Instal·lació del JClic

El JClic s'ha creat amb una eina de programació anomenada "Java", que permet el funcionament de les aplicacions en diversos tipus d'ordinadors, sistemes operatius i navegadors. Les aplicacions Java™ que es troben dins d'una pàgina web s'anomenen applets (miniaplicacions de Java).

Per raons de seguretat, les miniaplicacions del JClic porten una signatura digital que garanteix que han estat creades per l'equip de desenvolupament del JClic i no realitzen accions contràries a la privacitat o integritat de les dades del vostre ordinador.

Per utilitzar les miniaplicacions cal instal·lar una versió actualitzada del motor Java™, preparar-lo per a reconèixer la signatura digital del JClic i afegir-hi un mòdul addicional per a sons MP3 i seqüències de vídeo digital.

El motor Java 1.4.0 només funciona correctament en ordinadors que compleixin els següents requisits mínims:

 • Processador pèntium a 166MHz o superior
 • 64 Mb de memòria RAM
 • 150 Mb d'espai lliure al disc dur
 • Windows 2000, XP o superior
 • Linux
 • Mac OS

Si s'instal·la en ordinadors amb prestacions inferiors, el rendiment de les aplicacions serà molt deficient.

Un cop instal·lat el motor Java, la manera més fàcil de posar en marxa les aplicacions que formen el JClic és mitjançant el Java WebStart.

La instal·lació del JClic es fa des de la web zonaClic.

A la secció JClic | Descàrrega i instal·lació, es troben els botons des d'on es descarregaran els programes que quedaran instal·lats a l'ordinador.

Un cop fet això es poden engegar les vegades que calgui, tant des de la finestra de control del Java WebStart com mitjançant les icones que s'hauran creat a l'escriptori i al menú inici si així s'indica. La connexió a Internet només és necessària la primera vegada que s'activen les aplicacions.

Des d'aquí s'instal·len tant el JClic, el JClic Autor i les activitats d'exemple. Més endavant es podrà instal·lar també el JClic Reports, que en el moment de redactar aquests materials es trobava en fase de desenvolupament.

A la pràctica següent se segueix el procés necessari per instal·lar tots els components del programa JClic i les activitats d'exemple.

Com ja s'ha dit abans, el JClic està fet amb una plataforma de desenvolupament anomenada "Java". Per tant, per fer-lo servir cal que el nostre ordinador disposi d'un component especial anomenat Màquina virtual Java, que s'encarrega d'executar aquest tipus de programes.

Instal·lar el Java

El primer que fareu serà comprovar si el vostre sistema disposa ja d'una màquina virtual Java, i si aquesta compta amb tots els components necessaris.

És important que actueu amb perfil d'administrador, especialment si treballeu amb el Linux, el Windows 7, el Windows Vista, el Windows 2000 o el Windows XP. En els ordinadors de les aules d'informàtica i d'altres llocs públics és freqüent que els usuaris no tinguin permís per actualitzar el sistema o instal·lar-hi nous components. En aquest cas, demaneu al responsable de l'aula que us ajudi. Amb els ordinadors d'ús domèstic no hi acostuma a haver aquest problema.

Aneu a la pàgina d'instal·lació del motor Java de la zonaClic i seguiu les instruccions que s'hi indiquen.

Instal·lar el complement multimèdia

El JClic és capaç d'interpretar directament so digital (en format wave, mp3 i ogg-vorbis) i fitxers MIDI, però per a visualitzar vídeos, animacions flash i altres tipus de recursos multimèdia avançats necessita un complement específic: el Java Media Framework.

El complement Java Media Framework NO és imprescindible per a fer servir el JClic. Només s'utilitza per a reproduir vídeos encastats en les activitats, que no és una pràctica molt freqüent. En aquest curs no es fa servir i sense aquest complement es poden visualitzar el 99% dels projectes de la zonaClic.

Els usuaris de Windows podeu instal·lar-lo mitjançant el fitxer customJMFinstal.exe, que es troba a la zonaClic. Els usuaris d'altres entorns operatius trobareu més informació a la pàgina d'instal·lació del motor Java de la zonaClic.

Instal·lar el JClic

Obriu ara el navegador d'Internet i aneu a la web zonaClic:http://clic.xtec.cat.

Un cop a la web seleccioneu l'apartat d'instal·lació:

Instal·lar el JClic

i accedireu al lloc on hi ha els botons per instal·lar tant el programa com les activitats d'exemple.

Important: Si heu actualitzat fa poc el motor Java del vostre ordinador us caldrà afegir-li un certificat digital per tal que reconegui la signatura dels applets JClic. Trobareu les instruccions per a Windows, Linux i Mac en aquesta pàgina.

 JClic JClic
Instal·la el programa principal que permet executar les activitats.
 JClic autor JClic autor
Instal·la l'eina que permet crear, modificar i provar projectes JClic propis.
 Activitats d'Exemple Activitats d'Exemple
Porta a una pàgina des d'on es pot engegar l'assistent d'instal·lació del JClic, una nova eina que facilita la descàrrega dels projectes i la seva integració a la biblioteca.
 JClic reports JClic reports
Instal·la l'eina que permet gestionar una base de dades on es recullen els resultats obtinguts pels alumnes en realitzar les activitats dels projectes JClic. En aquest curs no l'utilizarem.

Feu clic sobre el botó JClic. S'iniciarà el Java WebStart i començarà la instal·lació.

Primer es descarreguen els fitxers i tot seguit es demana confirmació per començar a instal·lar el programa JClic.

Java Web Start

Confirmeu amb el botó Start.

Un cop acabat el procés apareix el quadre per triar l'idioma. Busqueu i trieu català (ca) i accepteu.

El missatge següent informa de la carpeta on farà la instal·lació i demana confirmació. Accepteu amb OK.

El programa queda instal·lat a l'ordinador i s'executarà.

Seguidament us demana si voleu que JClic quedi integrat a l'escriptori, és a dir si voleu que es creï una icona i una drecera per facilitar-hi l'accés. Feu clic sobre el botó . Si no us apareix aquesta pregunta no us preocupeu: probablement apareixerà la segona vegada que poseu en marxa el JClic.

A partir d'ara podreu executar el programa des de la icona de l'escriptori o des de Menú Inici | Programes | JClic.

Torneu a la web zonaClic i feu clic sobre el botó JClic Autor. Es torna a repetir el procés i s'instal·la el JClic Autor.

Per últim instal·lareu les activitats d'exemple.

Torneu a la web i feu clic sobre el botó Activitats d'exemple.

Aneu fins a la part inferior de la pàgina que s'ha obert, busqueu la versió en català i feu clic sobre el botó instal·la'l a l'ordinador.

 instal·la a l'ordinador

S'inicia el procés d'instal·lació de la demo amb una pantalla de presentació del projecte, que en aquest cas són les activitats d'exemple.

Aneu confirmant amb el botó Endavant els diferents passos per on passa la instal·lació: selecció de la biblioteca, descàrrega de fitxers i creació d'icones. La darrera pantalla conté un missatge final on us informa que els projectes s'han instal·lat correctament i us dóna l'opció d'executar l'activitat.

Marqueu l'opció Obre ara el projecte i confirmeu amb Finalitza. S'obre el JClic i podeu veure les activitats d'exemple. Si no marqueu aquesta opció finalitza el procés sense obrir la demo.

Podreu obrir el projecte sempre que ho desitgeu des del botó del JClic que s'ha creat a la biblioteca.

 Demo JClic

El JClic Player

El programa principal de JClic permet veure i executar les activitats des del disc dur (o des de la Xarxa) sense necessitat d'estar connectats a Internet.

Utilitza un format homogeni per presentar les activitats on es diferencien diverses zones:

El JClic

 • La finestra principal agrupa tots els elements. Pot tenir diferents colors, textures o imatges de fons.
 • La finestra de joc és la zona on es desenvolupa l'activitat. Mostra els continguts dels plafons. Pot contenir un o dos plafons segons el tipus d'activitat i aquests poden estar situats en qualsevol lloc de la finestra principal.
 • La caixa de missatges acostuma a aparèixer a la part inferior de la pantalla.
  Les activitats poden tenir tres tipus de missatges: un missatge inicial, que apareix a l'inici, un missatge final, que es mostra només quan s'ha resolt l'activitat, i un missatge d'error, que pot aparèixer en les activitats que tenen limitats el temps o el nombre d'intents.
  Aquests missatges poden contenir text, imatges, so, animacions o una combinació d'aquests recursos.
 • Els botons permeten accedir a diverses funcions: passar a l'activitat anterior o a la següent, tornar a fer l'activitat, demanar ajuda per solucionar l'activitat, accedir a informació addicional o veure els informes d'usuari.
  Els botons poden tenir diferent aspecte i estar situats en un lloc diferent en funció de la pell que estigui utilitzant el JClic.

Botons

 • Els comptadors indiquen el nombre d'encerts, intents i temps. Apareixen sempre a la dreta de la caixa de missatges.
  En el moment de crear les activitats es pot decidir que alguns dels comptadors i/o dels botons no estiguin actius.

Comptadors

 • La barra d'estat, a la part inferior, ens informa si l'activitat està activa o s'està carregant. A la seva dreta una icona ens informa també sobre si el so de l'activitat està activat o no. Fent clic en aquesta icona podem activar o desactivar temporalment el so.

So

 • La pell és el marc amb que es visualitzen les activitats. Hi ha diferents pells per triar, que es diferencien en el disseny, el color i l'aspecte i situació dels botons i comptadors. La pell del JClic pot ser definida per l'usuari, però si l'activitat en porta una definida es mantindrà aquesta.
 • La barra de menús, sempre a la part superior de la finestra principal, permet accedir a les diferents funcions per utilitzar les activitats i per configurar el programa.

Barra de menús

Les opcions més importants de la barra de menús són:

Fitxers Fitxers:
Des d'on es poden obrir fitxers que es troben a l'ordinador on s'està treballant, o bé a Internet, i tancar el programa
Activitat Activitat:
Les fletxes verdes Següent i Anterior permeten moure's per les activitats (equivalen als botons de pas d'activitat), de la mateixa manera que l'opció Reinicia equival al botó per tornar a fer l'activitat.
La fletxa Torna porta al darrer menú pel qual haguem passat.
Des d'aquí es pot accedir també a la informació i l'ajuda de l'activitat (en el cas que en tinguin) i als informes d'usuari (de nou es troben menús equivalents als botons).
Des de Sons es pot activar o desactivar el so de l'activitat.
Eines Eines:
El menú de Configuració conté 5 pestanyes des de les quals es poden configurar alguns aspectes del programa.
Configuració
Des de Seguretat es pot posar una contrasenya per protegir la configuració establerta i les biblioteques de projectes que s'hagin creat.
Seguretat
Des de General es pot triar l'aspecte, la pell i l'idioma de JClic.
General
L'aspecte fa referència a l'interfície d'usuari i triar-ne un o altre fa que canviï l'aspecte dels menús i botons del programa.
La pell triada determinarà el marc amb què es visualitzen les activitats, pel que fa referència a disseny, color i aspecte i situació dels botons i comptadors, sempre que l'activitat que està en marxa no tingui una pell definida per l'autor.
El canvi d'idioma afecta els menús i botons del programa, no de l'activitat.
Des de la pestanya Multimèdia es pot configurar el sistema multimèdia i activar o desactivar els sons d'events.
Multimèdia
Per últim, des de la pestanya Biblioteques es poden crear, esborrar o editar biblioteques de projectes.
Les biblioteques són els magatzems on es guarden els projectes. Dins d'una biblioteca es poden crear carpetes per organitzar els diferents projectes.
Des del Menú Eines | Biblioteques s’accedeix al diàleg de selecció de la biblioteca de projectes.
Selecció de la biblioteca de projectes
Amb el botó Edita de la finestra de Selecció de la biblioteca de projectes s'accedeix a una finestra des d'on es poden gestionar les biblioteques tot creant, esborrant o modificant carpetes i icones.
Biblioteca de projectes
Ajuda Ajuda:
Proporciona informació sobre el sistema, el projecte i l'activitat que s'està executant, així com els informes dels resultats de les activitats realitzades.

Configuració del JClic

L'objectiu d'aquesta pràctica és veure com es poden configurar algunes opcions bàsiques del JClic, com són protegir amb contrasenya i canviar l'aspecte i la pell.

Pràctica

Obriu el JClic des del Menú Inici | JClic o des de la icona JClicde l'escriptori . Si encara no us ha aparegut aquesta icona, o si l'heu esborrada accidentalment, poseu en marxa el gestor d'aplicacions de Java WebStart, aneu al menú Veure | Aplicacions descarregades, seleccioneu la icona JClic i activeu el menú Aplicació | Crear accessos directes (shortcuts o métodos abreviados segons la versió).

Si no aparegués aquesta opció (crear accessos directes) torneu al menú Aplicació i seleccioneu l’opció Eliminar mètodes abreviats. A continuació torneu al menú Aplicació i veureu com apareix l’opció Crear accessos directes.

Si teniu dubtes sobre com crear o eliminar icones de drecera consulteu les PMF de zonaClic.

Amb el JClic obert aneu al menú Eines | Configuració.

A la finestra de configuració que s'ha obert situeu-vos a la pestanya Seguretat.

Seleccioneu l'opció Protegeix els canvis de configuració amb contrasenya. En activar-se les dues caselles de sota, podeu escriure-hi per introduir la contrasenya.

A la casella Nova contrasenya escriviu "jclic" (aquesta serà la contrasenya que fareu servir en l'activitat). A la casella Confirmació de la nova contrasenya escriviu la mateixa contrasenya ("jclic").

Confirmació de la nova contrasenya

Confirmeu amb el botó Accepta.

Torneu al menú Eines | Configuració. Aquesta vegada no s'obrirà directament la finestra de Configuració sinó que us demanarà la contrasenya per poder accedir-hi.

Introduïu la contrasenya

Introduïu la contrasenya ("jclic") i confirmeu amb Aceptar. Ara sí que podeu accedir a la finestra de configuració.

Aquesta opció us permet evitar que algú no autoritzat canviï la configuració del JClic. També serveix per a protegir la biblioteca, impedint a persones no autoritzades la instal·lació de nous projectes o la modificació de l'arbre d'icones que permeten activar-les.

Ara traieu la contrasenya. Per fer-ho desmarqueu la casella Protegeix els canvis de configuració amb contrasenya i confirmeu amb el botó Accepta. Des d'aquest moment podreu accedir lliurement a la configuració i modificar la biblioteca de projectes.

Torneu al menú Eines | Configuració i seleccioneu la pestanya General.

Desplegueu el menú Aspecte i seleccioneu system.

Menú Aspecte

Desplegueu el menú Pell i seleccioneu @simple.xml

Menú Pell

L'idioma, deixeu-lo com està. Si el voleu canviar només cal desplegar el menú Idioma i seleccionar-ne el desitjat. Teniu en compte que encara que el llistat és molt llarg (correspon a la llista definida en l'estàndard ISO-639) la majoria d'idiomes no estan encara disponibles.

Confirmeu els canvis amb el botó D'acord i comproveu-ne els resultats.

Podeu fer proves amb diferents aspectes i pells per triar la que més us agradi. Els canvis que feu no afecten les activitats sinó la manera de visualitzar-les.
L'aspecte pot varirar depenent de sistema operatiu que feu servir (Linux, Windows o Mac) i de la versió de Java instal·lada al vostre ordinador.

Configurar el Windows per tal que mostri els noms complets dels fitxers

Els fitxers acostumen a tenir un nom acabat en un punt i un conjunt de lletres (normalment tres) que indiquen el seu tipus. Així, si el nom d'un fitxer acaba en ".zip" ens està indicant que conté dades comprimides, Si ho fa en ".txt" es tracta d'un fitxer de text, i si acaba en ".jpg" segur que és una imatge. El punt i les lletres que es troben al final del nom d'un fitxer s'anomenen "extensió".

Els fitxers on el JClic guarda les activitats tenen una doble extensió: ".jclic.zip". En realitat són fitxers comprimits (per això acaben en ".zip"), però contenen també la partícula ".jclic" per indicar que són d'un tipus especial.

L'entorn operatiu Windows acostuma a amagar les extensions dels fitxers. Així, el fitxer "Informe.doc" es presenta als usuaris amb el nom "Informe" a seques, i "projecte.jclic.zip" pot ser que es mostri com a "projecte.jclic", o com a "projecte" a seques (depenent de la versió de Windows).

Per crear activitats amb el JClic és molt recomanable veure sempre el nom complet dels fitxers. Per exemple, els fitxers de so digital poden poden ser de diferents tipus: .wav, .mp3, .ogg, .wma, .riff, .m4a… però només els tres primers són vàlids per al JClic. Si el Windows ens amaga l'extensió dels fitxers de so no sabrem en quin format s'han desat, i això pot ser font de problemes. El mateix passa amb els fitxers d'imatges o vídeo, o amb els propis fitxers de projecte del JClic.

Per tot plegat, si feu servir un ordinador amb Windows és recomanable configurar-lo de manera que no amagui les extensions dels fitxers. Això es pot aconseguir de diverses maneres, però us recomanem aquest mètode que funciona correctament amb Windows XP, Windows 7 i Windows 8.1:

 1. Descarregueu el fitxer HideFileExt.zip
 2. Obriu-lo fent-li un doble clic. Veureu que dintre seu hi ha un fitxer anomenat HideFileExt.reg.
 3. Feu doble clic en aquest fitxer i confirmeu tots els advertiments de seguretat que us apareixeran.
 4. Tanqueu la sessió i torneu a entrar, o bé reinicieu el sistema.

Amb això ja hauríeu de veure tots els fitxers amb els seus noms complets, incloent les extensions.