Presentació

El JClic és un entorn per a la creació, realització i avaluació d'activitats educatives multimèdia, desenvolupat en la plataforma Java. És una aplicació de programari lliure basada en estàndards oberts que funciona en diversos sistemes operatius: Linux, Mac OS X, Windows i Solaris.

La finalitat d'aquest curs és donar a conèixer les possibilitats i el funcionament dels diversos mòduls que formen el JClic, per tal que els professionals de l'educació puguin crear aplicacions didàctiques i interactives per treballar aspectes procedimentals de pràcticament totes les àrees del currículum, des d'educació infantil fins a batxillerat.

Objectius

  • Conèixer l'entorn del JClic.
  • Crear activitats de diversos tipus amb el JClic Autor.
  • Programar seqüències d'activitats organitzades en projectes.
  • Publicar a la web els materials JClic creats.

Estructura

La durada del curs és de 30 hores, distribuïdes en 6 hores per a cada mòdul i 6 hores més per a la realització del projecte. Els mòduls són:

  • Mòdul 1: El JClic i el JClic Autor. Aspectes generals. Els puzles.
  • Mòdul 2: Les associacions.
  • Mòdul 3: Les activitats de text.
  • Mòdul 4: Seqüències d'activitats. JClic Moodle. Llocs web de la Xtec. Publicació i instal·lació de projectes.
  • Un conjunt de pràctiques comentades pas a pas, a les quals s'hi intercalen explicacions teòriques. Convé realitzar-les en l'ordre que es proposa, ja que sovint en una pràctica s'aprofiten materials creats en les anteriors.
  • Una proposta d'exercicis, que serveixen d'avaluació de les destreses o coneixements adquirits.

Coneixements previs

Per realitzar aquest curs es requereixen uns coneixements i destreses bàsiques en el domini d'algun dels sistemes operatius en què funciona el JClic: Windows, Linux, Solaris o Mac OS X. És a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, instal·lar programes, navegar per internet, enviar correu electrònic…

Requeriments tècnics

Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar amb el programa JClic (Player i Autor) i poden ser visualitzats amb els navegadors Mozilla Firefox i Internet Explorer (versió 7 i superiors) amb les opcions Javascript i Cookies activades (eines disponibles als Materials de Formació).