella o bé amb l'aparició d'un contingut alternatiu:

Activitat amb contingut alternatiu

En editar una activitat d'identificació, per poder assenyalar les caselles que reuneixen la condició desitjada s'utilitza la premuda d'aquestes graelles en la pestanya Relacions del Plafó:

Pestanya Relacions

Poden haver-hi tantes caselles marcades com es vulgui. Evidentment, hi ha d'haver com a mínim una casella que compleixi la condició, ja que altrament resultaria impossible resoldre l'activitat. L'ús de la pestanya Plafó és el mateix que amb les associacions simples i complexes.

Creació d'una activitat d'identificació

L'objectiu d'aquesta pràctica és muntar una activitat d'identificació sobre imatges d'animació. S'ha d'anar amb cura en l'ús d'imatges d'animació, atès que poden distreure l'usuari en relació a l'objectiu de l'activitat.

També incloureu un contingut alternatiu a algunes caselles, aprofitant els mateixos fitxers d'animació juntament amb el contingut textual.

Recordeu que és imprescindible escriure el missatge inicial, que és el que pauta l'activitat a l'usuari.

Pràctica

Les activitats d'aquesta pràctica les creareu dins del mateix projecte associa.jclic.zip que heu fet servir en pràctiques anteriors. Obriu doncs aquest projecte amb el JClic Author.

Per realitzar la pràctica necessitareu els fitxers d'animació: terra.gif, saturn.gif, jupiter.gif i pluto.gif, que es troben al fitxer planetes.zip. Descarregueu-los, deseu-los i poseu-los a la Mediateca, tal com heu fet en altres pràctiques. Una vegada introduïts podreu observar que els fitxers terra.gif i pluto.gif són visibles i els altres dos no. En canvi, si hi feu clic dues vegades sí que els visualitzeu. Fixeu-vos que els que no es veuen són els que tenen fons estàtic. De totes formes, són quatre arxius amb contingut animat.

Des de la pestanya Activitats, i prement Afegir una nova activitat, afegiu una Activitat d'identificació i li poseu aquest mateix nom: Activitat d'identificació.

Com que són quatre imatges, dividiu l'únic plafó en 4 caselles (4 x 1, 1 x 4 o 2 x 2).

A cada casella, introduïu una imatge diferent. Seguiu el següent ordre: Júpiter, Saturn, Terra i Plutó.

Feu servir el botó Estil del plafó per donar un color de fons negre i colors clars al text, a la vora i al contingut alternatiu.

Opcions d'Estil

El color del text que haurem escrit al Contingut alteratiu quedarà definit pel Color alternatiu que haurem seleccionat des del botó Estil.

Abans de seguir amb el contingut dels plafons, situeu-vos a la pestanya Missatges. Escriviu en el Missatge Inicial: Quins planetes no són Saturn?. Per resoldre correctament l'activitat caldrà que l'usuari premi les caselles de Júpiter, la Terra i Plutó. Escriviu el missatge final: Saturn: el planeta dels anells.

A les caselles amb aquests planetes, col·locareu un Contingut Alternatiu (és a dir, el que visualitza l'usuari/ària quan prem la casella amb l'animació i aquesta desapareix):

Torneu a la pestanya Plafó. Activeu l'opció Contingut Alternatiu i premeu el botó ALT:

Contingut alternatiu

Les imatges han desaparegut. Les caselles esperen que introduïu el contingut alternatiu. Aquest botó serveix per passar del contingut principal al contingut alternatiu.

Feu clic sobre la primera casella, que conté Júpiter. Escriviu el text: Júpiter: el planeta més gran del Sistema Solar. Podeu afegir la mateixa imatge. Cal activar l'opció Evita la sobreposició imatge/text i jugar amb l'orientació del bloc de text i de la imatge.

A Plutó, escriviu: Plutó: el planeta més allunyat del Sol. I a la Terra: La Terra: el planeta on vivim. El planeta Saturn no té contingut alternatiu. És la casella que, si es prem, dóna l'incorrecte com a resposta.

Contingut alternatiu de les caselles

A continuació, col·loqueu-vos a la pestanya Relacions. Feu clic sobre Júpiter, Plutó i la Terra. El fons de la casella es mostra en color invers.

Caselles de resposta correcta

Comproveu el funcionament de l'activitat. A continuació poseu l'estil que més convingui a l'activitat.

Activitat resolta

Deseu el projecte per tal de conservar els canvis.

Aquesta activitat dóna moltes possibilitats. El mateix contingut pot servir per fer activitats contràries, només cal canviar el missatge inicial i les relacions.