Associació complexa

En el tipus d'activitat d'associació complexa es presenten també dos conjunts d'informació, però aquests poden tenir un nombre diferent d'elements i entre ells es poden donar diversos tipus de relació: un a un, diversos a un, elements sense assignar… De cada casella del conjunt origen (Plafó A) pot sortir cap o una relació. Les caselles del conjunt destí (Plafó B) poden rebre cap, una o més relacions:

Relacions d'una associació complexa

En editar una associació complexa, s'obre una activitat de classe @associations.ComplexAssociation, en què el comportament de les pestanyes Plafó A, Plafó B i Distribució és el mateix que en l'associació simple, tenint en compte que el nombre de caselles dels dos plafons pot ser diferent. La diferència es troba en la nova pestanya Relacions.

Pestanya Relacions

Les relacions entre els elements del Plafó A i el Plafó B s'han d'indicar manualment, ja que és impossible que el programa descobreixi quina ha de ser la relació entre aquests elements. Per defecte, en crear una activitat d'aquest tipus, es visualitzen les fletxes guardant una relació d'una casella a una casella, com si fos una associació simple.

Les associacions es consideren resoltes quan s'ha trobat la parella de cada una de les caselles del plafó A, exceptuant les caselles "no assignades" (aquelles de les quals no en surt cap fletxa). L'opció Resolució inversa, en canvi, fa que l'activitat es consideri resolta quan s'hagi trobat almenys un element associat per a cada una de les caselles del plafó B.

Per exemple, imagineu una associació amb deu imatges de fruites i una llista amb els noms de tres colors. Per resoldre-la caldria trobar el color de cada fruita. En canvi, si es marca la casella Resolució inversa n'hi haurà prou amb trobar una fruita de cada color.

Creació d'una associació complexa

Després de la creació d'una associació simple, en aquesta pràctica l'objectiu és crear una associació complexa, on hi ha diferents elements en els dos conjunts d'informació.

Pràctica

Obriu el fitxer associa.jclic.zip. El podeu carregar directament des del desplegable que s'obre sobre el menú en clicar Fitxers (també ho podríeu fer per la combinació de tecles Alt+1, en el cas que fos el darrer fitxer desat).

L'associació que creeu tindrà tota la informació textual. No necessiteu cap fitxer de la Mediateca.

Es tracta de relacionar el nom de diferents poblacions amb la seva província.

Des de la pestanya Activitats, afegiu una activitat d'associació complexa al projecte. Anomeneu-la Associació complexa.

Aneu a la pestanya Plafó. Inicialment es visualitzaran dues graelles iguals.

Des del Plafó A, augmenteu el nombre de caselles fins a disposar-ne 8 (2 x 4, 4 x 2 o 8 x 1, per poder veure'ls només en columnes). Introduïu dins de cada casella el nom de poblacions de tres províncies de Catalunya fins a omplir la graella, menys un. Per exemple: Omnívor: L'Hospitalet de l'Infant, Roses, La Pobla de Segur, Alcanar, Alcarràs, Agullana i Torredembarra. La darrera casella l'ompliu amb el nom de Fraga.

Podeu estirar el plafó fins a visualitzar les lletres correctament.

Com tot el contingut textual ha de tenir el mateix estil, feu clic al botó d'estil del Plafó A:

Estil

Canvieu el color de fons, el tipus i la mida de la lletra, i el color del text i de la vora. Redimensioneu la graella segons la mida de lletra que heu seleccionat.

Desactiveu l'opció de Contingut Alternatiu.

Situeu-vos en el Plafó B: podeu fer-ho des de la pestanya, o bé clicant directament sobre una casella d'aquest plafó.

Trieu 4 files i 1 columna. Dins de cada casella escriviu: Girona, Lleida, Barcelona i Tarragona. Podeu veure que hi ha alguna casella d'ambdues graelles que no té cap relació. Seleccioneu l'estil que vulgueu però que no difereixi molt del triat per la primera graella; redimensioneu-la en cas necessari tot arrossegant els costats del plafó.

Aneu a la pestanya Relacions.

Les quatre primeres caselles s'han relacionat automàticament amb les quatre caselles del plafó B. Heu d'ajustar totes les relacions.

Feu clic sobre la primera casella del plafó A (per exemple, L'Hospitalet de l'Infant). La fletxa que hi havia desapareix i apareix la punta d'una nova fletxa. Arrossegueu la fletxa fins el seu destí. Seguiu el mateix procediment per a totes les caselles del plafó A deixant sense cap relació, en el cas de l'exemple, Fraga (població de la Franja de Ponent que es troba a la província d'Osca). Per deixar una casella sense relació porteu la seva fletxa a qualsevol punt de la zona ratllada que hi ha fora dels plafons.

Comproveu l'associació amb el botó Posar en marxa l'activitat.

Des de la pestanya Finestra, doneu com a fons la imatge pregunta.gif, que ja teniu a la Mediateca, seleccionant l'opció a través del botó d'Imatge, i seleccionant aquest fitxer, com a objecte multimèdia:

Opcions de les finestres

Activeu l'opció En mosaic. A la finestra de joc, doneu-li color i estil propi.

Proveu l'activitat una altra vegada. Afegiu els missatges d'inici i final.

Deseu els canvis tot reemplaçant el fitxer associa.jclic.zip.

Activitat acabada