Activitat d'exploració

És un tipus d'activitat on es mostra una informació inicial. En fer clic damunt de les caselles d'un plafó, es mostra la informació que cadascuna d'aquestes caselles té associada. Aquesta informació pot repetir-se en diferents caselles.

L'activitat d'exploració no té fi. És l'usuari qui decideix quan vol passar d'activitat, prement abans, tantes vegades com vulgui, a les caselles que mostren la informació.

El contingut de la informació inicial i la informació associada pot ser textual, gràfic, sonor, musical i d'animació, o una combinació de diversos tipus.

Per crear una activitat d'exploració cal que s'introdueixi al JClic Autor el contingut de les caselles del Plafó A (del qual es visualitza tota la graella) i el contingut del Plafó B (del qual només es veurà al JClic una sola casella amb la informació o contingut associat).

Els aparellaments entre les caselles del Plafó A i el Plafó B es defineixen des de la pestanya Relacions del JClic Autor. Per defecte, el programa relaciona els continguts d'aquesta manera:

Relacions d'una activitat d'exploració

Es pot variar tant el número de caselles dels plafons, com la distribució i les relacions.

Creació d'una activitat d'exploració

Amb un entorn molt similar a les associacions, en aquesta pràctica realitzareu una activitat d'exploració. L'objectiu és crear un exercici d'exploració utilitzant objectes multimèdia combinats.

Pràctica

Des del JClic Autor, col·loqueu-vos a la pestanya Mediateca per poder incorporar els fitxers necessaris en aquesta activitat. Els fitxers són: mozart.mp3, beethoven.mp3, prokofiev.mp3, vivaldi.mp3, saint-saens.mp3, i clau.gif (imatge extreta de la pàgina http://www.edu365.com/primaria/muds/musica/mozart/index.htm), que es troben al fitxer musics.zip.

Premeu el botó Afegir un objecte multimèdia. Amb l'ajuda de la llista desplegable, seleccioneu l'opció Sons (*.wav, *.mp3…) per afegir els fitxers de so (recordeu que podeu prémer la tecla Control per seleccionar diversos fitxers en la mateixa operació), i Imatges (*.GIF…) per al fitxer d'imatge.

Feu clic al botó Afegir una nova activitat i creeu una activitat d'exploració. Anomeneu-la Activitat d'exploració. Com que hi ha 5 fitxers de música, dividiu les columnes i les files del Plafó A i del Plafó B per tal que tinguin 5 caselles (1 x 5 o 5 x 1).

En el Plafó A, introduïu a cada casella el nom dels compositors MOZART, BEETHOVEN, VIVALDI, PROKOFIEV i SAINT-SAËNS. Utilitzeu un estil comú per a tota la graella. Fixeu-vos que l'opció Barreja no està activada. No és una opció imprescindible en aquest tipus d'activitat.

En el Plafó B, poseu la mateixa imatge (clau.gif) a totes les caselles (fent clic sobre la casella i anant al botó Imatge | Selecció de l'objecte multimèdia | clau.gif). I, a cadascuna, el fitxer de so que teniu a la Mediateca. Com que sabeu l'ordre en què introduïu el fitxer de so a les caselles del Plafó B, pot ser el mateix que en el Plafó A. En aquest cas, és preferible que ho tingueu en compte per no haver de canviar les relacions posteriorment.

Aneu a la primera casella del Plafó B. Seleccioneu la imatge (si no ho heu fet) i seguidament feu clic sobre el botó del Contingut actiu. Escolliu el botó Interpreta so i cerqueu el fitxer mozart.mp3. Accepteu, en els tres quadres de diàleg oberts.

Feu la mateixa operació en la resta de caselles.

Quan totes les caselles tinguin contingut, col·loqueu-vos a la pestanya Relacions. Assegureu-vos que tot sigui correcte. Aparelleu les caselles que no tinguin relació:

Relacions de l'activitat

Per acabar, escolliu un estil adient per a les finestres i un missatge inicial (el final no s'ha d'escriure, ja que l'activitat no té fi).

Deseu el projecte, sobreescrivint el fitxer associa.jclic.zip.

Activitat acabada

Podeu fer activitats d'exploració on hi ha diferents nombre de caselles en el dos plafons. Seguint amb l'exemple de la pràctica, podeu escollir menys compositors i més obres de cadascun d'ells.
Com a pràctica complementària, podríeu buscar a Internet retrats de cada un dels compositors i col·locar-los com a imatges en les caselles del plafó B.