Creació d'un puzle d'intercanvi amb contingut textual

L'objectiu d'aquesta pràctica és crear un puzle de modalitat d'intercanvi en què el contingut de les caselles és text i que cal ordenar per formar una frase, en aquest cas una definició.

Pràctica

Poseu en marxa el JClic Autor, aneu al menú Fitxers | Obre el fitxer i trieu el projecte modul1.jclic.zip que es troba a la carpeta C:\Archivos de programa\JClic\projects\modul1.

Confirmeu amb Obrir.

Aneu a la pestanya Activitats i feu clic sobre el botó Afegir una nova activitat per afegir una nova activitat al projecte.

Al llistat del tipus d'activitats seleccioneu puzle d'intercanvi. A la casella Nom escriviu el nom de l'activitat: puzle2. Confirmeu amb el botó D'acord.

Aneu a la pestanya Plafó.

Modifiqueu el nombre de files i columnes que voleu que tingui el puzle i l'amplada i l'alçada d'ambdues, fent que tinguin els valors següents:

Nombre de files i columnes Ho podeu fer pujant o baixant amb els botons +/- o seleccionant el nombre de la casella i escrivint-lo directament.

Les caselles també es poden redimensionar situant el ratolí en una de les vores del plafó i, en aparèixer una doble fletxa, estirar-lo fins que tingui la mida desitjada.

Ara situeu-vos al plafó i feu clic sobre la primera casella per començar a introduir el text que formarà el puzle.

A la finestra Contingut de la casella, feu clic dins de l'espai per escriure i escriviu el primer tros del text del puzle: Omnívor: i confirmeu amb D'acord.

Feu el mateix per a cadascuna de les 6 caselles del puzle, escrivint en cadascuna el fragment corresponent. El text que heu d'escriure és:

Omnívor: / Animal que / consumeix indistintament / matèria d'origen / animal / i vegetal.

Feu clic sobre el botó Estil del plafó i doneu format al text: tipus de lletra Verdana, mida 16 i color blau (RGB: 51, 0, 153).

Establiu el color groc (RGB: 204, 255, 153) com a color de fons de les caselles.

Confirmeu amb D'acord.

Aquests canvis, fets del botó d'estil de tot el plafó, afecten totes les caselles.

Feu clic sobre la primera casella per donar-li un format diferent a les altres.

Amb el botó Estil de la finestra de contingut de la casella accedireu a les eines per modificar l'estil de la casella seleccionada. Feu que el text sigui Verdana, mida 17, negreta, de color negre, i el fons de la casella de color taronja (RGB: 255, 153, 102).

Desmarqueu la casella Vora per tal que la separació entre les peces del puzle no sigui visible.

Aneu a la pestanya Missatges i escriviu i configureu un missatge inicial: Ordena aquesta definició

i un de final: Correcte!

Modifiqueu les propietats dels missatges i de les finestres perquè l'activitat sigui similar al model.

Activitat acabada

Comproveu el funcionament de l'activitat a la finestra de proves amb el botó Posar en marxa l'activitat.

Tanqueu la finestra de proves i deseu el projecte.

Canviar el tipus d'una activitat creada

L'objectiu d'aquesta pràctica és veure quin és el procediment per canviar la modalitat d'una activitat ja creada, en aquest cas un puzle d'intercanvi, per un puzle d'un altre tipus.

Pràctica

Poseu en marxa el JClic Autor i obriu el projecte modul1.jclic.zip.

Aneu a la pestanya Activitats i, de la columna de l'esquerra, seleccioneu l'activitat puzle2, que heu creat a la pràctica 2 d'aquest mòdul.

Situeu-vos a la pestanya Opcions. El primer que trobeu és el tipus d'activitat, en aquest cas puzles.ExchangePuzzle, que correspon al mòdul Java que controla els puzles d'intercanvi.

Un cop creada l'activitat es pot donar el cas que vulgueu canviar de modalitat, o simplement que vulgueu provar-ne de diferents abans de decidir-vos per una.

Feu clic sobre el botó que hi ha al costat del tipus d'activitat per canviar-ne el tipus.

Canviar el tipus d'activitat

S'obre una finestra on es mostra el llistat del tipus d'activitats en què podeu transformar de manera automàtica la que teniu seleccionada.

Canviar el tipus d'activitat

Però fixeu-vos que a la part superior de la finestra hi ha un missatge d'advertència. Heu de fer servir aquesta utilitat amb cura ja que el pas d'un tipus d'activitat a una altra pot comportar la pèrdua d'objectes i atributs de l'activitat que s'està editant i us podeu trobar que, després del canvi, no funcioni com esperàveu, o simplement que no funcioni.

Canvieu l'activitat puzle2 per un altre tipus de puzle, per exemple, seleccioneu Puzle de forat.

Comproveu el funcionament de l'activitat a la finestra de proves amb el botó Posa en marxa l'activitat.

Tanqueu la finestra de proves, per tornar a l'Autor.

Feu canvis per uns altres tipus d'activitats. Aneu provant el funcionament de cada un dels canvis.

Fixeu-vos que no ocasiona cap problema si es canvia l'activitat puzle2, que és un puzle d'intercanvi, per un puzle de forat o doble. També és pot transformar aquesta activitat concreta en una pantalla d'informació. Altres canvis, però, fan que l'activitat no funcioni correctament o que necessiti fer modificacions al plafó.

Tanqueu la finestra de proves i el JClic Autor, en aquest cas sense desar els canvis. Quan el programa pregunti si voleu desar els canvis feu clic al botó NO.